Domov Přístav Ostrava- Kunčičky

Domov Přístav Ostrava- Kunčičky

Domov Přístav je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku. Snažíme se reagovat na potřeby a specifika jednotlivých uživatelů a tomu také upravovat režim domova. Věříme, že se zde mohou cítit dobře – jako doma.

 

O projektu:

 • kapacita domova je 85 osob, muži i ženy,
 • v rámci pobytu v zařízení poskytujeme také stravování 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře),
 • v zařízení pracuje kvalifikovaný tým pracovníků včetně zdravotnického personálu,
 • do našeho domova dochází pravidelně smluvní lékař,
 • dle zájmu uživatele je možné objednat komerční služby kadeřnice a pedikérky,
 • v zařízení jsou domácnosti pro jako mobilní, tak imobilní osoby.

 

Poslání Domova Přístav:

Domov Přístav v Ostravě Kunčičkách je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova zejména v seniorském věku. Režim domova reaguje na potřeby a specifika jednotlivých uživatelů. Věříme, že se zde mohou cítit dobře – jako doma.

 

Motto:

,,Domov je tam, kde jsme se narodili, nebo tam, kde se cítíme dobře“. Christian Morgenstern.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou osoby bez přístřeší starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav a osoby, které vyžadují pomoc a podporu při zvládání běžného života.

 

Cíle:

a) Uživatel má domov.
 • Cílem je uživatel, který má domov, kde již může zůstat.
 • Cílem je uživatel, který má místo, kde se cítí bezpečně a má zastání.
 • Cílem je uživatel, který má svůj osobní prostor, kde má své věci.
 • Cílem je uživatel, který má místo, kde se může setkávat s blízkými.
 • Cílem je uživatel, který nemá hl ad.
b) Uživatel je sám sebou.
 • Cílem je uživatel, který umí sdělit své potřeby.
 • Cílem je uživatel, který má pocit vnitřního klidu a jistoty.
 • Cílem je uživatel, který se samostatně rozhoduje v běžných situacích.
c) Uživatel má podporu, když ji potřebuje.
 • Cílem je uživatel, který se dokáže v co největší míře postarat o sebe.
 • Cílem je uživatel, který má stabilizovaný zdravotní stav a má v dosahu zdravotní péči.
 • Cílem je uživatel, který má podporu či pomoc v situacích, které sám nezvládá.

 

Výše úhrad za služby:

Od 1.2.2019 dochází ke změně úhrad za služby následujícím způsobem.
Uživatel se ve smlouvě zavazuje nejpozději k 25.dne v měsíci řádně zaplatit:

Ubytování (dvoulůžkový pokoj) : 200 Kč / 1 den.

Strava (celodenní): 170 Kč / 1 den.
Péče: plná výše příspěvku na péči.
Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou ve výši 85 % svého měsíčního příjmu. V tomto případě je povinen uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, § 73, písm.5.

 

Realizované projekty:

Projekt „Sprchování s asistencí v budově Domova Přístav“ s podporou Moravskoslezského kraje

Projekt „Bezpečné podlahy v Domově Přístav“ s podporou Moravskoslezského kraje 

Projekt „Zlepšení péče o seniory s nadváhou v Domově Přístav Ostrava – Kunčičky s podporou Moravskoslezského kraje 

 

Informace o provozu kuchyně a aktuální jídelníček

 

Adresa:

Domov Přístav Ostrava – Kunčičky
Holvekova 38
718 00  Ostrava

číslo b. ú.: 373904563/0300

Telefon: 773 770 124 (sesterna, non-stop služba)

 

Kontakty:

Ředitelka
Mgr. Jana Plačková
T: 737 215 422

E: jana_plackova@armadaspasy.cz

Příjem žádostí o službu:
T: 773 770 125
E: zadosti.pristav@armadaspasy.cz

 

BUDOVA A

 

BUDOVA B

 

Dokumenty ke stažení:

 

Dokumenty k přijetí:

 • Žádost o přijetí – na základě žádosti je zájemce zařazen do pořadníku (doc); (pdf)
 • Lékařské zpráva – příloha k žádosti (doc); (pdf)
 • Doklad o bezinfekčnosti – pouze při přijetí mimo zdravotní a sociální zařízení (doc); (pdf)
 • Potvrzení lékaře o schopnosti samostatného jednání zájemce (doc); (pdf)

Letáček (kliknutím zvětšíte):

letak_DP_2017_web_maly