Noclehárna pro muže a ženy

Noclehárna pro muže a ženy

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna v Centru sociálních služeb Jirkov je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže a ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

 

Kapacita noclehárny pro muže a ženy

8 míst

 

Cíle

Snížení sociálních a zdravotních rizik pro lidi bez přístřeší zajištěním jejich základních životních potřeb (nocleh, hygiena).
Poskytnutí podpory a motivace uživatelů v řešení jejich stávající životní situace (např. zajištění trvalejšího bydlení a finančního příjmu), prohlubováním jejich schopnosti uplatňovat svá práva a zprostředkováváním kontaktu s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, kteří jsou starší 18ti let, fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.
Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

  • žádá o jinou sociální službu
  • je naplněna kapacita noclehárny
  • má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů.

 

Noclehárna poskytuje

  • Poskytnutí noclehu
  • Možnost využít hygienického zařízení
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Poskytnutí stravy

 

Příjem na noclehárnu

každý den od 20:00 do 21:00 hodin

cena: 45 Kč za noc

 

Ke stažení

 

Kontakty

Jirkov, Boženy Němcové 1059

 

recepce: nonstop provoz 773 770 367

sociální pracovnice: Jana Veselá, DiS., 773 770 229

vedoucí přímé práce: Bc. Michaela Skopová, 773 770 448


Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkovpodporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE

 

 


Zpět na CSS Jirkov