Dům pro matky s dětmi

Dům pro matky s dětmi

O službě

Poslání: Dům pro matky s dětmi v Havířově umožňuje využití pobytové služby na přechodnou dobu zletilým těhotným ženám nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cílová skupina: Zletilé těhotné ženy nebo zákonní zástupci s dětmi do 18 let nebo 26 let v případě soustavné přípravy na budoucí povolání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení z různých důvodů.

Vize: Žena, která má podmínky pro získávání kompetencí k životu v přirozeném prostředí vlastního bydlení.

Cíle:

Cílem je žena, která má domov, tj: – žije ve vlastní domácnosti,

– je schopna platit nájem a služby,

– umí hospodařit s financemi,

– řeší dluhovou situaci,

– umí udržovat domácnost v čistotě.

Cílem je žena, která je dobrým rodičem, tj: – zvládá nastavovat pravidla,

– umí pečovat o vlastní děti,

– umí se učit s dětmi,

– hledá způsoby jak trávit čas s dětmi.

Cílem je žena, která je sama sebou, tj: – je schopna pojmenovat potřeby a vyhledat pomoc,

– řeší svůj zdravotní stav,

– je schopna komunikovat s úřady a institucemi,

– navazuje kontakty v přirozeném prostředí,

– má zaměstnání,

– má zájmy, koníčky.

Zásady

Individuální přístup – služba je uživatelům poskytována na základě jejich individuálních schopností,    potřeb a přání.

Podpora samostatnosti – služba podporuje uživatele, aby aktivně přistupovali k řešení své situace.

Týmová spolupráce – služba pracuje na řešení nepříznivé sociální situace v týmu: uživatel, sociální pracovník v roli klíčového pracovníka a pracovník v sociálních službách v roli důvěrníka.

Odbornost – služba poskytuje sociální práci s uživateli na profesionální úrovni. Získané infomace ze vzdělávání aplikují do praxe.

Křesťanský přístup – služba je poskytována na základě křesťanských principů a hesla Armády spásy: ”Srdce Bohu, ruce lidem. “

Celková kapacita: 60 lůžek

Ceník:

  • Platba za ubytování – dospělá osoba 90,-Kč/den
  • Platba za ubytování – dítě do 18 let    50,-Kč/den

 

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Dům pro matky s dětmi Havířov
Dvořákova 21/235
736 01 Havířov-Město

Facebook: Armáda spásy Havířov

Bankovní spojení: 211 515 426 /0300

 

Dům pro matky s dětmi Havířov

Kontaktní osoba pro žadatele o službu: Naděžda Čenkovičová, Dis.

Kontaktní osoba pro praktikanty: Bc. Ivana Haringová

Recepce: Tel 773 770 150

 

Vedoucí sociální služby: Bc. Alica Neupauerová

tel: 737 215 423, e-mail: alica_neupauerova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice: Naděžda Čenkovičová, Dis.

tel: 773 770 151, e-mail:  nadezda.cenkovicova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice: Bc. Ivana Haringová

tel: 773 770 152, e-mail: ivana.haringova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice: Bc. Lucia Bukovská

tel: 773 770 150, e-mail:  lucia.bukovska@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Eva Karkoszková

tel: 773 770 150, e-mail: eva.karkoszkova@armadaspasy.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Domovní řád pro azylový dům

Vzor smlouvy o poskytování sociální služby

Veřejný závazek

Dokumenty k přijetí:

Žádost zájemkyně o ubytování

Posudek lékaře

 

Záznam o činnostech

 

na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

 

Zpět na pobočku Havířov