Časté otázky

Proč přijala Armáda spásy armádní strukturu?

Armáda spásy vznikla na sklonku 19. století pod názvem Křesťanská misie Východního Londýna. V roce 1878 pak vznikl, téměř dílem náhody, název Armáda spásy, který se rychle ujal. V té době se toto křesťanské hnutí poměrně rychle rozmáhalo a bylo potřeba jasně definovat určitá základní pravidla. V Británii byla „armádní struktura“ lidem dobře známá, a tak si jí Armáda spásy propůjčila. Zakladatele Williama Bootha začali jeho stoupenci nazývat generálem, oni sami pak byli vojáci a další vedoucí pracovníci byli označeni za důstojníky různých hodností. Tato struktura jasně nastavila určitá pravidla fungování hnutí, které k dnešnímu dni působí ve 127 zemích světa a má více než 1,5 mil členů.

Proč používá Armáda spásy uniformy?

Nosit uniformu je výsada. Je to určitý prvek, který sjednocuje všechny vojáky Armády spásy po celém světě. Samozřejmě je to součástí určité tradice AS a uniforma prošla během historie mnoha změnami. V různých zemích jsou uniformy více či méně součástí každé společnosti. V Británii nosí uniformy i děti ve školách, řidiči autobusů, prodavači…. Je to něco zcela běžného a i zde Armáda spásy kopírovala zajetý systém. Uniforma má tu výhodu, že je vidět, že se na nás může kdokoliv obrátit s žádostí o pomoc. Uniforma také otvírá mnoho možností pro rozhovory, kdy se lidé ptají. Je to ale také závazek, aby člen v uniformě byl vždy důstojným „obrazem“ práce a služby Armády spásy.

Jaký význam mají hodnosti v Armádě spásy?

Z celé škály hodností už užívá Armáda spásy jen některé. Členové církve Armády spásy jsou vojáci. Ti, kteří se rozhodnou vstoupit do duchovní služby a stát se důstojníky (duchovními, pastory církve), tak jsou kadety ve výcviku. Výcvik je ukončený jmenováním kadeta do hodnosti poručíka. Další hodnosti – kapitán a major se většinou vážou na počet odsloužených let. V případě, že je důstojník povýšen a má odpovědnost za větší území, oblast, správní celek – může získat hodnost podplukovníka, plukovníka a komisaře. Nejvyšší hodností je generál, který je v aktivní službě vždy pouze jeden.

Kdo je nejvyšším představitelem AS?

Nejvyšším představitelem celosvětové Armády spásy je Generál, v tuto chvíli Generál Brian Peddle. Je v pořadí již 19. generálem od založení Armády spásy v roce 1865. Prvním generálem byl její zakladatel William Booth. Na pozici generála bylo v minulosti i několik žen.

Pokud chci pracovat v AS, musím se stát jejím členem?

Armáda spásy zaměstnává v České republice více než 750 zaměstnanců. Členství v Armádě spásy není v žádném případě podmínkou, i když se někdy stává, že jak se zaměstnanci s Armádou spásy postupně seznamují, stanou se někteří také jejími členy. Armáda spásy zaměstnává mnoho lidí z různých křesťanských církví, ale také lidi zcela bez vyznání.

Musí zaměstnanci nosit uniformu AS?

Uniformu nosí pouze důstojníci nebo členové Armády spásy. Pro zaměstnance máme většinou pracovní trička a mikiny, které jsou pouze označeny logem Armády spásy. Není ovšem povinné toto oblečení nosit.

Pomáhá AS pouze bezdomovcům?

Armáda spásy se řadí mezi přední poskytovatele služeb lidem bez domova, ale není to jediná skupina. Máme zařízení pro seniory, programy pro děti, mládež, maminky s dětmi, celé rodiny. Spektrum služeb, které Armáda spásy poskytuje, je široké, ale pravdou je, že sociálně potřební jsou největší cílovou skupinou.

Musí klienti AS (bezdomovci) přijmout její víru?

Již v základním poslání celosvětové organizace Armády spásy je uvedeno, že Armáda spásy poskytuje své služby bez jakékoli diskriminace. U nikoho nezjišťujeme jeho/její vyznání. Nabídka křesťanských programů je naprosto dobrovolná a klient nemá žádné výhody, pokud se takových programů zúčastní. Je to výhradně na jeho dobrovolnosti. Máme pravidelné křesťanské programy v sociálních zařízeních, ale také ve sborech (církvi) Armády spásy.

Kdo financuje činnost AS?

Armáda spásy je poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, žádáme proto pravidelně o dotace z běžných veřejnosprávních titulů krajů, měst, obcí. Dalším významným příjmem jsou příjmy od klientů, ale také dary od firemních a individuálních dárců. Součástí rozpočtu jsou prozatím také příspěvky mezinárodní Armády spásy, které jsou však rok od roku nižší.

Je (mezinárodní) AS církví nebo charitativní náboženskou společností?

Celosvětově je Armáda spásy v mnoha zemích registrovanou církví. Zde v České republice působila od počátku 90. let jako občanské sdružení (nyní spolek). Registrovanou církví je Armáda spásy až od září 2013, kdy jsme splnili požadavky zákona ohledně počtu členů. V současné době organizuje česká Armáda spásy své služby v rámci dvou právních identit:

  • Armáda spásy v České republice, z.s. (pro oblast sociálních služeb)
  • Armáda spásy – církev (církevní záležitosti)

Proč je sídlo AS v Londýně?

Historicky je to místo, kde byla Armáda spásy (The Salvation Army) v roce 1865 založena a odkud se postupně rozšířila do celého světa. V současnosti působí Armáda spásy ve 127 zemích. Mezinárodní ústředí sídlí nedaleko katedrály Sv. Pavla v Londýně.