Dům pro matky s dětmi

Dům pro matky s dětmi

Poslání

Dům pro matky s dětmi v Havířově umožňuje využití pobytové služby na přechodnou dobu zletilým těhotným ženám, matkám nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

O službě

Cílová skupina

Zletilé těhotné ženy, matky nebo zákonní zástupci s dětmi do 18 let nebo 26 let v případě soustavné přípravy na budoucí povolání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení z různých důvodů.

Dvoustupňová pobytová služba:

  1. stupeň – pobytová služba v Domě pro matky s dětmi (17 pokojů)
  2. stupeň – pobytová služba v bytech v režimu azylového domu (4 byty)

Sociální služba azylového domu je poskytována zpravidla na dobu nepřesahující 1 rok.

Cílem Domu pro matky s dětmi je poskytnutí aktuální pomoci uživatelům a posilování jejich začlenění do společnosti prostřednictvím těchto kroků:

  • poskytnutí bydlení na přechodnou dobu
  • poskytnutí materiální pomoci v případě nutnosti (ošacení, hygiena, krizové potraviny)
  • pomoc s řešením stabilního bydlení
  • hospodaření s finančními prostředky
  • hledání práce
  • podpora základních rodičovských kompetencí

Byt v režimu azylového domu je určen pro uživatelky, kterým se jejich sociální situace stabilizovala a  slouží k přechodnému pobytu na dobu určitou zpravidla v délce 1 roku. V době užívání bytu si uživatelka šetří určitou finanční částku na budoucí kauci vlastního bydlení.

 

Celková kapacita: 60 lůžek

 

Ceník:

  • Platba za ubytování – dospělá osoba: 90,-Kč/den

Platba za ubytování – dítě do 18 let: 50,-Kč/den

  •  Ostatní platby: Praní 12,-Kč, sušička 30,- Kč.

 


Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Dům pro matky s dětmi Havířov
Dvořákova 21/235
736 01 Havířov-Město

 

Facebook: Armáda spásy Havířov

Bankovní spojení: 211 515 426 /0300

 

DŮM PRO MATKY S DĚTMI HAVÍŘOV

 

Nepřetržitý provoz – pracovník v sociálních službách: Tel 773 770 150

Kontaktní osoba pro žadatele o službu a pro praktikanty: Bc. Danuše Tesarczyková

 

Vedoucí sociální služby: Bc. Alica Neupauerová

tel: 737 215 423

e-mail: alica_neupauerova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovnice: Bc. Karolína Zmijová, DiS.

tel: 773 770 151

e-mail:  karolina_zmijova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovnice: Bc. Danuše Tesarczyková, DiS.

tel: 773 770 152

e-mail: danuse.tesarczykova@armadaspasy.cz

 

ŘEDITELSTVÍ HAVÍŘOVA:

Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra

tel: 737 215 426

e-mail: tomas_kolondra@armadaspasy.cz

 

Provozní: Ing. Petr Fitřík

Tel: 773 770 154

e-mail: petr.fitrik@armadaspasy.cz

 

Účetní: Emília Oravcová, tel: 773 770 149

Bc. Jarmila Beňovská, tel:  773 770 455

 

Ke stažení:

Domovní řád pro azylový dům

Domovní řád pro byty v režimu azylového domu

Veřejný závazek

 

Dokumenty k přijetí:

Posudek lékaře

Žádost o poskytnutí sociální služby

 

na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

 

Zpět na pobočku Havířov