Farma hledá farmáře

V Armádě spásy reagujeme na změny ve společnosti a hledáme nové využití pro Farmu ve Strahovicích.

Opava 19. srpna 2019 – Farma Armády spásy ve Strahovicích nedaleko Opavy hledá novou náplň pro svou činnost. Reaguje tak na pokles nezaměstnanosti. Jejím smyslem bylo poskytovat „podporované zaměstnávání“. V průběhu 10 let jej poskytla asi 200 osobám. Šlo především o uživatele služeb Armády spásy v Opavě, kteří se v období vysoké nezaměstnanosti ocitli bez práce i bez domova.

Ředitel sociálních služeb AS v Opavě Gerhard Karhan uvádí příběh ženy: „Paní Monika, užívající službu azylového domu, si poctivě hledala práci, ale narážela na problémy kvůli zdravotnímu omezení. Zapojila se do aktivizačního pracovního programu v azylovém domě, naučila se pracovat na počítači. Nejdříve vypomáhala v rámci sociální rehabilitace v prádelně CSS Samaritán Armády spásy na Nákladní ulici v Opavě. Poté jí tam byla nabídnuta pozice pomocného pracovníka pro prádelnu, úklid a kuchyň, jezdila občas vypomáhat na Farmu do Strahovic. Snažila se najít si byt, ve kterém by mohla mít trvalé bydliště, což se jí podařilo a odstěhovala za necelý rok ze sociální služby do bytu. Později byla zaměstnána Úřadem práce opět na farmě, za což byla vděčná. Práce ji tam bavila, získala zkušenosti i sebedůvěru.“

Hlavním smyslem činnosti Farmy totiž od samotného počátku v polovině 90. let bylo „podporované zaměstnávání“ a aktivizace osob těžko uplatnitelných na volném pracovním trhu. Šlo především o uživatele služeb Armády spásy, tedy osoby v těžké životní situaci: bez práce, bez bydlení, často s dluhy, což umocňovala vysoká nezaměstnanost v regionu. V menší míře šlo také o osoby vedené na Úřadu práce. V průběhu posledních 10 let zde pracovalo 6o zaměstnanců v  „režimu Veřejně prospěšných prací“, poté 50 osob v rámci „Veřejné služby“. V aktivizačních programech zde prošlo 200 klientů ze sociálních služeb Armáda spásy v Opavě – Azylový dům, noclehárna, denní centrum, sociální rehabilitace a Dům pro ženy a matky s dětmi. Celkem zde tedy prošlo asi 200 osob.

Poté, co nezaměstnanost klesla na nejnižší možnou úroveň, a poptávka po zaměstnancích v jakých- koliv oborech převyšuje nabídku, činnost Farmy svůj původní a dlouholetý smysl ztrácí. V posledních měsících povozu nebyl stav udržitelný s ohledem na rostoucí tlak na provozní náklady a zvláště mzdy zaměstnanců Farmy. Dále se využívají služby azyl. domu a dalších sociálních služeb v Opavě. Mnoho klientů si však našlo práci a služby Farmy již v takovém měřítku nepotřebují. Bylo tedy rozhodnuto o ukončení dosavadní činnosti. Již nyní probíhá proces útlumu, který bude ukončen nejpozději do konce roku 2019.

V současné době hledáme novou náplň pro činnost farmy. Jednou z možností je nabídka prostoru farmy pěstounské rodině. Můžeme nabídnout bydlení na venkově, zařízení a podmínky pro chov ovcí, koz, výrobu mléčných produktů. Možnost je také využití nabízených prostor k sociálnímu bydlení, nebo využití pro jinou neziskovou organizaci, která pracuje s jinou cílovou skupinou a tyto prostory a možnosti ji budou vyhovovat. Jsme otevřeni dalším nápadům veřejnosti.

