Azylový dům pro rodiny

Azylový dům pro rodiny

O službě

Posláním Azylového domu pro rodiny je pomoci rodinám v překlenutí krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Dům rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro získání kompetencí, které vedou k životu ve vlastní domácnosti.

Cílovou skupinou Azylového domu pro rodiny jsou zletilé těhotné ženy, rodiny či jednotlivci pečující o děti, nebo připravující se na návrat dětí do vlastní péče a zároveň se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojená se ztrátou bydlení.

 

Cíle služby:

  1. Posílení kompetencí rodiny zvládat běžné životní situace: komunikace s úřady a dalšími službami, kontakt s rodinou, péče o domácnost, řešit zdravotní stav.
  2. Zlepšení finanční situace rodiny: schopnost platit nájem a služby, umět hospodařit s financemi, řešení dluhové situace, mít zaměstnání.
  3. Posílení kompetencí rodičů: výchova dítěte, péče o dítě, vzdělávání dětí.
  4. Odchod rodiny do následného bydlení.

Metody práce s uživatelem:

  1. Sociální poradenství: Uživatelům poskytujeme potřebné informace o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace.
  2. Individuální (případová) sociální práce: Spolupráce uživatele a pracovníků v přímé práci probíhá na základě individuálního plánu, kdy se společně zaměřují na řešení určitého úkolu vedoucího ke zlepšení nepříznivé sociální situace uživatele.
  3. Skupinová sociální práce: Prostřednictvím skupinových aktivit, které jsou tematicky zaměřené, dochází k nácviku a posilování dovedností uživatelů.

Celková kapacita: 60 lůžek (18 pokojů)

Ceník:

  • Platba za ubytování – dospělá osoba 90,-Kč/den
  • Platba za ubytování – dítě do 18 let    50,-Kč/den

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Azylový dům pro rodiny
Dvořákova 21/235
736 01 Havířov-Město

Facebook: Armáda spásy Havířov

Bankovní spojení: 211 515 426 /0300

 

Kontaktní osoba pro žadatele o službu:

Mgr. Eva Karkoszková (773 770 150, 773 770 151)

Kontaktní osoba pro praktikanty:

Bc. Ivana Haringová (773 770 152)

—–

Sociální pracovnice: Bc. Lucia Bukovská

tel: 773 770 150, e-mail:  lucia.bukovska@armadaspasy.cz

Sociální pracovník: Bc. Marek Plawny

tel: 773 770 150, e-mail: marek.plawny@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Eva Karkoszková

tel: 773 770 150, e-mail: eva.karkoszkova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Ivana Haringová

tel: 773 770 152, e-mail: ivana.haringova@armadaspasy.cz

Vedoucí sociální služby: Bc. Alica Neupauerová

tel: 737 215 423, e-mail: alica.neupauerova@armadaspasy.cz

Dokumenty ke stažení:

Domovní řád

Vzor smlouvy o poskytování sociální služby

Veřejný závazek

Záznamy o činnostech

 

Dokumenty k přijetí:

Žádost o ubytování

Posudek lékaře


Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Zpět na Sociální služby Havířov