Prevence bezdomovectví – Ostrava

Prevence bezdomovectví - Ostrava

Služba působí ve dvou oblastech, poskytuje poradenství, kontakty a informace převážně zaměřené na oblast bydlení a poskytuje terénní sociální službu v pronajatých bytech. Spolupracuje s uživateli v jejich přirozeném prostředí.

 

Popis služby:

Službu poskytujeme v lokalitách Ostrava Přívoz a Ostrava Poruba. V programu „sociálních“ bytů působí naše služba v oblasti terénní sociální práce. Byty má Armáda spásy v nájmu od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a společnosti RPG byty. Služba klade důraz na to, aby zájemcům, kteří zpravidla prošli některou formou pobytové služby, byla poskytována terénní služba v bytech, které uživatelé dostávají do podnájmu od Armády spásy. Ve službě může být uživatel maximálně po dobu 5 – ti let, pokud v tomto období spolupracuje a řádně plní své povinnosti vyplývající z podnájemní smlouvy, může už po dvou letech dostat doporučení Armády spásy, aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda spásy pak s uživatelem ještě minimálně půl roku spolupracuje.

Každý zájemce o „sociální“ byt, který splňuje podmínky pro zařazení do seznamu uchazečů o byt je před umístěním do bytu prověřován majitelem nemovitosti, jestli nemá dluhy na nájemném. Pokud pohledávky u vlastníka má, není schválen k zařazení do programu. Další podmínkou je možnost připojení se k energiím u některého z distributorů.

Armáda spásy s uživateli pravidelně spolupracuje na zvýšení jejich kompetenci k udržení nájemního bydlení, především tím, že dohlíží na pravidelné hrazení nájemného a plateb za energie, spolupracuje na řešení jejich často problematické situace (mezilidské vztahy, hledání práce), řeší problémy spojené s užíváním bytu (technické věci, opravy).
Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 69 terénní programy.

 

Kontakty:

Prevence bezdomovectví Ostrava
Moravská Ostrava a Přívoz
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

e-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz

Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka – 737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Mgr. Simona Lojková – vedoucí sociální práce – 773 770 140, simona_lojkova@armadaspasy.cz

Mgr. Iveta Malíková – terénní sociální pracovnice – 773 770 136, iveta_malikova@armadaspasy.cz

Mgr. Barbara Janiczková – terénní sociální pracovnice – 773 770 137, barbara_janiczkova@armadaspasy.cz

Bc. Martin Foltým – terénní sociální pracovník – 773770330

 

 

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:30 – 11:30 12:30 – 17:00
úterý terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
středa terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
čtvrtek 8:30 – 11:30 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
pátek terénní práce + schůzky dle individuální domluvy

 

Prevence bezdomovectví Ostrava Poruba
Dělnická 313/48
708 00  Ostrava – Poruba

Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka – 737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Mgr. Simona Lojková – vedoucí sociální práce – 773 770 140, simona_lojkova@armadaspasy.cz

Mgr. Kateřina Cieslarová – terénní sociální pracovnice – 773 770 138, katerina_cieslarova@armadaspasy.cz

Michal Bocek – terénní pracovník v sociálních službách – 773 770 139, michal_bocek@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:30 – 11:30 12:30 – 17:00
úterý terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
středa terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
čtvrtek 8:30 – 11:30 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
pátek terénní práce + schůzky dle individuální domluvy

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Prevence bezdomovectví v Ostravě je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci, na jejím následném řešení, a to formou terénní služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby bez přístřeší, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ze sociálně vyloučených lokalit, které chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit:

Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let

Rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší 18 let.

 

Zpět na pobočku Ostrava