Ordinace Praha

Ordinace Praha

V období 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022 je námi poskytovaná zdravotní péče pro osoby cílové skupiny spolufinancována z dotačního programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší, projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název programu: Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší
Název projektu: Ordinace Armády spásy v Praze (č. projektu OBP III-40613411)
Příjemce dotace: Armáda spásy v České republice, z. s., Ordinace praktického lékaře, Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7, IČZ: 07249000

KONTAKTNÍ OSOBY PROJEKTU:
Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová, ředitelka Centra sociálních služeb B. Bureše, jitka.modlitbova@armadaspasy.cz, 737 215 419
MUDr. Andrea Pekárková, lékařka, andrea.pekarkova@armadaspasy.cz, 773 795 013

REALIZACE PROJEKTU: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

ÚČEL PROJEKTU:
Účelem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotních služeb a zdravotní péče v lokalitách ohrožených bezdomovectvím pro osoby bez přístřeší a osoby ztrátou přístřeší ohrožené v Praze pro minimálně 120 osob.

CÍLOVÁ SKUPINA: osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím / zaměstnanci Ordinace Armády spásy v Praze, kteří budou v projektu podpořeni v oblasti vzdělávání

AKTIVITY PROJEKTU:

1. Ordinace praktického lékaře – zajištění provozu ordinace praktického lékaře v Praze pro uvedenou cílovou skupinu.

2. Terénní služba – zajištění terénní služby v rozsahu minimálně 1x týdně na Praze 9 a 11. Pro kontaktování klientů může rovněž využít pravidelnou výjezdní službu zajišťovanou sociální službou Terénního programu. Zaměření výjezdů bude jak edukace cílové skupiny v terénu, tak zajištění návštěvní služby lékaře u pacientů (včetně Domovů Přístav) a zajištění převozu pro osoby v naléhavém stavu z terénu do ordinace.
Součástí realizace projektu je úzká spolupráce se sociálními službami pro osoby bez přístřeší, zejména terénním programem, nízkoprahovým denním centrem, noclehárnou a azylovým domem.

KE STAŽENÍ: