Doučovací klub

Doučovací klub

Název projektu: Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000170

 

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

 

Realizátor: REINTEGRA

10 partnerů s finanční účastí:

  • Město KRNOV
  • Mateřská škola Slunečnice, Krnov
  • Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2
  • Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4
  • Základní škola Krnov, Žižkova 3
  • Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17
  • Armáda spásy
  • EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
  • Slezská diakonie
  • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov

 

Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které pak budou vyrovnávat jejich vzdělaností rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Těchto cílů bude dosaženo díky realizaci aktivit na témata daná výzvou – Předškolní vzdělávání a Prevence školního neúspěchu, doplněných o Rozvoj pracovníků ve vzdělávání, prostřednictvím zvyšování jejich klíčových kompetencí v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Popis realizace našich aktivit:
Otevírací doba doučovacího klubu:
Pondělí – pátek od 13:00 – 17:00

Každý pracovní den probíhá v budově Armády spásy na Opavské 26 doučování žáků pod vedením zkušeného pedagoga.

Pro žáky připravujeme rovněž volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a vedeme žáky ke smysluplnému využívání volného času.

V rámci projektu působí také poradenský pracovník Armády spásy, který koordinuje spolupráci rodičů s pedagogy a se zástupci sociálních a zdravotních služeb, připravuje workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a spolupracuje s rodiči. Zajišťuje rovněž poradenství pro rodiče a žáky v oblasti inkluzívního vzdělávání a připravuje osvětové činnosti v oblasti inkluzívního vzdělávání směrem k cílové skupině projektu a k širší veřejnosti.

V rámci projektu spolupracujeme se všemi ostatními projektovými partnery, nejvíce pak se ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2.

 

KONTAKTY:

Armáda spásy
Doučovací klub
Opavská 26
794 01 Krnov

 

Mgr. Pavel Raida, pedagog
tel. 773 770 270, doucovani_krnov@armadaspasy.cz

Bc. Kristýna Tylečková, poradenský pracovník
tel. 773 770 270, doucovani_krnov@armadaspasy.cz

Darina Vránová, DiS, vedoucí sociálních služeb
tel. 773 770 213, darina_vranova@armadaspasy.cz

Jiří Loskot, ředitel Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

 

Průběžné zprávy o činnosti doučovacího klubu:

Souhrnná zpráva za 7-2016 až 2-2017 

Souhrnná zpráva za 3 – 2017 až 8 – 2017

Souhrnná zpráva za 9 – 2017 až 1 – 2018