Mezinárodní den rodiny

Na 15. května připadá Mezinárodní den rodiny, který byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994. V České republice patří k velice významným dnům, jelikož rodina je důležitou součástí celé společnosti a v tento den si připomínáme její podstatnou roli. Toho si je vědoma i Armáda spásy, která provozuje kromě jiných služeb i azylové domy pro rodiny s dětmi.

Této služby využila v květnu 2021 i paní Markéta se synem, kdy požádala azylový dům pro rodiny o pomoc, jelikož přišli o své bydlení. S partnerem nezvládali platit nájem, jejich dluhy narůstaly a rodina se musela z pronajatého bytu vystěhovat. Přítel paní Markéty zůstal bydlet u své nemocné matky, které pomáhal s domácností.

Poté, co se k nám paní Markéta se synem Patrikem nastěhovala, jsme začali společně pracovat na zlepšení jejich situace. Zmapovali jsme možnosti dalšího bydlení, kam si paní Markéta podala žádosti a začala splácet pohledávky za energie a poplatky za odpady. Avšak ke splácení dalších dluhů za bydlení prozatím nedošlo, neboť nemají dostatečné příjmy. Pro paní Markétu je obtížné si najít práci, protože její syn potřebuje navštěvovat speciální školu, kam ho musí denně doprovázet a po pár hodinách opět vyzvedávat. Svou finanční situaci se snaží zlepšit zapojením se do Veřejné služby,“ popisuje Alica Neupauerová, vedoucí sociální služby Azylový dům pro rodiny, Havířov.

Často, skoro denně, navštěvoval paní Markétu a jejich syna pan Vladimír. Nosil jim nákupy a doprovázel je na procházky. Ke konci roku se paní Markéta rozhodla, že by byla ráda, aby její přítel bydlel společně s nimi, což se také stalo. Pan Vladimír pracuje na DPP a vzorně se stará o rodinu. Otázku budoucího bydlení a svých dluhů nyní řeší společně.  


Chci přispět