Městská sbírka ošacení

Městská sbírka ošacení

Armáda spásy má v Krnově rozmístěno 20 kontejnerů na sběr obnošeného šatstva. Toto oblečení v první řadě poskytujeme zdarma lidem v našich sociálních službách, u kterých naši sociální pracovníci vyhodnotí potřebnost. Dalším lidem s nízkými příjmy toto oblečení prodáváme za motivační příspěvek, protože máme zkušenost, že s věcmi zadarmo lidé plýtvají a neváží si jich. Utržené peníze pak používáme na zaplacení nákladů, které přináší svoz a třídění šatstva, nákup a údržba kontejnerů, mzdy, apod. Velkou část vybraného oblečení tvoří věci již nepoužitelné. Tyto věci pak předáváme sociálnímu podniku ReShare Armády spásy.

Děkujeme Městu Krnovu za umožnění této sbírky a občanům Krnova, kteří nám tímto prostřednictvím poskytují prostředky pro pomoc potřebným lidem.

Více informací na: http://armadaspasy.cz/pomahame-vam/zamestnavani/reshare/#6

Kontakt

Armáda spásy
Čsl. armády 837/36 bcd
794 01 Krnov

Petr Jelínek, vedoucí provozu
tel: 773 770 200, petr.jelinek@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Krnov