Děti a mládež

Děti a mládež

Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“
Matouš 19:14

Jako Armáda spásy se držíme Ježíšova učení a věříme, že děti jsou důležitou součástí naší duchovní rodiny.

Chceme, aby se děti mohly cítit bezpečně a spokojeně a aby pro ně účast na aktivitách v Armádě spásy byla radostí.

Chceme, aby děti vyrůstaly v církevní rodině, kde se budou cítit vítané a přijímané a kde se budou přirozeným a příjemným způsobem získávat důležité základy pro život.

Tak jako Ježíš pokládal za důležité zahrnout do své služby i děti, chceme i my děti povzbuzovat, aby důvěřovaly Bohu a aby přemýšlely o svém životě a o svých vztazích s druhými lidmi. V rámci našeho poslání bereme zapojení dětí a mládeže se vší vážností a nabízíme jim možnost stát se mladšími členy Armády spásy, nazývanými „mladými vojáky“. Mladým vojákem se může stát kterýkoli chlapec či dívka ve věku od 7 do 18 let – říká tím, že chce růst ve víře a že chce být součástí Armády spásy jako církve.

Jednotlivé sbory zvou děti a mladé lidi, aby se podíleli na životě sboru i na službě společnosti. Každý sbor Armády spásy má vlastní program pro děti, vycházející z potřeb a zájmů dětí ve svém okolí.

Aktivity nabízené sborem Armády spásy ve vašem okolí mohou zahrnovat např.:

  • nedělní školu – nedělní biblické vyučování pro děti, které obvykle probíhá souběžně s nedělní bohoslužbou nebo jako její součást
  • hravé skupinky pro maminky s dětmi, s písničkami či tvořivými činnostmi
  • setkání mladých vojáků – vyučování o křesťanském životě pro mladé členy sboru
  • hudební skupiny
  • další programy jako kluby mládeže nebo dobrodružné letní tábory