Prevence bezdomovectví – Ostrava

Prevence bezdomovectví - Ostrava

Služba působí ve dvou oblastech, poskytuje poradenství, kontakty a informace převážně zaměřené na oblast bydlení a poskytuje terénní sociální službu v pronajatých bytech. Spolupracuje s uživateli v jejich přirozeném prostředí.

 

Popis služby:

Sociální službu poskytujeme na třech pracovištích v lokalitách Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava  -Poruba a Ostrava – Jih. V programu „sociálních“ bytů působí naše sociální služba v oblasti terénní sociální práce . Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava má v nájmu „sociální byty“ od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a společnosti Residomo, s.r.o.. Sociální služba klade důraz na to, aby zájemcům, kteří zpravidla prošli některou formou pobytové sociální služby, byla poskytována terénní sociální služba v „sociálních bytech“, které uživatelé dostávají do podnájmu od Armády spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava. Uživatel sociální služby, který řádně spolupracuje na změně své sociální situace a plní své povinnosti vyplývající z podnájemní smlouvy, může zpravidla po dvou letech dostat doporučení Armády spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava, aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava pak s uživatelem ještě minimálně půl roku spolupracuje.

Každý zájemce o „sociální“ byt, který splňuje podmínky pro zařazení do seznamu uchazečů o byt, je před umístěním do bytu prověřován majitelem nemovitosti, jestli nemá dluhy na nájemném. Další podmínkou je možnost připojení se k energiím u některého z distributorů. Pokud zájemce má pohledávky u vlastníka bytu či u společností poskytující připojení k energiím, tak ve spolupráci s terénním sociálním pracovníkem pracuje na řešení této situace, zejména jde o vyjednání splátkových kalendářů či odpuštění úroků z prodlení. Cílem této sociální práce je umožnit žadateli získat podnájemní bydlení v „sociálním bytě“ s možností do dvou let získat vlastní nájemní bydlení.

Základem sociální práce s uživateli v rámci Armády spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava je pravidelná spolupráce na zvýšení jejich kompetencí k udržení nájemního bydlení. V součinnosti s uživatelem spolupracuje sociální pracovník a pracovník v sociálních službách pomocí individuálních plánů na řešení jejich často problematické situace (mezilidské vztahy, hledání práce), řeší problémy spojené s bydlením v „sociálním bytě“, jako je pravidelné hrazení nájemného a plateb za energie

Sociální služba je poskytována podle § 69 terénní programy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakty:

Prevence bezdomovectví Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka – 737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Mgr. Simona Lojková – vedoucí sociální služby 773 770 140, simona_lojkova@armadaspasy.cz

Pracoviště:

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, Palackého 25, 702 00

Mgr. Barbara Janiczková – vedoucí přímé práce
773 770 137, barbara.janiczkova@armadaspasy.cz

Bc. Karolína Zmijová, DiS. – terénní sociální pracovnice
773 770 380, karolina.zmijova@armadaspasy.cz

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
úterý 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:30 terénní práce
středa 8:00 – 15:00 terénní práce
čtvrtek 8:00 – 15:00 terénní práce
pátek 8:00 – 14:00 terénní práce

Ostrava – Ostrava Poruba, Dělnická 313/48, 708 00  

Mgr. Judita Kachlová – vedoucí přímé práce
773 770 379, judita.kachlová@armadaspasy.cz

Mgr. Kateřina Cieslarová – terénní sociální pracovnice 773 770 138, katerina.cieslarova@armadaspasy.cz

Bc. Martin Foltýn – terénní sociální pracovník
773 770 330, martin.foltyn@armadaspasy.cz

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:00 – 15:00 terénní práce
úterý 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
středa 8:00 – 15:00 terénní práce
čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:30 terénní práce
pátek 8:00 – 14:00 terénní práce

Ostrava – Ostrava Jih, Volgogradská 2464/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Mgr. Iveta Malíková – vedoucí přímé práce
773 770 136, iveta.malikova@armadaspasy.cz

Bc. Luciana Vadinská, DiS. – terénní sociální pracovnice
773 770 384, luciana.vadinska@armadaspasy.cz

Ivana Palubjáková, DiS. – terénní sociální pracovnice
773 770 381, ivana.palubjakova@armadaspasy.cz

Mgr. Jana Pinďáková – terénní sociální pracovnice
773 770 382, jana.pindakova@armadaspasy.cz

Michal Bocek – terénní pracovník v sociálních službách
773 770 139, michal.bocek@armadaspasy.cz

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:00 – 15:00 terénní práce
úterý 8:00 – 15:00 terénní práce
středa 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:30 terénní práce
pátek 8:00 – 14:00 terénní práce

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví Ostrava je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci na jejím řešení, a to formou terénní služby a sociálním poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k začlenění uživatelů do běžného života.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • osoby bez přístřeší starší 18 let,
  • osoby ohrožené ztrátou bydlení nad 18 let,
  • osoby ze sociálně vyloučených lokalit nad 18 let,

 

 

 

Zpět na pobočku Ostrava