Letnice

Všechno nejlepší k výročí!

Ano, chtěl bych začít tento příspěvek na našich webových stránkách srdečným blahopřáním celosvětové křesťanské církvi: „Všechno nejlepší k narozeninám!“
O Letnicích totiž slavíme výročí církve. Ta vznikla zhruba před 2000 lety. Po zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho nanebevstoupení, že se zrodila křesťanská církev. Hnutí, které se rozšířilo po celém světě. Inspirující silou, která to umožnila, je Ježíš Kristus, který naplnil srdce svých následovníků Duchem svatým.
O Letnicích slavíme, že tato úžasná moc Ducha svatého se stala dostupnou pro každého, kdo chce otevřít své srdce pro Ježíše. Není určena jen pro elitní skupinu, nejen pro pastory nebo lidi s vysokým postavením v církvi. Ne, je dostupná pro každého, i pro obyčejné lidi, jako jste vy a já. Pokud se odvážíte přijmout tuto úžasnou moc pro svůj vlastní život tím, že otevřete své srdce pro Ježíše, můžete si do svého kalendáře přidat nové výročí, které bude oslavovat den, kdy jste se setkali s Ježíšem Kristem, který vám změnil život. Den znovuzrození!
Užijte si Letnice. Ať je nebo se stane oslavou vašeho osobního znovuzrození!
Všechno nejlepší k narozeninám!

mjr. Richard Wilfred Erick De Vree
národní velitel