Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frenštátě pod Radhoštěm je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

Kontakt:

Mgr. Ilona Gacíková – vedoucí přímé práce
tel.: +420 775 880 028
e-mail: ilona.gacikova@armadaspasy.cz
adresa: Martinská čtvrť 1136, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

Ke stažení:

Veřejný závazek služby

Kontakty a kontaktní doba

Ochrana osobních údajů:

Záznam o činnostech

Formulář pro uplatnění práv

Informace o zpracování osobních údajů

Realizované projekty:

VDV Nadace Olgy Havlové podpořil Armádu spásy v Frenštátě pod Radhoštěm částkou 60 000 Kč na pomoc běžencům z Ukrajiny. Díky této podpoře jsme mohli zaměstnat sociálního pracovníka na Dohodu o provedení práce, který se zabýval pouze problematickou pomoci běžencům z Ukrajiny ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm. Sociální pracovník od 15.4.2022 ve spolupráci s městem Frenštát pod Radhoštěm podporoval běžence z Ukrajiny v oblasti získání potřebných dokumentů, dávek, poskytoval podporu při zajištění bydlení, získáni lékařské péče, zaměstnání a vyřizování dalších záležitostí spojených s pobytem ČR. Do 30.6.2022 jsme v rámci pomoci podpořili 120 běženců.Zpět na pobočku Frenštát pod Radhoštěm