Azylový dům

Azylový dům


Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje,

registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z
Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.“

O azylovém domě

V azylovém domě je možné celodenní ubytování zpravidla na 1 rok. Během této doby osoby v nouzi podporujeme a pomáháme jim s řešením nelehké situace tak, aby mohli samostatně fungovat v běžném životě.

Ubytování

V azylovém domě se nachází celkem 85 lůžek, které jsou v 1, 2, 3 a 4 lůžkových pokojích, jejichž součástí je toaleta a koupelna s vanou. K dispozici jsou prostředky pro úklid, praní i žehlení osobního prádla, a také výměnu ložního prádla. Cena za ubytování v azylovém domě je 130,- Kč/den.

Stravování

Každý se u nás stravuje dle vlastních potřeb a možností, má možnost využít kuchyňku pro uvaření i ohřátí jídla.

Pomoc a podpora

U každého vycházíme z toho, co v životě prožil a v jaké situaci se aktuálně nachází.  Na základě těchto informací se ho snažíme vést k tomu, aby více přemýšlel nad tím, kam chce směřovat a jak toho dosáhnout. Někdo má konkrétní představu, čeho a jak by chtěl dosáhnout, a ty další se v tom snažíme podpořit.

Oblasti, ve kterých pomáháme a podporujeme

 • s adaptací (při adaptaci podporujeme v rozvoji dovedností souvisejících se zajištěním stravy, hygieny, úhradou za služby, získání určité struktury dne. Během adaptace společně stanovujeme další cíl spolupráce),
 • s vyřízením dokladů,
 • s vyřízením sociálních dávek, důchodů,
 • při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
 • při hledání zaměstnání, získání a udržení si stávajícího zaměstnání a pracovních návyků,
 • při přípravě na samostatné bydlení (péče o domácnost, hospodaření, soužití),
 • pří hledání bydlení,
 • zprostředkování návazných služeb,
 • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
 • při zajištění lékařské péče (zprostředkování, hospitalizace),
 • při řešení závislostí,
 • při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím (např. řešení dluhů).

Pro koho je azylový dům

Azylový dům je určen pro ženy a muže starší 18 let, kteří ztratili bydlení, zvládnou bez pomoci druhých osob dodržovat hygienu, úklid a pohyb, a zároveň chtějí svoji nelehkou situaci zlepšit.

Příklady lidí, kteří využili azylový dům

 • Paní M bydlela s druhem v ubytovně, které byl ukončen provoz. Paní M a její druh tak hledali náhradní bydlení a dostali se na azylový dům.
 • Pan C bydlel v bytě, ale jelikož přišel o zaměstnání a nevěděl, že může požádat o dávky, aby si bydlení udržel, musel kvůli financím odejít a ocitl se tak na azylovém domě.
 • Paní D umřela maminka, se kterou bydlela v obecním bytě. Bylo pro ni těžké přijít o maminku a kvůli zármutku nezvládla platit za byt. O bydlení tak přišla a našla ubytování na azylovém domě.
 • Pan K byl dříve vyřazen z evidence úřadu práce a neměl jak hradit zdravotní pojištění. Také mu naběhly dluhy za pokuty za černou jízdu, na které zapomněl. Kvůli exekucím se mu nedařilo získat zaměstnání, přišel o bydlení a poté přišel na azylový dům.

S kým nemůžeme uzavřít smlouvu

 • azylový dům neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, viz veřejný závazek (např. zájemce je mladší 18 let),
 • pokud je plná kapacita,
 • zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (zájemce o azylový dům musí donést posudek od praktického lékaře o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu – tento nesmí být starší 3 měsíce),
 • pokud byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy (např. nadále trvá zákaz využití služby – vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v písemném rozhodnutí o ukončení služby).

Informace pro zájemce

Pokud máte zájem zažádat o ubytování na azylovém domě, zastavte se na adresu Mlýnská 25, Brno v uvedené době vymezené pro sepsání žádosti:
PO 9:30 – 12:00
ÚT 9:30 – 12:00
ST 13:30 – 16:00
ČT 9:30. – 12:00

Nebo zavolejte sociálnímu pracovníkovi pro azylový dům, viz kontakty. Sociální pracovník si s vámi domluví termín na sepsání žádosti.

Podmínkou přijetí na azylový dům je mít podanou žádost, finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat apod.), doklad totožnosti (popř. náhradní doklad či pas) a posudek od praktického lékaře, který by neměl být starší než 3 měsíce (formulář Vám dá sociální pracovník během vyplňování žádosti).

V azylovém domě spolupracujete na řešení své situace s přiděleným klíčovým sociálním pracovníkem. Vzájemná spolupráce je jednou z podmínek pro poskytování ubytování na azylovém domě. Také je potřebné se účastnit úklidů společných prostor. Klíčový sociální pracovník Vás seznámí s podmínkami smlouvy (práva a povinnosti), s domovním řádem, kterým se řídí pobyt na azylovém domě.

Pokud jste momentálně v jiném zařízení (např. zdravotnickém) – spojte se se sociálním pracovníkem pro azylový dům, viz kontakty.

Kontakt

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412 , (recepce: 543 212 530)
ivan.borek@armadaspasy.cz

Jan Koukal, DiS., vedoucí přímé práce
tel.: 773 770 365, jan.koukal@armadaspasy.cz

Lucie Jašková, DiS., sociální pracovnice
tel.: 773 770 308, lucie.jaskova@armadaspasy.cz

Mgr. Filip Němec, DiS., sociální pracovník;
tel.: 773 770 295; filip.nemec@armadaspasy.cz

Veronika Zelinková, DiS., sociální pracovnice
tel.: 773 770 405, veronika.zelinkova@armadaspasy.cz

Bc. Tereza Henslová, sociální pracovnice
tel: 773 770 481, tereza.henslova@armadaspasy.cz

Ke stažení

Zpět na CSS J. Korbela