Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu Avast

Pandemie Covid-19 byla zkouškou pro mnoho lidí, pro osoby bez domova zvláště. Právě o ty každý den pečuje Armáda spásy, která je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v této oblasti v České republice.
Tato mimořádná celostátní událost poukázala na nedostatečnou podporu lidí bez domova, a to především v oblastech zdravotní péče a bydlení. Proto bylo zapotřebí bezprostředně reagovat, především ve snaze o zachování zdraví a životů bezmála čtyř tisíců osob bez domova, se kterými Armáda spásy denně pracuje.
Velmi si proto vážíme pomoci Nadačního fondu Avast, který se rozhodl, že bude v následujících dvou letech podporovat částkou 4 000 000 Kč rozvoj zdravotních a multidisciplinárních služeb pro lidi bez domova a podpoří zavedení koncepce sociálního bydlení do praxe.
Toto partnerství nám pomáhá rozvíjet zdravotní služby, umožní nám nákup tří mobilních kontejnerů pro nízkoprahová centra s odděleným vstupem, spolufinancuje nákup sanitního vozu pro street medicínu a v neposlední řadě nám poskytuje zdroje pro vybudování další ordinace pro chudé.
Díky daru od společnosti Avast jsme mnohem lépe připraveni nejen na případnou další vlnu koronavirové pandemie či další výjimečné situace.


Základní hodnotou Nadačního fondu Avast je právo každého člověka svobodně se rozhodovat o prožití svého života od začátku do konce. Proto podporuje péči o lidi v závěru jejich života, zaměřuje se na pomoc rodinám dětí s postižením a zasazuje se o lepší, účelnější systém vzdělávání. Od svého vzniku v roce 2010 využívá Nadační fond Avast finance darované společností Avast, která je globálním lídrem v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí. Prostřednictvím svého nadačního fondu letos Avast věnoval 25 milionů dolarů na podporu iniciativ aktivních v inovacích a výzkumu nemoci COVID-19 a dalších projektů, které zmírňují negativní dopady pandemie.