Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby, které lze poskytovat přímo v přirozeném prostředí uživatele a dosáhnout tak žádoucích změn ve fungování rodiny. Při této práci je velmi vhodné zaměřit se na intenzivní spolupráci s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách.

Poslání

Posláním je poskytování bezplatné pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi. Služba je ambulantně poskytována na adrese Ervěnická 1147 Jirkov nebo v terénní formě přímo v domácím prostředí uživatelů, a to na území města Jirkov a ve vybrané části města Chomutov (sídliště Písečná a Zahradní) na základě předchozí dohody. Služba je poskytována rodinám, které jsou v nepříznivé sociální situaci.

Cíle

Cílem je, aby rodiny zvládly řešit svou složitou sociální situaci sami a to zejména v těchto oblastech:

 • výchova a vývoj dětí (zvláště pak: pomoc s přípravou do školy, pomoc s výchovnými a výukovými potížemi dětí, rozvodové a porozvodové situace),
 • vyrovnat, udržet nebo zlepšit sociální situaci rodin a zajistit samostatné fungování v běžném životě (zvláště pak: pomoc s hledáním vhodného zaměstnání, bydlení, tam kde hrozí reálné nebezpečí odebrání dětí do náhradní ústavní výchovy, návrat dětí zpět z ústavní péče do rodiny),
 • při vyřizování běžných záležitostí v oblasti svých práv (zvláště pak: doprovod na úřady, k lékařům, prohlubování znalostí informací z těchto institucí, pomoc s vyplňováním formulářů, pomoc se sepsáním dopisů pro různé instituce),
 • rozvíjet a posilovat rodičovské kompetence (zvláště pak: nastavení rodinných pravidel, hranic, způsobů vzájemné komunikace).

Cílová skupina

Služba je určena rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci (např. vzdělávací a výchovné problémy dětí, bytová problematika, problém hospodaření rodiny, atd.). Služba je rovněž poskytována rodičům, kterým byly děti odebrány a kteří usilují o svěření dětí zpět do své péče.

Služba nemůže být poskytována:

 • rodinám, které nespadají do cílové skupiny,
 • rodinám, kterým byla vypovězena služba v době kratší 6 měsíců z důvodů porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy (např. agresivní jednání k pracovníkovi),
 • v případě naplnění kapacity služby.

Sociálně aktivizační služby se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Fontána a Azylový dům pro matky s dětmi, které Armáda spásy ve městě Jirkov také provozuje.

Základní zásady při poskytování služby

 1. Zásada individuálního přístupu – každý je pro nás jedinečný, respektujeme, že každý je jiný a podle toho postupujeme.
 2. Zásada respektu vlastní vůli uživatele – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to provozní podmínky poskytované služby umožňují.
 3. Zásada nediskriminačního přístupu – ke každému uživateli přistupujeme stejně a to bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, náboženství, rodinného vztahu.
 4. Zásada týmové spolupráce – důraz je kladen na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči, vzájemnou komunikaci (sdílení informací), koordinaci práce, pravidelné porady a jednotný pracovní postup.
 5. Zásada křesťanského přístupu – v této oblasti se řídíme stanovenými zásadami v rámci etického kodexu Armády spásy.

Ochrana osobních údajů

Kontakty

Školní 1727, Jirkov
Ervěnická 1147, Jirkov

Sociální pracovnice:
Helena Rausová, DiS., 773 770 301, helena.rausova@armadaspasy.cz

Pracovnice v sociálních službách:
Kateřina Buňková, 773 770 480, katerina.bunkova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce:
Miluše Sedláková, DiS., 773770479, miluse.sedlakova@armadaspasy.cz

Provozní doba ambulantní formy

Po: 08:30 – 9:30 (jiný čas po předchozí domluvě)

Provozní doba terénní služby

Po: 09:30-17:00 (jiný čas po předchozí domluvě)
Út: 07:30-15:30 (jiný čas po předchozí domluvě)
St: 08:00-16:00 (jiný čas po předchozí domluvě)
Čt: 07:30-15:30 (jiný čas po předchozí domluvě)
Pá: 08:00-14:30 (jiný čas po předchozí domluvě)

dle předchozí domluvy

logo_jirkovpodporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE

Zpět na CSS Jirkov