Noclehárna

Noclehárna

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY

Otevřeno každý všední den. Ženy 18:30 – 7:00. Muži 19:00 – 7:00. Příjem na noclehárnu probíhá od 18:30 do 19:30.

 

CENA SLUŽBY

45,- Kč noc

 

POSLÁNÍ

Posláním Noclehárny Armády spásy Karlovy Vary je snižování zdravotních a sociálních rizik u osob bez přístřeší, snaha zastavit jejich sociální vyloučení a poskytnout jim jednorázové přespání, stravu, základní hygienu a sociální poradenství včetně odkazování do návazné péče jiných poskytovatelů.

Kapacita noclehárny je 28 lůžek.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Muži a ženy bez přístřeší ve věku OD 18 let , hledající na přechodnou dobu nocleh, odbornou pomoc, kteří chtějí pomoci v návratu do společnosti,
 • muži a ženy fyzicky soběstační,
 • muži a ženy ocitající se na okraji společnosti vlivem rizikového způsobu života na ulici,
 • muži a ženy ocitající se ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví, společenské nebo profesní uplatnění,
 • muži ohroženi v zajišťování základních životních podmínek.

Služby nejsou poskytovány:

 • jestliže uživatel nesplňuje zákonné podmínky (osobám, kterým byla naším zařízením vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v období kratším než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Osoba je o přesné době nepřijetí informována, délka neposkytnutí sociální je individuální)
 • NCL neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. osoba nespadá do cílové skupiny),
 • v případě naplnění kapacity.
 • osobám které se samostatně neorientují (jsou závislí na pomoci jiné osoby, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo bezpečný pobyt);
 • osobám s akutní infekční nemocí, či které jsou nositeli parazitů a nechtějí tuto situaci řešit.

 

CÍLE

 • Omezovat škody způsobené rizikovým způsobem života na ulici mužů bez přístřeší, poskytnout uživatelům pocit bezpečí a základní životní podmínky,
 • nabízet podporu, pomoc a poradenství,
 • zprostředkovávat kontakty na návazné služby.

 

KE STAŽENÍ

 

 

logoKK

zivy_kraj_logologo_nadace_mesta

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Statutárního Města Karlovy Vary,  Města Chodov a Města Ostrov. Děkujeme.

Zpět na CSS K. Vary