Terénní program

Terénní program

Poslání

Posláním terénního programu je aktivní vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší. Dále pak těmto osobám nabízení pomoci nebo podpory, která směřuje k řešení nepříznivé sociální situace.

M: 773 770 146/148

Adresa: Armáda spásy v České republice, z.s., Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov – Město

Bankovní spojení: 211 515 426 /0300

Ke stažení

Ochrana osobních údajů:

Činnost registrované sociální služby Terénní program Havířov je finančně podporována z rozpočtu Statutárního města Havířov.

Zpět na Sociální služby Havířov