Domov Přístav Ostrava- Kunčičky

Domov Přístav Ostrava- Kunčičky

Návštěvy klientů v domově jsou POVOLENY za těchto podmínek:

1. Návštěva se prokáže negativním PCR nebo antigenním testem (ne starším 48 hodin).
2. Nebo se prokáže lékařským potvrzením, že už COVID prodělala nejdéle před 90 dny.
3.  Nebo se nechá u nás v domově otestovat antigenním testem (provádějí naše zdravotní sestřičky vždy v úterý a v neděli 9 – 11 hodin)  – test je prováděn výtěrem z nosohltanu.
4. Návštěva bude mít po celou dobu nasazen respirátor FFP2.
5. Jsou povoleny max 2 osoby k jednomu klientovi.

6. Návštěva se předem ohlásí u sociálních pracovníků, na tel. 773 770 126, 353, 424, 425, 426, 428.

————–

Domov Přístav je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku. Snažíme se reagovat na potřeby a specifika jednotlivých uživatelů a tomu také upravovat režim domova. Věříme, že se zde mohou cítit dobře – jako doma.

O projektu:

 • kapacita domova je 85 osob, muži i ženy,
 • v rámci pobytu v zařízení poskytujeme také stravování 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře),
 • v zařízení pracuje kvalifikovaný tým pracovníků včetně zdravotnického personálu,
 • do našeho domova dochází pravidelně smluvní lékař,
 • dle zájmu uživatele je možné objednat komerční služby kadeřnice a pedikérky,
 • v zařízení jsou domácnosti pro jako mobilní, tak imobilní osoby.
 1. POSLÁNÍ

Domov Přístav je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku. Poskytujeme péči o vlastní osobu a nejbližší prostředí uživatele, nabízíme pomoc při naplňování osobních zájmů a podporu potřebnou pro každodenní soužití uživatelů v domově. Individuálním nastavením režimu usilujeme o vytvoření stálého a jistého zázemí pro život.

Motto:

,,Domov je tam, kde jsme se narodili, nebo tam, kde se cítíme dobře“.

Christian Morgenstern.

 1. Cílová skupina 

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou převážně osoby bez přístřeší starší 50 let, mobilní i imobilní, které mají sníženou fyzickou, psychickou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo různých typů demencí a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

 1. Cíle

 a) Uživatel má zajištěny základní životní potřeby:

– má zajištěnou vhodnou stravu;

– má zázemí;

– má finanční jistotu, stabilitu;

– má stálé bydlení.

b) Uživatel má stabilizován zdravotní stav:

– má zajištěno dodržování léčebného režimu;

– má zajištěnou ošetřovatelskou péči;

– má zajištěny externí veřejné zdravotní služby.

c) Uživatel má zajištěny sociální potřeby (sociální péče, podpora, pomoc):

– má vytvořeny a upevňuje hygienické návyky;

–  má vytvořeny a upevňuje sociální návyky, rozvíjí sociální kontakty, komunikaci;

– má zajištěno uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarány běžné záležitosti;

– udržuje běžný režim dne, koná pravidelné činnosti a aktivity,

– udržuje a upevňuje stávající dovednosti a schopnosti;

– je sociálně začleněný (v rámci domova, v rámci širší společnosti).

d) Uživatel má zajištěny psychosociální potřeby a stabilizován psychický stav:

–  má bezpečí (ochrana před negativními vlivy na ulici, ochrana před vlastním destruktivním chováním, ochrana před negativním dopadem dřívějšího způsobu života);

– má nastaven režim, který je přizpůsoben jeho specifickým potřebám (např. má klid);

– má zajištěnou psychosociální podporu, podpůrné rozhovory, stabilní psychický stav;

– má uspořádány své záležitosti v poslední etapě života (vztahy s rodinou, přáteli, materiální vypořádání, dluhy, terapeutická, duchovní podpora).

 1. Zásady služby

a) Nestrannost – služba je poskytována nezaujatě, bez předsudků a bez ohledu na vlastní životní přesvědčení

b) Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby – služba zajišťuje za uživatele pouze to, co nejsou schopni zvládat sami vlastními silami.

c) Křesťanský přístup – služba je poskytována na základě křesťanských principů a hesla Armády spásy: ”Srdce Bohu, ruce lidem. “

Výše úhrad za služby:

Od 1.2.2019 dochází ke změně úhrad za služby následujícím způsobem.
Uživatel se ve smlouvě zavazuje nejpozději k 25.dne v měsíci řádně zaplatit:

Ubytování (dvoulůžkový pokoj) : 200 Kč / 1 den.

Strava (celodenní): 170 Kč / 1 den.
Péče: plná výše příspěvku na péči.
Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou ve výši 85 % svého měsíčního příjmu. V tomto případě je povinen uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, § 73, písm.5.

Realizované projekty:

Projekt „Elektrická brána do areálu Domova Přístav Ostrava Kunčičky“ z rozpočtu Statutárního města Ostravy

Projekt „Oprava pokojů v Domově Přístav Ostrava Kunčičky“ s podporou Moravskoslezského kraje

Projekt „Sprchování s asistencí v budově Domova Přístav“ s podporou Moravskoslezského kraje

Projekt „Bezpečné podlahy v Domově Přístav“ s podporou Moravskoslezského kraje 

Projekt „Zlepšení péče o seniory s nadváhou v Domově Přístav Ostrava – Kunčičky s podporou Moravskoslezského kraje 

Informace o provozu kuchyně a aktuální jídelníček

Adresa:

Domov Přístav Ostrava – Kunčičky
Holvekova 38
718 00  Ostrava

číslo b. ú.: 373904563/0300

Telefon: 773 770 124 (sesterna, non-stop služba)

Kontakty:

Ředitelka
Mgr. Jana Plačková
T: 737 215 422

E: jana.plackova@armadaspasy.cz

Příjem žádostí o službu:
T: 773 770 125
E: zadosti.pristavyostrava@armadaspasy.cz

BUDOVA A

BUDOVA B

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty k přijetí:

 • Žádost o přijetí – na základě žádosti je zájemce zařazen do pořadníku (doc); (pdf)
 • Lékařské zpráva – příloha k žádosti (doc); (pdf)
 • Doklad o bezinfekčnosti – pouze při přijetí mimo zdravotní a sociální zařízení (doc); (pdf)
 • Potvrzení lékaře o schopnosti samostatného jednání zájemce (doc); (pdf)

Leták 

Podporují nás:

                                

Zpět na pobočku Ostrava