NCDM Lavina – Staňkova

NCDM Lavina – Staňkova

Poslání

Pomocí individuálního přístupu, pomáháme dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, která se pohybuje v Brně. Usilujeme o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života našich klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (nefunkční vztahy v rodině či s vrstevníky, nevhodné řešení konfliktních situací, rizikové chování, nízká motivace ke vzdělání, nemožnost se realizovat aj.). Poskytujeme klientům informace, podporu, pomoc a předcházíme tak sociálnímu vyloučení. Našim cílem je rozvoj takových dovedností a schopností, které povedou ke zlepšení kvality jejich budoucího života a podpoří jejich zařazení do společnosti; umožní jim kriticky přemýšlet a samostatně se rozhodovat nad svou situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku 6 – 16 let včetně pro ambulantní formu služby a 6 – 26 let pro terénní formu, pohybující se v Brně, které jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně nežádoucími jevy.

Cíle

Oblasti, se kterými pomáháme

Zásady

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27

Kdy je možné kontaktovat pracovníky

Pondělí 09:00 – 17:00

Úterý 10:00 – 18:00 (březen – říjen), 9:00 -17:00 (listopad- únor)

Středa 09:00 – 18:00

Čtvrtek 08:00 – 16:00

Pátek 08:00 – 16:00

Provozní doba ambulantní formy

Pondělí: 13:00 – 15:00 děti, 15:00 – 17:00 mládež

Úterý: 13:00-15:00 děti,15:00-17:00 mládež (listopad – únor), 15:00-18:00 – terén (březen – říjen)

Středa: 13:00 – 15:00 děti, 15:00- 16:00 individuální schůzky, 16:00-18:00 mládež

Čtvrtek: 13:00 – 15:00, individuální schůzky

Pátek: 12:00 – 15:00 děti i mládež, 15:00 – 16:00 pomoc s přípravou do školy

Provozní doba terénní formy

Úterý: 15:00 – 18:00 (březen – říjen)

Kontakty

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Staňkova 6
Brno 602 00

Tel.: 773 770 233

E-mail.kcstankova.brno@armadaspasy.cz

Aktuální informace o NCDM naleznete na:

    Facebooku

  Instagramu

   TikToku

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka
T +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Klára Šivicová, Dis.
Vedoucí přímé práce
M: +420 773 770 232
E: klara.sivicova@armadaspasy.cz

Ke staženíPráce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVbrno    erb

PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka    

Zpět na CSS Staňkova