Dny proti chudobě v Ostravě

Charita Ostrava a Armáda spásy chce být také letos hlasem lidí na okraji společnosti a upozornit veřejnost na téma chudoby a sociálního vyloučení. Připravuje proto výstavu v hypermarketu Globus, setkání U společného ohně v prostoru azylového domu, seminář a Ekumenické setkání v nízkoprahovém centru pro lidi bez domova. Jde o aktivity v rámci 16. ročníku kampaně „Dny proti chudobě v Ostravě“.

„Srdečně zveme veřejnost především na výstavu fotografií studentů na téma: „Všem na očích a přesto přehlížená,“ zve Dalibor Kraut z Charity Ostrava. „Vernisáž výstavy proběhne v úterý 12. 10. v 17:00 hodin v hypermarketu Globus v Ostravě. Autory fotografií jsou studenti Střední umělecké školy v Ostravě. Jejich pojetí chudoby je velmi zajímavé a vážíme si toho, že tak těžké téma přijali a zpracovali. Výstava v ostravském Globusu potrvá do konce měsíce října.“ upřesňuje Kraut.

O aktuálních problémech klientů budou hovořit ředitelé sociálních služeb Armády spásy a vedoucí středisek Charity Ostrava na panelové diskusi v pondělí 18. 10. od 9:30 h. Bude se hovořit o tom, na koho v současnosti dopadá materiální chudoba, jaké jsou možnosti podpory, a kde naopak jde o chudobu emocionální a jak lze pomoci. Před touto diskusí se uskuteční v 8.00 h ekumenické setkání pro klienty a zaměstnance sociálních služeb. V úterý 18. 10.se uskuteční Setkání u společného ohně v prostoru azylového domu Adelante.

„Naši klienti jsou často lidé, kteří neumí mluvit o tom, jak se cítí, co potřebují a jak vnímají své postavení ve společnosti. A naopak v očích veřejnosti jsou lidé bez domova či na okraji společnosti opředení různými předsudky. Chceme proto různými způsoby přispět k pochopení těch lidí, kteří se v životě potýkají s tak velkými problémy, že přišli o domov a dostali se až na dno. Dny proti chudobě v Ostravě pořádáme již 16 let a inspiruje nás v nich Mezinárodním den za odstranění chudoby, který připadá na 17. října,“ uvedla Alena Válková z Armády spásy.

Bc. Alena Válková,

M.: +420 777 497 004, e-mail: alena.valkova@armadaspasy.cz