Noclehárna pro muže a ženy

Noclehárna pro muže a ženy

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna v Centru sociálních služeb Jirkov je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže a ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

Kapacita noclehárny pro muže a ženy

10 míst

Cíle

Uživatel má možnost přespat a vykonat hygienu, čímž se předchází vzniku nebo zhoršování sociálních a zdravotních rizik.
Cílem Noclehárny je stav, kdy má uživatelka potřebné informace, k řešení své situace. Zná možnosti a postupy, které mohou vést k získání trvalejšího ubytování a dalšímu řešené jeho situace.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, kteří jsou starší 18ti let, fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

  • žádá o jinou sociální službu
  • je naplněna kapacita noclehárny
  • má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů.

Noclehárna poskytuje

  • Poskytnutí noclehu
  • Možnost využít hygienického zařízení
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Poskytnutí stravy

Příjem na noclehárnu

Každý den od 20:00 do 21:00 hodin.
Odchod z noclehárny je následující den do 8:00 hodin.

cena: 50 Kč za noc

Základní zásady při poskytování služby

  1. Zásada individuálního přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.
  2. Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot – ke každému člověku přistupujeme s úctou a vidíme v něm člověka, který má potenciál ke změně a dáváme mu šanci nového začátku.

Ochrana osobních údajů

Kontakty

Jirkov, Chomutovská 326

recepce: nonstop provoz 773 770 367

sociální pracovnice: Martin Adam, DiS., 773 770 229

vedoucí přímé práce: Bc. Michaela Skopová, 773 770 448


Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkov podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE


Zpět na CSS Jirkov