Terénní program

CSS Krnov

Terénní program

O PROJEKTU

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §69 Terénní programy.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Terénní program v Krnově je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci a spolupracovat s nimi na řešení této jejich situace prostřednictvím terénního programu a poradenství. Služba podporuje uživatele, aby využili vlastní potenciál ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti.

 

OKRUH OSOB

Osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené ztrátou bydlení a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, které chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit:

 • jednotlivci, muži a ženy starší 18 let,
 • rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší 18 let.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

 

CÍLE SLUŽBY

Hlavním cílem je snižování sociálních rizik prostřednictvím těchto kroků:

 1. Kontaktováním osob v nepříznivé sociální situaci.

 2. Poskytnutím sociálního poradenství.

 3. Podporou k samostatnému jednání uživatele – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (úřady, zdravotnická a výchovná zařízení, další právnické nebo fyzické osoby).

 4. Podporou k udržení si bydlení.

 5. Podporou k získání zaměstnání.

 

KAPACITA

Maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby: 3

Maximální denní kapacita počtu uživatelů služby: 16

 

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1. Zásada svobodné volby.

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • Pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu.

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli; respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a uznávají jeho jedinečnost.

3. Zásada dodržování práv uživatelů.

 • Sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů.

4. Zásada práce v přirozeném prostředí uživatelů.

 • Pracovníci dochází za uživateli do jejich přirozeného prostředí.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Služba je terénní a je poskytována v pracovní dny:

Pondělí 07:00 15:30
Úterý 07:00 15:30
Středa 08:30 17:00
Čtvrtek 07:00 15:30
Pátek 07:00 15:30

 

KONTAKTY

Armáda spásy
Terénní program
Opavská 26
794 01 Krnov

 

Číslo bankovního účtu: ČSOB – 211653677/0300

Jiří Loskot, ředitel Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

Darina Vránová, DiS, vedoucí sociálních služeb
tel. 773 770 213, darina_vranova@armadaspasy.cz

Patrik Orel, DiS, vedoucí přímé práce
tel. 773 770 299, patrik_orel@armadaspasy.cz

Bc. Marie Lisztwanová, sociální pracovnice
tel. 773 770 298, marie_lisztwanová@armadaspasy.cz

Bc. Lenka Vavrošová, sociální pracovnice
tel. 773 770 212, lenka_vavrosova@armadaspasy.cz

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Město Krnov

Zpět na Sociální služby Krnov