Duchovní víkend Armády spásy, tentokrát online

Armáda spásy již více než deset let pořádá Duchovní víkendy pro lidi ze svých sborů a center. Ten letošní byl naplánován na 11. – 13. června, z důvodu přetrvávajících vládních opatření ale proběhne v online podobě, a to 20. června a jeho tématem bude „Líbím se mu?“

Speciálně v této době roste potřeba setkávání se a budování víry na pěkném a klidném místě někde v České republice. Proto Armáda spásy pořádá Duchovní víkendy, které jsou vždy otevřeny pro celé rodiny, pro každého je připraven samostatný program a je i vyhrazen čas na chvály a setkávání.

Páteční večer vždy začíná společným jídlem a poté časem uctívání a představením tématu víkendu. Sobota je rozdělena na několik seminářů a workshopů a připraven je i speciální program pro děti a mládež. Semináře vedou buď důstojníci z ČR, nebo zahraniční hosté. Je zde také čas na odpočinek, procházku v přírodě a na sdílení při jídle nebo kávě. Každý sbor může také přinést nějaké malé předměty k prodeji, aby vydělal peníze na svou práci. V neděli máme vždy společnou bohoslužbu, do které jsou zapojeny i děti a mládež.

Armáda spásy se vždy snaží zajistit, aby se mohl zúčastnit každý, kdo si to přeje, chce růst ve své víře, setkat se s bratry a sestrami v Kristu a odpočinout si u Ježíšových nohou. Téma letošního duchovního víkendu bylo zvoleno podle biblického textu Římanům 14:18 „Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi.“ Jednotlivé semináře budou na témata: „Radost nad Marii za blízkost k Ježíši“, „Radost, že Ho poznáme“, „Radost, když Mu sloužíme“, „Radost nad jednotou“.

Pro více informací můžete kontaktovat kteréhokoli sborového důstojníka.