Terénní SOS auto

Velmi často se v terénu setkáváme s lidmi ve špatném zdravotním stavu. Poskytujeme jim tedy kromě potravin, hygienických potřeb a ošacení i základní zdravotní ošetření. Zdravotní stav ve většině případů vyžaduje ošetření přímo na místě, klienti často nejsou schopni se dostavit k  ošetření do zdravotnického zařízení. Především v zimním období se zvyšuje počet ošetření, zejména omrzlin, ale i popálenin. Auto nám pomůže dovézt pomoc přímo na místo (ošacení, teplé jídlo, hygienické potřeby), ale zároveň bude sloužit i jako pojízdná ošetřovna a kancelář, v případě potřeby pomůže i k převozu osob. Tak bude naše pomoc účinnější a kvalitnější, zmírní negativní dopad bezdomovectví na společnost a zabrání hlubšímu sociálnímu propadu osob bez přístřeší.