S vděčností a radostí hodnotíme vše, co se podařilo, a reagujeme na změnu situace hledáním nové náplně činnosti Farmy. Chceme upřímně poděkovat všem, kdo činnost Farmy podpořili: Nadace OKD, Nadační fond Bez domova, Nadace Vinci, Nadační fond Veolia, Nadace T-mobile, dobroběžci, dobrotety z Opavy, Římskokatolická farnost Dolní Benešov, Moravskoslezský kraj, město Opava a také za dobrou spolupráci s obcí Strahovice. Pevně věříme, že Farma dlouhá léta plnila své poslání, a nyní nastal čas pro změnu.

Z historie Farmy:
V r. 1992 získal zaměstnanec Armády spásy z dědictví polorozpadlý statek. V té době tam podnikal a několika lidem bez domova poskytoval ubytování a práci. Od roku 1995 začal pomalý rozvoj tehdy Statku ve Strahovicích, který později koupila Armáda spásy. Jejím cílem bylo: „Poskytovat podporované pracovní činnosti uživatelům služeb Armády spásy v Opavě.“ V letech 2009 – 2011 byla z důvodu nedostatku financí činnost utlumena. Poté jsme v r. 2012 intenzivně sháněli finance, např. sběrem jablek z cest do výkupu, sekání trávy, křovin. Podařilo se zajistit od dárců finanční prostředky na rekonstrukci prostor pro ubytování a místnost pro výkon sociální rehabilitace a aktivizačních, pracovních programů. V r. 2013 začínáme se službou sociální rehabilitace a největším „rozkvětem“ vize – poskytovat podporované zaměstnání, nyní již v období vysoké míry nezaměstnanosti. Šlo o zaměstnávání ve spolupráci s ÚP, v rámci VPP. Zároveň pokračujeme ve shánění financí. Chtěli jsme zvýšit příjmy výrobou peletek, a tak jsme s finanční podporou Nadace OKD koupili peletkovač. Později jsme s podporou Nadace ČEZ koupili kotel, ve kterém jsme mohli topit peletkami. Výroba peletek se však později ukázala neefektivní, byly nutné další investice, na které jsme neměli. V r. 2017 pracujeme na rozvoji a vzniku Sýrárny. Výrobky jsou dobře na odbyt. Zanedlouho se však potýkáme s nedostatkem osob, které by využily pracovní nabídky, i se stagnací služby sociální rehabilitace. Jde o důsledek snížení nezaměstnanosti. Tento společenský jev samozřejmě vítáme.

Kontakty:
Ředitel soc.služeb AS v Opavě: Gerhard Karhan, 737 215 427, gerhard_karhan@armadaspasy.cz
Oblastní ředitel Armády spásy: Tomáš Surovka, 777 497 001, tomas_surovka@armadaspasy.cz
Oblastní manažer komunikace: Alena Válková, 777 497 004, alena_valkova@armadaspasy.cz

 

FARMA HLEDÁ FARMÁŘE!
Farma Armády spásy ve Strahovicích hledá novou náplň pro svou činnost. Reaguje tak na pokles nezaměstnanosti. Jejím smyslem bylo poskytovat „podporované zaměstnávání“. V průběhu 10 let poskytla asi 200 osobám. Šlo především o uživatele služeb Armády spásy v Opavě, kteří se v období vysoké nezaměstnanosti ocitli bez práce i bez domova.

Například paní Monika, užívající službu azylového domu, si poctivě hledala práci, ale narážela na problémy kvůli zdravotnímu omezení. Zapojila se do aktivizačního pracovního programu v azylovém domě, naučila se pracovat na počítači. Nejdříve vypomáhala v rámci sociální rehabilitace v prádelně CSS Samaritán Armády spásy. Poté jí tam byla nabídnuta pozice pomocného pracovníka pro prádelnu, úklid a kuchyň, jezdila občas vypomáhat na Farmu do Strahovic. Snažila se najít si byt, ve kterém by mohla mít trvalé bydliště, což se jí podařilo a odstěhovala za necelý rok ze sociální služby do bytu. Později byla zaměstnána Úřadem práce opět na Farmě, za což byla vděčná. Práce ji tam bavila, získala zkušenosti i sebedůvěru.

#Aspribehy #FarmaHledaFarmare


tisková zpráva ke stažení