Azylový dům pro ženy, matky s dětmi a rodiny

Azylový dům pro ženy, matky s dětmi a rodiny

Posláním Azylového domu Armády spásy v Havířově je poskytovat osobám, které z různých příčin přišli o bydlení, pomoc a podporu v získání adekvátního bydlení. V rámci této služby je poskytováno dočasné ubytování, včetně prostor pro přípravu stravy. Poskytovaná pomoc a podpora směřuje k samostatnosti uživatelů a vychází z jejich individuálních potřeb.

Azylový dům pro ženy, matky s dětmi a rodiny, Dvořákova 21/235, 73601 Havířov-Město

M: 773 770 150 (recepce)

Bankovní spojení: 211 515 426 /0300

Facebook: Armáda spásy, Sociální služby Havířov

 

Dokumenty ke stažení:

Kontakty

Posudek lékaře

Žádost o poskytnutí služby

Ceník služby

Veřejný závazek

Ochrana osobních údajů:

Služba Armáda spásy, Azylový dům pro rodiny, Havířov je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022 +.

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 

PROJEKTY:

Zkvalitnění prostorových podmínek a zvýšení bezpečnosti v Azylovém domě pro rodiny v Havířově

V rámci projektu za účelem zkvalitnění prostorových podmínek pro uživatele a zvýšení bezpečnosti byla provedena výmalba prostor azylového domu, oprava elektrorozvaděče a oprava okapů.
Při běžném provozu často dochází k poškození výmalby, ať ušpiněním, dětskými kresbami nebo otlučením na schodištích a chodbách. V rámci realizovaného projektu proběhla výmalba schodišť, chodeb, kulturní místnosti, 3 společných kuchyní pro uživatele, skladovacích prostor a 3 kanceláří, ve kterých probíhá jednání s uživateli. Díky realizace je nyní zajištěno estetičtější prostředí pro uživatele i zaměstnance. Rovněž byla provedena výmalba omyvatelnou barvou do výšky 150 cm, aby byla snadnější údržba chodeb i schodišť.
Zároveň v rámci projektu došlo i k opravě elektrorozvaděče, který je umístěn v přízemí a byl v havarijním stavu. Touto opravou došlo ke zvýšení bezpečnosti osob a instalovaných elektrických zařízení v objektu služby.
V rámci tohoto projektu byla provedena i nezbytná oprava stávajících opotřebovaných okapů, u kterých hrozilo jejich uvolnění a spadnutí dolů na chodník a při větším dešti v místech poškození docházelo k průtokům vody. Došlo tedy k vyčištění, opravě, přebroušení a nanesení opravného nátěru.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v moravskoslezském kraji na rok 2023 

Zvýšení bezpečnosti uživatelů služby a snížení energetické náročnosti objektu v Azylovém domě pro rodiny v Havířově

V rámci projektu byly provedeny tyto činnosti: rekonstrukce pokojů, výměna dveří a rekonstrukce topného systému. V azylovém domě se nachází 9 třílůžkových pokojů. V rámci realizovaného projektu došlo v pokojích k:
 vybourání staré zděné příčky. Díky tomu došlo ke zvětšení prostoru kolem stolu, u kterého budou nově tři židle pro všechny uživatele na pokoji
 výměně stávajícího starého a často poškozeného PVC za nové zátěžové PVC
 výměně původních neúsporných a opotřebených svítidel za nová úsporná LED světla
 výmalbě pokojů bílou barvou
Zároveň v rámci projektu došlo k výměně 17 kusů dveří za nová protipožární včetně zárubní s ochranou EW30 DP3. Tímto došlo ke zvýšení bezpečnosti a splnění podmínky Technické zprávy požární ochrany.
V rámci projektu byla provedena také rekonstrukce topného systému. Stávající stav topného systému byl takový, že ventily na radiátorech byly už nefunkční a neumožňovaly regulaci teploty v jednotlivých místnostech. Docházelo tak ke zbytečnému přetápění a plýtvání energií. V rámci rekonstrukce došlo k výměně stávajících ventilů a hlavic a provedení
nové regulace celého topného systému.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v moravskoslezském kraji na rok 2023

 

Zpět na Sociální služby Havířov