Terénní SOS auto

Terénní SOS auto pomáhá zajistit potřebnou pomoc přímo na místech kde se vyskytují naši klienti. Díky němu jsme nyní schopni osoby bez domova lépe a efektivněji ošetřit a poskytnout jim sociální pomoc a péči. V neposlední řadě se také velmi ulevilo našim terénním sociálním pracovníkům, kteří už nejsou závislí na množství potřeb, které se jim vejdou do jednoho baťůžku.
Momentálně se s autem vyjíždí po Praze třikrát týdně na předem vytipovaná místa a zajišťuje se výdej materiální pomoci (teplé deky, oblečení, hygiena, polévka a teplý čaj), sociální poradenství, lehké ošetření a monitoring, v případě potřeby i krizový převoz osob.

Služby zajišťuje Terénní program streetwork CSS Karla Larssona.