Terénní programy – Prevence bezdomovectví

Terénní programy - Prevence bezdomovectví

POSLÁNÍ aneb PROČ TU JSME

Posláním služby terénní programy Prevence bezdomovectví v Brně, je nabídnout osobám a rodinám starších 18 let v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili podporu, poradenství a pomoc. Služba posiluje sociální začleňování zejména v oblasti zaměstnání, udržení bydlení, vedení domácnosti, výchovy dětí, uplatňování práv, podpůrných sociálních vztahů a v oblasti péče o sebe. Prioritou služby je snižovat počet osob ohrožených bezdomovectvím, tím, že společně s uživateli pracujeme na získání bydlení například u brněnských městských částí. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které napomáhají zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA aneb KDO K NÁM MŮŽE PŘIJÍT

Osoby a rodiny v nepříznivé sociální situaci starší 18 let, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili.

  • Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let.
  • Rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší 18 let.

CÍLE SLUŽBY aneb ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT

Podporujeme uživatele k udržení stabilního a důstojného bydlení tím, že pracujeme na rozvoji kompetencí spojených se samostatným bydlením a vedením domácnosti. Tato podpora je poskytována v oblastech týkajících se finanční gramotnosti, řešení dluhové problematiky, zaměstnání, úklidu a hospodaření v domácnosti, vyřízení úředních záležitostí, orientace v dokumentech, společenských vztahů a zdraví.

OBLASTI POTŘEB, SE KTERÝMI POMÁHÁME:

NABÍZENÉ SLUŽBY:

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §69 terénní programy.

ZÁSADY:

KDY MŮŽETE KONTAKTOVAT PRACOVNÍKY:

pondělí: 8:00 – 16:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
úterý: 8:00 – 16:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
středa: 7:30 – 15:30 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
čtvrtek: 8:00 – 16:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
pátek: 8:00 – 15:30 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy

KDY SE MŮŽEME SETKAT I BEZ SJEDNANÉ SCHŮZKY:

  • Každé pondělí – 7:30-11:30 a středu – 12:30-16:00 na adrese Bratislavská 40, 602 00 Brno,
  • Každou středu – 7:30-15:30 na adrese Cejl 51, 602 00 Brno,
  • Každý čtvrtek – 07:00-15:30 na adrese Staňkova 4, 602 00 Brno.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ NALEZNETE NA

KONTAKTY NA VEDOUCÍ PRACOVNÍKY:

ředitelka
Mgr. Ivana Kudělová
tel. 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce
Mgr. Lucie Buriánková
tel. 773 770 252
lucie.buriankova@armadaspasy.cz

KE STAŽENÍ:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSV brno

  erb              

PF MU   diakonie  

policie  potravinová banka            


Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %.


Zpět na CSS Staňkova