NZDM Klub na Úvalské

NZDM Klub na Úvalské

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6-15 let

Adresa

Klub na Úvalské
Úvalská 603/36
360 01 KARLOVY VARY
(klub je v přízemí Ubytovny)

Otevírací doba

PONDĚLÍ-PÁTEK OD 13 DO 17 HODIN

Poslání

Naším posláním je pomáhat dětem porozumět sami sobě a obtížným situacím, ve kterých se často nacházejí. Podporovat jejich samostatnost, růst v odpovědnosti, budování zdravých vztahů a zlepšování komunikace se svým okolím.

Poskytujeme služby dětem ve věku 6-15let, které nemají zdravotní omezení pro samostatný pohyb v našich prostorech a potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci. Jako je například:

  • časté stěhování a s tím spojená změna školy, ztráta kamarádů a adaptace na nové prostředí

  • neúplná rodina (rozvod rodičů, rodič ve vězení, úmrtí v rodině..)

  • nevyřešená bytová situace, případně rodina ve finanční krizi

  • dítě vyloučené z kolektivu, ohrožené šikanou nebo naopak negativním vlivem party

  • špatný prospěch ve škole, záškoláctví

  • dítě s výchovnými problémy nebo ohrožené odebráním z rodiny

  • problémy s vrstevníky

  • závislosti v rodině apod.

Cíle a principy služby jsou konkrétněji popsány v dokumentu – Popis realizace poskytování sociální služby

Provoz zajišťují odborně vzdělaní zaměstnanci. Pod vedením sociální pracovnice dále vypomáhají praktikanti se zaměřením na pedagogiku nebo sociální práci a akreditovaní dobrovolníci.

Pravidelnými činnostmi v klubu je cílený program jako je příprava do školy, individuální rozhovory, preventivní témata, besedy, soutěže a volnočasový program – skupinová tvořivá činnost a různé možnosti jak využít svůj volný čas (knihy, společenské hry, puzzle, skládačky, ping-pong, půjčovna sportovních potřeb, PC atd.).

Děti nemusí platit žádné vstupné, kromě předem dohodnutých jednorázových akcí (výlety, exkurze a pod.). Během otevírací doby smí do klubu děti přijít kdykoliv a také kdykoliv odejít, do ničeho nejsou nuceny.

Ke stažení

Kontakty

Vedoucí přímé práce
Mgr. Petra Pospíšilová, DiS. – 773 770 363, petra.pospisilova@armadaspasy.cz

sociální pracovnice
Bc. Šárka Cimermanová
Tel. na klub: 773 770 230

pracovnice v sociálních službách
Michala Batistová, Andrea Pliskvová Havlíková
773 770 228

duchovní služba
důstojnice Armády spásy poručice Olga Zdeňková 773 795 028


karlovarsky      zivy_kraj_logo  logo_nadace_mesta

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Statutárního Města Karlovy Vary. Děkujeme za podporu.

Zpět na CSS Karlovy Vary