NCDM Lavina – Staňkova

NCDM Lavina – Staňkova

Poslání

Pomocí individuálního přístupu, pomáháme dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, která se pohybuje v Brně. Usilujeme o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života našich klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (nefunkční vztahy v rodině či s vrstevníky, nevhodné řešení konfliktních situací, rizikové chování, nízká motivace ke vzdělání, nemožnost se realizovat aj.). Poskytujeme klientům informace, podporu, pomoc a předcházíme tak sociálnímu vyloučení. Našim cílem je rozvoj takových dovedností a schopností, které povedou ke zlepšení kvality jejich budoucího života a podpoří jejich zařazení do společnosti; umožní jim kriticky přemýšlet a samostatně se rozhodovat nad svou situací.

Cílová skupina aneb kdo k nám může přijít:

Cílovou skupinu NCDM Lavina tvoří děti od 6 do 12 let a mládež od 12 do 17 let včetně, kteří:

  • Mají nějaké potíže, trápení či potřebují s něčím poradit
  • Chtějí navázat a udržet vztahy
  • Chtějí být někde, kde je vyslechnou, budou respektovat a nebudou soudit

Obrátit se na nás může tedy ten, kdo:

  • Si chce jen tak pokecat s někým, koho zajímá.
  • Nemá odpoledne co dělat a chce to změnit.
  • Má problémy s kamarády či rodinou a chce je řešit.
  • Má spoustu nápadů a chce je pomoct uskutečnit.
  • Chce pomoct se školou, prací či bydlením.
  • Potřebuje doprovodit na úřad nebo za doktory.
  • Potřebuje s něčím poradit.

Pozn. 6 – 17 let ambulantní forma služby 6 – 26 let terénní forma služby.

Kapacita zařízení pro ambulantní formu: max. 20 klientů v jednom časovém úseku. Kapacita pro terénní formu: max. 6 klientů v jednom časovém úseku

Cíle

Oblasti, se kterými pomáháme

Zásady

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27

Kdy je možné kontaktovat pracovníky

Pondělí 09:00 – 17:00

Úterý 09:00 – 17:00

Středa 10:00 – 18:00

Čtvrtek 08:00 – 16:00

Pátek 08:00 – 16:00

Provozní doba ambulantní formy

Pondělí: 13:00 – 15:00 děti, 15:00 – 17:00 mládež

Úterý: 13:00-15:00 děti, 15:00 -17:00 – terén (březen–říjen)

Středa:   13:00 – 15:00  děti, 15:00- 16:00 individuální schůzky, 16:00-18:00 mládež

Čtvrtek: 12:00 – 14:00 – pomoc s přípravou do školy, individuální schůzky, 14:00-16:00 terén (březen-říjen)

Pátek: 12:00 – 15:00 děti i mládež, 15:00 – 16:00 pomoc s přípravou do školy, individuální schůzky

Provozní doba terénní formy

Úterý: 15:00 – 17:00 (březen – říjen)

Čtvrtek: 14:00-16:00 (březen – říjen)

Kontakty

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Staňkova 6
Brno 602 00

Tel.: 773 770 233

E-mail.kcstankova.brno@armadaspasy.cz

Aktuální informace o NCDM naleznete na:

    Facebooku

  Instagramu

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka
T +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Ing. Mgr. Jana Wildová
vedoucí přímé práce pro NCDM
T: +420 773 770 232

Mgr. Petr Veleba
sociální pracovník NCDM
M: +420 773 770 231
E: petr.veleba@armadaspasy.cz

Ke staženíPráce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVbrno    erbPF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka    


Zpět na CSS Staňkova