NCDM Lavina – Staňkova

NCDM Lavina – Staňkova

Poslání

Pomocí individuálního přístupu, pomáháme dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, která se pohybuje v Brně. Usilujeme o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života našich klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (nefunkční vztahy v rodině či s vrstevníky, nevhodné řešení konfliktních situací, rizikové chování, nízká motivace ke vzdělání, nemožnost se realizovat aj.). Poskytujeme klientům informace, podporu, pomoc a předcházíme tak sociálnímu vyloučení. Našim cílem je rozvoj takových dovedností a schopností, které povedou ke zlepšení kvality jejich budoucího života a podpoří jejich zařazení do společnosti; umožní jim kriticky přemýšlet a samostatně se rozhodovat nad svou situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku 6 – 16 let včetně pro ambulantní formu služby a 6 – 26 let pro terénní formu, pohybující se v Brně, které jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně nežádoucími jevy.

Cíle

Oblasti, se kterými pomáháme

Zásady

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27

Kdy je možné kontaktovat pracovníky

Pondělí 09:00 – 17:00
Úterý 11:00 – 19:00
Středa 09:00 – 18:00
Čtvrtek 10:00 – 18:00
Pátek 08:00 – 16:00

Provozní doba ambulantní formy

Zimní režim (září – červen)
Pondělí: 13:00 – 16:00, 16:00 – 17:00 pomoc s přípravou do školy
Středa: 13:00 – 18:00
Pátek: 12:00 – 15:00, 15:00 – 16:00 individuální schůzky

Letní režim (červenec – srpen)
Pondělí: 13:00 – 17:00
Středa: 13:00 – 18:00
Pátek: 12:00 – 15:00, 15:00 – 16:00 individuální schůzky

Provozní doba terénní formy

Úterý: 15:00 – 19:00
Čtvrtek: 14:00 – 18:00

Kontakty

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Staňkova 6
Brno 602 00

Tel.: 773 770 233

E-mail.kcstankova.brno@armadaspasy.cz

Aktuální informace o NCDM naleznete na:

    Facebooku

  Instagramu

   TikToku

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka
T +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Zajíčková
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: lucie.zajickova@armadaspasy.cz

Ke staženíPráce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVbrno    erb

PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka    

Zpět na CSS Staňkova