Terénní programy – Prevence bezdomovectví

Terénní programy - Prevence bezdomovectví

O projektu

Projekt Prevence bezdomovectví jsme připravovali od roku 2012. Jeho smyslem bylo najít způsob, jak umožnit způsobilým a motivovaným klientům azylových domů přechod do běžného bydlení.
V současnosti disponujeme cca 70 bytovými jednotkami. Klientům nabízíme podnájemní bydlení v městských částech Brno-sever (od roku 2014), Brno-střed (2014) a Brno-Královo Pole (2016) a nájemní tréninkové bydlení v MČ Brno-Ponava (od roku 2016) v bytových jednotkách ve vlastnictví Armády spásy.
Cílem projektu je rozvíjet dovednosti klientů takovým způsobem, aby byli po několika letech zcela soběstační a nezávislí na sociální službě.
Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §69 terénní programy.
Od roku 2018 jsme podporováni Evropským sociálním fondem.

Poslání služby

Posláním služby terénní programy Prevence bezdomovectví v Brně, je nabídnout osobám a rodinám starších 18 let v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili podporu, poradenství a pomoc. Podpora, poradenství a pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob a rodin, působí aktivně, rozvijí samostatnost, motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Služba posiluje sociální začleňování zejména v oblasti zaměstnání, udržení bydlení, vedení domácnosti, výchovy dětí, uplatňování práv, podpůrných sociálních vztahů a v oblasti péče o sebe. Prioritou služby je snižovat počet osob ohrožených bezdomovectvím, tím, že společně s uživateli pracujeme na získání bydlení například u brněnských městských částí. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které napomáhají zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti.

Cílová skupina

Osoby a rodiny v nepříznivé sociální situaci starší 18 let, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili.

  • Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let.
  • Rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší 18 let.

Cíle služby

Cílem služby je posílit dovednosti, znalosti a schopnosti uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním, vedením domácnosti, rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti bez pomoci sociálních služeb.

Témata jednání

Regionální karty: zde podrobně popisujeme oblasti podpory, se kterými Vám můžeme pomoci.

Zásady služby

  • Přístup k uživateli na základě hodnot Armády spásy
  • Zásada přijmutí odpovědnosti ze své konání a svobodné rozhodování
  • Zásada rovného přístupu
  • Zásada aktivní oboustranné spolupráce na řešení situace
  • Zásada individuálního přístupu dle potřeb uživatele a možností zařízení
  • Zásada odbornosti a týmové spolupráce
  • Zásada nízkoprahovosti a anonymity

Kapacita služby

Počet intervencí (30 min. jednání) – 12. Uvedený počet je maximální denní kapacita.

Provozní doba

pondělí: 8:00 – 16:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
úterý: 8:00 – 16:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
středa: 7:30 – 15:30 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
čtvrtek: 8:00 – 16:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy
pátek: 8:00 – 16:00 terénní práce + schůzky dle individuální domluvy

Kontakty

ředitelka
Mgr. Ivana Kudělová
tel. 737 215 425
ivana.kudelova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce
Mgr. Martina Dostálová
tel č. 773 770 252
mail: martina.dostalova@armadaspasy.cz

ADRESY KANCELÁŘÍ:
Bratislavská 40, 602 00 Brno, tel. 773 770 423 nebo 773 770 399, Kontaktní den: Pondělí – 7:30-11:30, Středa – 12:30-16:00
Staňkova 4, 602 00 Brno, tel. 773 770 283 nebo 773 770 435, Kontaktní den: Čtvrtek – 07:00-15:30

Ke stažení

Ochrana osobních údajů


Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSV brno

  erb              

PF MU   diakonie  

policie  potravinová banka        

Zpět na CSS Staňkova