Domov Přístav Ostrava – Zukalova

Domov Přístav Ostrava - Zukalova

Domov Přístav Ostrava – Zukalova v době nouzového stavu ČR

22. 3. 2020

Náš domov má od  3. 3. vyhlášen zákaz návštěv. Od 16. 3. pak také naši uživatelé mají zakázáno vycházet mimo areál domova. Naštěstí máme velkou zahradu a zvířata a naši senioři si na tato omezení zvykají.

Nikdo není nakažen. Jinak proto služba funguje normálně jen s drobným omezením počtu pracovníků. Ti z nás, kteří aktuálně pracují z domova, šijí roušky a jsou připraveni v případě potřeby zajistit nutné zásobování domova.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám našili a zaslali roušky.

Přesto stále uvítáme další pomoc, protože ochranných prostředků je stále nedostatek.

Budete-li nám chtít darovat roušky, lze je českou poštou zaslat bezplatně na adresu: Domov Přístav Ostrava – Kunčičky, Holvekova 38, 718 00 Ostrava – Kunčičky. Nebo volejte na sesternu/non-stop linku 773 770 124.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

——————————————

Na základě doporučení Moravskoslezského kraje a Krajské hygienické stanice MSK a v důsledku nárůstu akutních respiračních infekcí včetně chřipky a Koronaviru, je v Domově Přístav Ostrava – Zukalova s platností od 3. března 2020 až do odvolání vyhlášen plošný: 

 ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Děkujeme za pochopení.

————

O projektu

Domov Přístav Ostrava – Zukalova je domovem se zvláštním režimem podle §50 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Služba vznikla z potřeby rozvoje sociálních služeb v Ostravě a byla od počátku iniciována jak Armádou spásy, tak i Statutárním městem Ostrava a je začleněna do 3. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit v městě Ostrava.

Objekt sestává ze dvou budov (A a B) spojených v úrovni druhého podlaží koridorem. Objekt byl v roce 2012 přestavěn z bytových domů na zařízení umožňující provozovat zde výše uvedenou sociální službu. Uživatelé Domova Přístav jsou ubytováni v jedno až čtyř lůžkových pokojích, které jsou vybaveny sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu a kulturní místnost. Domov je dále vybaven přípravnou stravy, ve které se vydává přivážený oběd a připravují se zde snídaně, večeře a svačiny.

Celkem službu zabezpečuje 25 zaměstnanců, z toho 17 v přímé péči (1 vedoucí přímé péče, 3 zdravotní sestry, 11 pracovníků v sociálních službách, 2 sociální pracovníci).

Poslání sociální služby Armády spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova:

Posláním Domova Přístav, domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám bez přístřeší, bezpečné místo pro důstojný život dle jejich potřeb. Formou pobytové služby pomáháme osobám mobilním i imobilním se sníženou fyzickou a duševní soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc odborného personálu. Sociální službu poskytujeme formou individuální sociální práce a přímé obslužné péče u lůžka s uživatelem.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou osoby bez přístřeší starší 26 let, mobilní i imobilní, které mají sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, chronického duševního onemocnění, nebo různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme:

 • osobám těžce duševně či zdravotně nemocným vyžadujícím ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním infekčním onemocněním (MRSA, TBC, žloutenka typu B a jiné)
 • osobám, kterým poskytovatel (Domov Přístav) vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Cílem služby je:

1) Dosažení stabilizace zdravotního stavu u uživatele a případně i jeho zlepšení

 • Zajištění pobytové služby.
 • Zajištění pravidelné stravy.
 • Zabezpečení ošetřovatelské péče (pomoc s ošetřením ran a dekubitů, pomoc a dohled nad pravidelnou léčbou).
 • Zajištění potřebné lékařské péče (do Domova Přístav dochází pravidelně obvodní lékař a psychiatr).

