Noclehárna

Noclehárna

Provozní doba noclehárny

Otevřeno každý den v CSS Nákladní 7. Ženy 18:30 – 7:00. Muži 19:00 – 7:00. Příjem na noclehárnu probíhá od 18:30 do 19:30. Sociální pracovník je přítomný každý všední den od 7:00 do 10:00.

Cena služby

50,- Kč/noc

Poslání

Posláním noclehárny Armády spásy Karlovy Vary je snižování dopadů způsobených rizikovým způsobem života na ulici osob bez přístřeší a možnost řešit jejich nepříznivou sociální situaci prostřednictvím noclehu, stravy, možnosti hygieny, sociálního poradenství.

Kapacita noclehárny je 28 lůžek.

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší ve věku od 18 let hledající na přechodnou dobu nocleh a možnost využití hygieny, kteří jsou fyzicky soběstační pro pobyt na noclehárně.

Služby nejsou poskytovány:

  • v případě, že poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • v případě naplnění kapacity noclehárny,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a poskytoval jí vypověděl smlouvu z důvodu porušení smluvních podmínek v době kratší 6 měsíců (má aktuální zákaz na využití služby noclehárny).

Cíle

  • Omezovat škody způsobené rizikovým způsobem života na ulici osob bez přístřeší,
  • poskytnout uživatelům chráněné prostředí s možností zajistit základní životní potřeby (strava, hygiena, nocleh apod.),
  • řešit svou nepříznivou sociální situaci formou sociálního poradenství.

Ke stažení


Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Statutárního Města Karlovy Vary,  Města Chodov a Města Ostrov. Děkujeme.

logoKK

zivy_kraj_logo

Zpět na CSS K. Vary