Den pro ženy

„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“

Mezinárodní služba ženám Armády spásy slavnostně započala v roce 1907 a od té doby poskytuje širokou škálu aktivit, které jsou založené na čtyřech základních cílech. Těmi jsou uctívání, vzdělávání, společenství a služba.

„V raných počátcích této služby se ženy scházely a často si přinášely své pletení, šití nebo oblečení, které potřebovalo opravit. Užívaly si společenství s ostatními ženami a skutečnost, že si mohou s ostatními popovídat o nejrůznějších ženských a sociálních tématech, ale i že si mohou společně číst Bibli a modlit se,“ říká majorka Janneke Rozema, národní koordinátorka Služby ženám.

Specifické potřeby žen a problematika služby ženám měly v rámci práce Armády spásy v České republice vždy své významné místo. Například ve většině sborů fungují aktivity, které jsou zaměřené speciálně na ženy, a v roce 2010 byl v České republice poprvé zorganizován Den pro ženy. Na žádost samotných žen se od té doby koná každoročně.

Den pro ženy má v letošním roce proběhnout 24. dubna v Ostravě od 9 do 16 hodin a jeho tématem bude „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“. „Tento den bude věnovaný duchovnímu růstu, oslavě 10 let Služby ženám, budování přátelství, dobrému jídlu, nakupování a kreativnímu tvoření a vstupné na tuto akci bude 150,- Kč. Pokud nám koronavirus zabrání se sejít, setkání proběhne online,“ sděluje majorka Janneke Rozema.

Na tuto akci bude navazovat Víkend pro ženy, ten je plánován na 1. – 3. 10. a jeho ústředním tématem bude „Zlatá jablka na stříbrných podnosech.“ Cena víkendu bude 500,- Kč.

„Posláním mezinárodní Služby ženám je přivádět ženy k poznání Ježíše Krista, povzbudit jejich plný potenciál k ovlivnění rodiny, přátel a komunity, vybavit je pro růst v osobním porozumění a životních dovednostech, poukázat na problémy, které se dotýkají žen a jejich rodin ve světě. Zkráceně – evangelizace, společenství, služba a vzdělání,“ dodává majorka Janneke Rozema.