#1 Salesforce NPO Hackathon

Programátorský Salesforce Hackathon, který proběhl za podpory Clouderia s.r.o. a CRM pro neziskovy pomohl nejen Armádě spásy s rozvojem Salesforce, CRM databázového programu. Devět týmů 24 hod. vyvíjelo řešení na základě prezentovaných požadavků 4 neziskových oraganizací, které s programem Salesforce pracují. Zázemí po dobu akce bylo zajištěné v prostorách MSD IT, FIVE Building Praha.

Velmi děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a veliký dík patří i všem soutěžícím, kteří přinesli skvělé návrhy praktického řešení našich zadání. Děkujeme.

Fotogalerie z akce.