Domov Přístav – Kunčičky – Ostrava

Domov Přístav - Kunčičky - Ostrava

Domov Přístav je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku. Snažíme se reagovat na potřeby a specifika jednotlivých uživatelů a tomu také upravovat režim domova. Věříme, že se zde mohou cítit dobře – jako doma.

O projektu

• kapacita domova je 85 osob, muži i ženy,
• v rámci pobytu v zařízení poskytujeme také stravování 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře),
• v zařízení pracuje kvalifikovaný tým pracovníků včetně zdravotnického personálu,
• do našeho domova dochází pravidelně smluvní lékař,
• dle zájmu uživatele je možné objednat komerční služby kadeřnice a pedikérky,
• v zařízení jsou domácnosti pro jako mobilní, tak imobilní osoby.

Projekt „Sprchování s asistencí v budově Domova Přístav“ s podporou Moravskoslezského kraje

Informace o provozu kuchyně a aktuální jídelníček

Poslání Domova Přístav:

Domov Přístav v Ostravě Kunčičkách je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova zejména v seniorském věku. Režim domova reaguje na potřeby a specifika jednotlivých uživatelů. Věříme, že se zde mohou cítit dobře – jako doma.

 Motto:

,,Domov je tam, kde jsme se narodili, nebo tam, kde se cítíme dobře“. Christian Morgenstern.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou osoby bez přístřeší starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav a osoby, které vyžadují pomoc a podporu při zvládání běžného života.

Cíle:

a) Uživatel má domov.
• Cílem je uživatel, který má domov, kde již může zůstat.
• Cílem je uživatel, který má místo, kde se cítí bezpečně a má zastání.
• Cílem je uživatel, který má svůj osobní prostor, kde má své věci.
• Cílem je uživatel, který má místo, kde se může setkávat s blízkými.
• Cílem je uživatel, který nemá hl ad.
b) Uživatel je sám sebou.
• Cílem je uživatel, který umí sdělit své potřeby.
• Cílem je uživatel, který má pocit vnitřního klidu a jistoty.
• Cílem je uživatel, který se samostatně rozhoduje v běžných situacích.
c) Uživatel má podporu, když ji potřebuje.
• Cílem je uživatel, který se dokáže v co největší míře postarat o sebe.
• Cílem je uživatel, který má stabilizovaný zdravotní stav a má v dosahu zdravotní péči.
• Cílem je uživatel, který má podporu či pomoc v situacích, které sám nezvládá.

Výše úhrad za služby:

Od 1.1.2018 dochází k navýšení úhrad za služby následujícím způsobem.
Uživatel se ve smlouvě zavazuje nejpozději k 25.dne v měsíci řádně zaplatit:
Ubytování (dvoulůžkový pokoj) : 180 Kč / 1 den.
Strava (celodenní): 150 Kč / 1 den.
Péče: plná výše příspěvku na péči.
Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou ve výši 85 % svého měsíčního příjmu. V tomto případě je povinen uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, § 73, písm.5.
 

Adresa:

Domov Přístav Ostrava – Kunčičky
Holvekova 38
718 00  Ostrava

číslo b. ú.: 373904563/0300

Telefon: 773 770 124 (sesterna, non-stop služba)

Kontakty:

Ředitelka
Mgr. Jana Plačková
T: 737 215 422

E: jana_plackova@armadaspasy.cz

Příjem žádostí o službu:
T: 773 770 125
E: zadosti.pristav@armadaspasy.cz

 

BUDOVA A

          Mgr. Ivana Čadová, DiS. – 773770428 – ivana.cadova@armadaspasy.cz

          Bc. Miriam Horečková – 773 770 424miriam.horeckova@armadaspasy.cz

  •  Klíčová pracovnice pro byt:

           Sabina Sąder– 773770353 – sabina.sader@armadaspasy.cz

 

BUDOVA B

  • Vedoucí přímé péče:

          Bc. Lucie Florová, DiS. – 773770126 – lucie.florova@armadaspasy.cz

  • Klíčové pracovnice pro domácnosti:

B1 – Nela Biková  – 773770429 – nela.bikova@armadaspasy.cz

B2 – Denisa Bernátková – 773770431 – denisa.bernatkova@armadaspasy.cz

B3 – Zuzana Pohorková – 773770430 – zuzana.pohorkova@armadaspasy.z

B4 – Naira Orlíková – 773770432 – naira.orlikova@armadaspasy.cz

B5 – Klára Ondrejová – 773770433 – klara.ondrejova@armadaspasy.cz

 

  • Dokumenty ke stažení:

Veřejný závazek (pdf)

Domovní řád (pdf)

Zvláštní režim Domova Přístav (pdf)

 

Dokumenty k přijetí:

Žádost o přijetí – na základě žádosti je zájemce zařazen do pořadníku (doc); (pdf)
Lékařské zpráva – příloha k žádosti (doc); (pdf)
Doklad o bezinfekčnosti – pouze při přijetí mimo zdravotní a sociální zařízení (doc); (pdf)
Potvrzení lékaře o schopnosti samostatného jednání zájemce (doc); (pdf)

Letáček (kliknutím zvětšíte):

letak_DP_2017_web_maly

 

msk_logo 3 (1) ostrava_logo

loga_partneru

Zpět na pobočku Ostrava