Sbor a komunitní centrum – Karlovy Vary

Sbor a komunitní centrum - Karlovy Vary

SLOVO ŽIVOTA – EVANGELIUM:

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

BIBLE Evangelium podle Jana, 3. kapitola

Aktivity sboru:

 • neděle: shromáždění od 15:00 hod v prostorách Cirkve bez Hranic – Západní 63, Karlovy Vary
 • každou středu a pátek jsou modlitební setkání v 8:00 hodin ve Sboru a Komunitním Centru – Jugoslávská 16, Karlovy Vary
 • každou první neděli v měsíci je „Rodinné shromáždění“ – včetně soutěží a her s biblickou tématikou pro všechny
 • úterý: domácí skupinky
 • každý první pátek v měsíci Filmová kavárna

Chvály, modlitby, poznávání Božího slova, sdílení, společné akce.

Komunitní centrum

V komunitním centru lze najít důstojný prostor pro různé aktivity a pro různé skupiny osob, či jednotlivce.

 • Baby Club
 • Kondiční cvičení pro ženy
 • Anglická konverzace
 • Dílnička
 • Tématické přednášky
 • Pamatovák – Tréninky paměti

Pravidelný program najdete zde ke stažení. 

Nabízíme možnost pro

 • dobrovolníky
 • praxi studentů středních a vysokých škol
 • odpracování trestu v rámci Obecně prospěšných prací

Fakultativní činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 • Promítání
 • Dílny
 • Slavnosti
 • Soutěže

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum
Jugoslávská 16
360 01   Karlovy Vary

 

Bankovní účet: 286834165/0300

Vedoucí sboru:

Poručice Mgr. Olga Gebauerová
773 795 028, olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
Koordinátorka komunitních aktivit:

Kateřina Čopová  773 770 363, katerina_copova@armadaspasy.cz


f-nadace-logo-m

Zpět na pobočku Karlovy Vary