Sběr šatstva

Každá plná taška, kterou darujete, nám pomůže dát naději těm, kteří ji potřebují nejvíce.

Děkujeme!

Pro darování textilu a obuvi použijte naše kontejnery k tomu určené.

Prosíme ujistěte se, že věci jsou čisté a použitelné.

Vaše dary pomáhají:

Část je určena pro dobročinné obchůdky sborů (církve) Armády spásy.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Kontakty:

Koordinátor ReShare pro Moravskoslezský kraj
Tibor Varga
tel: +420 773 798 901
tibor.varga@armadaspasy.cz

Koordinátor TŘÍDÍRNY ReShare pro Moravskoslezský kraj
Jana Jariabková
tel: +420 773 770 195
jana.jariabkova@armadaspasy.cz

Chcete-li darovat a bydlíte v jiném kraji než Moravskoslezském kraji:

POBOČKY – PRAHA

POBOČKY – BRNO

POBOČKY – KARLOVY VARY

reshare sběr