Azylový dům

Azylový dům

Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje


O azylovém domě

V azylovém domě je možné celodenní ubytování zpravidla na 1 rok. Během této doby osoby v nouzi podporujeme a pomáháme jim s řešením nelehké situace tak, aby mohli samostatně fungovat v běžném životě.

Ubytování

V azylovém domě se nachází celkem 85 lůžek, které jsou v 1, 2, 3 a 4 lůžkových pokojích, jejichž součástí je toaleta a koupelna s vanou. K dispozici jsou prostředky pro úklid, praní i žehlení osobního prádla, a také výměnu ložního prádla. Cena za ubytování v azylovém domě je 195,- Kč /den (zhruba 6045,- Kč/měsíc).

Stravování

Každý se u nás stravuje dle vlastních potřeb a možností, má možnost využít kuchyňku pro uvaření i ohřátí jídla.

Pomoc a podpora

U každého vycházíme z toho, co v životě prožil a v jaké situaci se aktuálně nachází.  Na základě těchto informací se ho snažíme vést k tomu, aby více přemýšlel nad tím, kam chce směřovat a jak toho dosáhnout. Někdo má konkrétní představu, čeho a jak by chtěl dosáhnout, a ty další se v tom snažíme podpořit.

Oblasti, ve kterých pomáháme a podporujeme

 • s adaptací (při adaptaci podporujeme v rozvoji dovedností souvisejících se zajištěním stravy, hygieny, úhradou za služby, získání určité struktury dne. Během adaptace společně stanovujeme další cíl spolupráce),
 • s vyřízením dokladů,
 • s vyřízením sociálních dávek, důchodů,
 • při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
 • při hledání zaměstnání, získání a udržení si stávajícího zaměstnání a pracovních návyků,
 • při přípravě na samostatné bydlení (péče o domácnost, hospodaření, soužití),
 • pří hledání bydlení,
 • zprostředkování návazných služeb,
 • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
 • při zajištění lékařské péče (zprostředkování, hospitalizace),
 • při řešení závislostí,
 • při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím (např. řešení dluhů).

Pro koho je azylový dům

Azylový dům je určen pro ženy a muže starší 18 let, kteří ztratili bydlení, zvládnou bez pomoci druhých osob dodržovat hygienu, úklid a pohyb, a zároveň chtějí svoji nelehkou situaci zlepšit.

Příklady lidí, kteří využili azylový dům

 • Paní M bydlela s druhem v ubytovně, které byl ukončen provoz. Paní M a její druh tak hledali náhradní bydlení a dostali se na azylový dům.
 • Pan C bydlel v bytě, ale jelikož přišel o zaměstnání a nevěděl, že může požádat o dávky, aby si bydlení udržel, musel kvůli financím odejít a ocitl se tak na azylovém domě.
 • Paní D umřela maminka, se kterou bydlela v obecním bytě. Bylo pro ni těžké přijít o maminku a kvůli zármutku nezvládla platit za byt. O bydlení tak přišla a našla ubytování na azylovém domě.
 • Pan K byl dříve vyřazen z evidence úřadu práce a neměl jak hradit zdravotní pojištění. Také mu naběhly dluhy za pokuty za černou jízdu, na které zapomněl. Kvůli exekucím se mu nedařilo získat zaměstnání, přišel o bydlení a poté přišel na azylový dům.

S kým nemůžeme uzavřít smlouvu

 • azylový dům neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, viz veřejný závazek (např. zájemce je mladší 18 let),
 • pokud je plná kapacita,
 • zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (zájemce o azylový dům musí donést posudek od praktického lékaře o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu – tento nesmí být starší 3 měsíce),
 • pokud byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy (např. nadále trvá zákaz využití služby – vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v písemném rozhodnutí o ukončení služby).

Informace pro zájemce

Pokud máte zájem zažádat o ubytování na azylovém domě, zastavte se na adresu Mlýnská 25, Brno v uvedené době vymezené pro sepsání žádosti:

PO  9:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
ÚT  9:00 – 12:00
ST  9:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
ČT  9:00 – 12:00
PÁ  9:00 – 12:00

Co budete potřebovat k přijetí na azylový dům:

 • doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • potvrzení od praktického lékaře (ne starší než 3 měsíce), viz dokumenty ke stažení
 • zajištěný finanční příjem (sociální dávky, důchod, mzda apod.). Pokud nemáte žádný příjem, sociální pracovníci Vám budou nápomocni při řešení této situace

Podmínkou přijetí na azylový dům je mít podanou žádost, finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat apod.), doklad totožnosti (popř. náhradní doklad či pas) a posudek od praktického lékaře, který by neměl být starší než 3 měsíce (formulář Vám dá sociální pracovník během vyplňování žádosti).

V azylovém domě spolupracujete na řešení své situace s přiděleným klíčovým sociálním pracovníkem. Vzájemná spolupráce je jednou z podmínek pro poskytování ubytování na azylovém domě. Také je potřebné se účastnit úklidů společných prostor. Klíčový sociální pracovník Vás seznámí s podmínkami smlouvy (práva a povinnosti), s domovním řádem, kterým se řídí pobyt na azylovém domě.

Pokud jste momentálně v jiném zařízení (např. zdravotnickém) – spojte se se sociálním pracovníkem pro azylový dům, viz kontakty.

Kontakt

Ing. Ivan Borek, ředitel CSS Josefa Korbela
tel.: 737 215 412; ivan.borek@armadaspasy.cz

Mgr. Filip Němec, DiS., sociální pracovník
tel.: 773 770 295; filip.nemec@armadaspasy.cz

RNDr. Mgr. Gracian Tejral, Ph.D., sociální pracovník
tel.: 773 770 405, gracian.tejral@armadaspasy.cz

Bc. Iveta Heroutová, DiS., sociální pracovník,
tel: 773 770 481, e-mail: iveta.heroutova@armadaspasy.cz

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Zpět na CSS J. Korbela