Sbor a komunitní centrum – Karlovy Vary

Sbor a komunitní centrum - Karlovy Vary

SLOVO ŽIVOTA – EVANGELIUM:

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

BIBLE Evangelium podle Jana, 3. kapitola

Program sboru

Neděle

 • 15:00 shromáždění, Sbor a komunitní centrum v Karlových Varech, Jugoslávská 16

Čtvrtek

 • 16:00 skupinka biblického studia Sbor a komunitní centrum v Karlových Varech, Jugoslávská 16

Program komunitního centra 

V komunitním centru lze najít důstojný prostor pro různé skupiny osob či jednotlivce. 

 • anglická konverzace a výuka AJ 
 • dílnička
 • tematické přednášky
 • vyučování českého jazyka pro lidi z Ukrajiny

Fakultativní činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 • promítání 
 • dílny 
 • slavnosti 
 • soutěže  

Nabízíme možnost pro 

 • dobrovolníky 
 • praxi studentů středních a vysokých škol 
 • odpracování trestu v rámci obecně prospěšných prací 

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum
Jugoslávská 16
360 01   Karlovy Vary

Číslo bankovního účtu: 286834165/0300 

Vedoucí sboru:
Kpt. Mgr. Olga Zdeňková
olga.zdenkova@armadaspasy.cz
773 795 028

Stanislav Zdeněk
stanislav.zdenek@armadaspasy.cz
420 773 795 038

Ochrana osobních údajů

Zpět na pobočku Karlovy Vary