Sociální služby v Karlových Varech

Sociální služby v Karlových Varech

Armáda spásy v Karlových Varech zajišťuje následující sociální služby:

Kontakty

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb
Merklínská 15
360 10  Karlovy Vary – Sedlec

  • azylový dům pro muže a ženy
  • administrativní sídlo (ředitel, účetní)

Recepce: 773 770 162


Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb
Nákladní 7
360 05  Karlovy Vary

  • azylový dům pro muže
  • noclehárna pro muže a ženy
  • nízkoprahové denní centrum

Recepce: 773 770 165


Armáda spásy v ČR, z.s.
Úvalská 603/36
360 01 Karlovy Vary

  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Armáda spásy v ČR, z.s.
Charkovská 2024/10
360 01 Karlovy Vary

  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ředitel
Bc. Martin Roušal – 737 215 407, martin.rousal@armadaspasy.cz

Účetní
Romana Plassová – 773 770 169, romana.plassova@armadaspasy.cz

Dary, dotace, média, dobrovolníci (kancelář Nákladní 7)
Ing. Martin Čop – 773 770 170, martin.cop@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce, pro azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum
Bc. Lucie Kacsmárová – 775 880 090, lucie.kacsmarova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice pro azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum
Diana Derahová, DiS, – 773 770 163, diana.derahova@armadaspasy.cz
Bc. Věra Zettlová – 773 770 171, vera.zettlova@armadaspasy.cz
Veronika Vágnerová, DiS. – 773 770 172, veronika.vagnerova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Kateřina Čopová, B.A – 773 770 363, katerina.copova@armadaspasy.cz

Pracovníci NZDM
Petra Pospíšilová – 773 770 228
Bc. Pavel Václavík – 773 770 226

Duchovní služba:
důstojnice Armády spásy poručice Olga Zdeňková 773 795 028

Číslo bankovního účtu
211 819 227/0300

je shodné pro všechna pracoviště Armády spásy v ČR, z.s.
406 13 411

Zpět na pobočku Karlovy Vary