Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frenštátě pod Radhoštěm je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

Adresa:

ul. Martinská čtvrť 1136, Frenštát pod Radhoštěm

M: 775 880 027

Veřejný závazek služby

Kontaktní doba, kontakty

Záznam o činnostech

Zpět na pobočku Frenštát pod Radhoštěm