Sbor a komunitní centrum – Karlovy Vary

Sbor a komunitní centrum - Karlovy Vary

SLOVO ŽIVOTA – EVANGELIUM:

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

BIBLE Evangelium podle Jana, 3. kapitola

Aktivity sboru

 • neděle: shromáždění od 15:00 hod, Sbor a komunitní centrum Armády spásy, Jugoslávská 16
 • každou středu a čtvrtek jsou modlitební setkání v 8:00 hodin ve Sboru a Komunitním Centru – Jugoslávská 16, Karlovy Vary
 • každý první pátek v měsíci Filmová kavárna
 • co druhý týden modlitby za Karlovy Vary, jedenkrát měsíčně odpoledne chval a modliteb

Chvály, modlitby, poznávání Božího slova, sdílení, společné akce.

Komunitní centrum

V komunitním centru lze najít důstojný prostor pro různé aktivity a pro různé skupiny osob, či jednotlivce.

 • Anglická konverzace a výuka AJ
 • Dílnička
 • Tématické přednášky
 • Pamatovák – Tréninky paměti
 • Baby Club

Nabízíme možnost pro

 • dobrovolníky
 • praxi studentů středních a vysokých škol
 • odpracování trestu v rámci Obecně prospěšných prací

Fakultativní činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 • Promítání
 • Dílny
 • Slavnosti
 • Soutěže

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum
Jugoslávská 16
360 01   Karlovy Vary

Bankovní účet: 286834165/0300

Vedoucí sboru:

Poručice Mgr. Olga Zdeňková
773 795 028, olga.zdenkova@armadaspasy.cz

Koordinátorka komunitních aktivit:

Kateřina Čopová
773 770 363, katerina.copova@armadaspasy.cz

Ochrana osobních údajů

Zpět na pobočku Karlovy Vary