2) Sociální podpora uživatelů služby

 • Podpora v osvojení si nebo zachování si hygienických a společenských návyků.
 • Možnost podpory sociální pracovnice při jednání s úřady a soudy (např. splátkové kalendáře, podpora při vyřizování sociálních dávek atd.).
 • Pomoc při vyhledávání a vyplňování žádostí do následných zařízení (např. domov pro seniory, chráněné bydlení, hospicové zařízení atd.).

3) Podpora začleňování do společnosti

 • Spolupráce s rodinou.
 • Zachovat a rozvíjet schopnosti uživatele, nezvyšovat (případně snižovat) závislost na poskytování sociální služby.
 • Rozvíjet sociální kontakty a zlepšovat kvalitu jejich života (různé výlety, osvěty, kulturní akce atd.).

Zásady poskytování sociální služby:

 • Individuální přístup
 • Nestrannost
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služeb.
 • Uplatňování vlastní vůle uživatelů.
 • Zásada mlčenlivosti
 • Křesťanský přístup.
 • Odbornost a vzdělávání

Služba Domova Přístav Ostrava – Zukalova nabízí:

Domov Přístav domovem se zvláštním režimem a nabízí svým uživatelům se specifickými potřebami tyto služby:

 • Ubytování – bydlení v jedno, dvou či vícelůžkových pokojích, nepřetržitá služba v objektu.
 • Poskytování celodenní stravy – strava se skládá ze snídaně, oběda, svačiny a večeře. Obědy jsou dováženy z Kuchyně Přístav Holvekova.
 • Podpora při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů – praní osobního prádla, ošetřovatelská péče, úkony sociální péče, případná materiální pomoc, pomoc s úklidem.
 • Sociálněterapeutickou činnost – osobní rozhovory, duchovní péče, obecné poradenství, sociální práce a asistence
 • Aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu s okolním společenským prostředím – aktivity ve volném čase, návštěvy kulturních akcí, výlety.
 • Pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a práv uživatelů – sociální poradenství, zprostředkování odborného sociálního poradenství, zprostředkování služeb jiných zařízení a organizací, specializovaná pomoc dle potřeb uživatelů.
 • Nabídka duchovní péče – nabídky křesťanských duchovních programů v souladu s misijním prohlášením Armády spásy.

Výše úhrad:

Změna výše úhrad od 1. 2. 2019:

Ubytování: 200 Kč / 1 den.

Strava (celodenní): 170 Kč / 1 den.

Péče: plná výše příspěvku na péči.

Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou ve výši 85 % svého měsíčního příjmu. V tomto případě je povinen uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, § 73, písm. 5).

Realizované projekty:

Projekt „Osobní dodávkové vozidlo pro Domov Přístav Ostrava – Zukalova“ s podporou Moravskoslezkého kraje

Projekt Zlepšení péče o imobilní uživatele v Domově Přístav Ostrava – Zukalova s podporou Moravskoslezského kraje

Kontakty:

Adresa:
Domov Přístav Ostrava – Zukalova
Zukalova 1401/3
703 00  Ostrava

číslo b.ú,: 255309077/0300

Ředitelka
Mgr. Jana Plačková
T: 737 215 422

E: jana_plackova@armadaspasy.cz

 

Sesterna:

T: 773 770 267 (non-stop služba)

sestry.zukalova@armadaspasy.cz

Příjem žádostí o službu:
T: 773 770 125
E: zadosti.pristav@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé péčeMgr. Jan Juračka – 737 215 421  jan.juracka@armadaspasy.cz

Vedoucí provozu – Monika Morcinková – 773 770 268   monika.morcinkova@armadaspasy.cz

ÚčetníAlena Klimšová – 773 770 442 – alena_klimsova@armadaspasy.cz

Sociální pracovniceBc. Lucie Netoličková – 773 770 264 – lucie.netolickova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice – Bc. Jarmila Guziurová – 773 770 265 – Jarmila.guziurova@armadaspasy.cz

Aktivizační pracovnice – Monika Rokoszová -773 770 266 – monika.rokoszova@armadaspasy.cz

Dokumenty ke stažení:

  

Zpět na pobočku Ostrava