Noclehárna

CSS K. Vary

Noclehárna

Provozní doba služby

Otevřeno každý všední den. Ženy 18:30 – 7:00. Muži 19:00 – 7:00. Příjem na noclehárnu probíhá od 18:30 do 19:30.

POSLÁNÍ

Posláním Noclehárny Armády spásy Karlovy Vary je snižování zdravotních a sociálních rizik u osob bez přístřeší, snaha zastavit jejich sociální vyloučení a poskytnout jim jednorázové přespání, stravu, základní hygienu a sociální poradenství včetně odkazování do návazné péče jiných poskytovatelů.

Kapacita noclehárny je 28 lůžek.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Muži a ženy bez přístřeší ve věku 18 – 65 let , hledající na přechodnou dobu nocleh, odbornou pomoc, kteří chtějí pomoci v návratu do společnosti,
 • muži a ženy fyzicky soběstační,
 • muži a ženy ocitající se na okraji společnosti vlivem rizikového způsobu života na ulici,
 • muži a ženy ocitající se ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví, společenské nebo profesní uplatnění,
 • muži ohroženi v zajišťování základních životních podmínek.

Služby nejsou určeny:

 • osobám agresivním, pod vlivem alkoholu nebo drog,
 • mužům s vážným psychickým onemocněním, které by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám s potřebou hospitalizace a doléčení ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s ohrožující nakažlivou chorobou (kožní, plicní, apod.),
 • osobám, které nespadají do cílové skupiny a které hledají pouze levné přenocování,
 • služby nemohou být poskytnuty v případě naplnění kapacity.

 

CÍLE

 • Omezovat škody způsobené rizikovým způsobem života na ulici mužů bez přístřeší, poskytnout uživatelům pocit bezpečí a základní životní podmínky,
 • nabízet podporu, pomoc a poradenství,
 • zprostředkovávat kontakty na návazné služby.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • dostupnost služby
 • individuální přístup k uživateli služby
 • provázanost na nízkoprahové denní centrum, azylový dům
 • oboustranná spolupráce při řešení nepříznivé sociální situace uživatele
 • akceptace uživatele a jeho možností

 

Zde je ke stažení veřejný závazek služby

logoKK

zivy_kraj_logologo_nadace_mesta

 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Statutárního Města Karlovy Vary,  Města Chodov a Města Ostrov. Děkujeme.

Zpět na CSS K. Vary