Terénní program

Terénní program

Poslání

Posláním terénního programu je aktivní vyhledávání, kontaktování, nabízení pomoci osobám, které jsou bez přístřeší nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení či žijí rizikovým způsobem života, a nabízení podpory těmto osobám ve snaze tuto situaci řešit v rámci sociálního poradenství i drobné materiální pomoci.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby od 18-ti let, které se nacházejí v Havířově nebo v jeho blízkém okolí, jsou bez přístřeší nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení.

Služba není určena osobám, které:

 • pod vlivem návykových látek nejsou schopny srozumitelné komunikace.

 

Cíle

Cílem služby je:

 • vyhledávat osoby, které se nacházejí v obtížné životní situaci související se ztrátou bydlení
 • motivovat uživatele k řešení své nepříznivé situace
 • podporovat a pomáhat uživateli v řešení jeho nepříznivé situaci, např. doprovázet na úřady, pomáhat s vyřízením dávek hmotné nouze, podpora placení ubytování a nájmu

 

Zásady

 • Pracujeme bez diskriminačního přístupu.
 • Máme individuální přístup k uživateli.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva.
 • Klademe důraz na odbornost a týmovou spolupráci personálu.
 • Komunikujeme vstřícně.
 • Pracujeme dle Etického kodexu zaměstnance AS.

 

Nabízené služby

 • základní sociální poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik,
 • doprovod, který souvisí s poskytováním služby (vyřizování zaměstnání, bydlení, lékař, na úřady, soud, policie),
 • poskytování informací ohledně návazných služeb,
 • poskytování písemného poradenství psaní žádostí, úředních dopisů,
 • pomoc při vyřizování dokladů a jiných běžných záležitostí,
 • pomoc s hospodařením s penězi,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, podpůrná pomoc např. platby SIPO a dalších poplatků za užívání bytu.

 

Ke stažení

Zpět na Sociální služby pro muže