Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby, které lze poskytovat přímo v přirozeném prostředí uživatele a dosáhnout tak žádoucích změn ve fungování rodiny. Při této práci je velmi vhodné zaměřit se na intenzivní spolupráci s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách.

Poslání

Posláním je poskytování bezplatné pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi. Služba je ambulantně poskytována na adrese Školní 1727, Studentská 1242 Jirkov nebo v terénní formě přímo v domácím prostředí uživatelů, a to na území města Jirkov a ve vybrané části města Chomutov (ul. Písečná, Jirkovská, Pod Břízami a Růžová) na základě předchozí dohody. Služba je poskytována rodinám, které jsou v nepříznivé sociální situaci.

Cíle

Cílem je, aby rodiny zvládly řešit svou složitou sociální situaci sami a to zejména v těchto oblastech:

  • výchova a vývoj dětí (zvláště pak: pomoc s přípravou do školy, pomoc s výchovnými a výukovými potížemi dětí, rozvodové a porozvodové situace),
  • vyrovnat, udržet nebo zlepšit sociální situaci rodin a zajistit samostatné fungování v běžném životě (zvláště pak: pomoc s hledáním vhodného zaměstnání, bydlení, tam kde hrozí reálné nebezpečí odebrání dětí do náhradní ústavní výchovy, návrat dětí zpět z ústavní péče do rodiny),
  • při vyřizování běžných záležitostí v oblasti svých práv (zvláště pak: doprovod na úřady, k lékařům, prohlubování znalostí informací z těchto institucí, pomoc s vyplňováním formulářů, pomoc se sepsáním dopisů pro různé instituce),
  • rozvíjet a posilovat rodičovské kompetence (zvláště pak: nastavení rodinných pravidel, hranic, způsobů vzájemné komunikace).

Cílová skupina

Služba je určena rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci (např. vzdělávací a výchovné problémy dětí, bytová problematika, problém hospodaření rodiny, atd.). Služba je rovněž poskytována rodičům, kterým byly děti odebrány a kteří usilují o svěření dětí zpět do své péče.

Služba nemůže být poskytována:

  • rodinám, které nespadají do cílové skupiny,
  • rodinám, kterým byla vypovězena služba v době kratší 6 měsíců z důvodů porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy (např. agresivní jednání k pracovníkovi),
  • v případě naplnění kapacity služby.

Sociálně aktivizační služby se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Fontána a Azylový dům pro matky s dětmi, které Armáda spásy ve městě Jirkov také provozuje.

 

Ke stažení:

 

Kontakty:

Školní 1727, 431 11 Jirkov

vedoucí přímé práce:
Barbora Chrpová, DiS., 773 770 296, barbora_chrpova@armadaspasy.cz

sociální pracovnice:
Vendula Hefnerová DiS., 773 770 286, vendula.hefnerova@armadaspasy.cz
Bc. Kristýna Konopická, 773 770 480, kristyna.konopicka@armadaspasy.cz
Miluše Sedláková, DiS., 773770479, miluse.sedlakova@armadaspasy.cz
Jana Třečková, DiS., 773770301, jana.treckova@armadaspasy.cz

Provozní doba ambulantní formy:

Po – Pá: 08:00 -12:00

Provozní doba terénní služby

Po: 08:30-17:00
Út: 08:30-15:30
St: 08:30-16:00
Čt: 08:30-15:30
Pá: 08:30-15:30

dle předchozí domluvy

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkovpodporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE

 

 

 

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2 je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_0005703.

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na
území Ústeckého kraje,

termín realizace: 1. 4. 2017 – 31.3. 2020.


Zpět na CSS Jirkov