Sbírkové akce

Sbírkové akce

Armáda spásy v ČR má na podporu své činnosti zaregistrováno v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, všeobecnou veřejnou sbírku.

Všeobecná veřejná sbírka k získání peněžitých příspěvků na zajištění každodenních aktivit zapsaného spolku Armáda spásy v ČR, poskytujících ve svých zařízeních v rámci České republiky (azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, komunitní centra); se aktuálně koná v období od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou.

Způsoby konání sbírky

  • shromažďování příspěvků přímou platbou na předem vyhlášeném bankovním účtu: 265571036/0300; ČSOB, a.s.
  • Vánoční kotlíková veřejná sbírka – každoroční sběr pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách (kotlíky v ulicích měst) probíhající v období adventu
  • Velikonoční kotlíková veřejná sbírka – obdoba Vánoční kotlíkové sbírky v ulicích, probíhající v týdnu před Velikonocemi

Kontakt

Kateřina Ramaislová
Tel.: +420 251 106 420
Mobil: +420 773 798 906
E-mail: katerina.ramaislova@armadaspasy.cz

Jsme členy Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek a hlásíme se k jejich etickým principům.