Domov Přístav Ostrava – Zukalova

Domov Přístav Ostrava - Zukalova

Návštěvy klientů v domově jsou POVOLENY za těchto podmínek:

1. Návštěva se prokáže negativním PCR nebo antigenním testem (ne starším 48 hodin).
2. Nebo se prokáže lékařským potvrzením, že už COVID prodělala nejdéle před 90 dny.
3.  Nebo se nechá u nás v domově otestovat antigenním testem (provádějí naše zdravotní sestřičky vždy v úterý a v neděli 9 – 11 hodin)  – test je prováděn výtěrem z nosohltanu.
4. Návštěva bude mít po celou dobu nasazen respirátor FFP2
5. Jsou povoleny max. 2 osoby k jednomu klientovi.

6. Návštěva se předem ohlásí u sociálních pracovníků, na tel. 773 770 264, 265, 737 215 421

———–

O projektu

Domov Přístav Ostrava – Zukalova je domovem se zvláštním režimem podle §50 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Služba vznikla z potřeby rozvoje sociálních služeb v Ostravě a byla od počátku iniciována jak Armádou spásy, tak i Statutárním městem Ostrava a je začleněna do 3. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit v městě Ostrava.

Objekt sestává ze dvou budov (A a B) spojených v úrovni druhého podlaží koridorem. Objekt byl v roce 2012 přestavěn z bytových domů na zařízení umožňující provozovat zde výše uvedenou sociální službu. Uživatelé Domova Přístav jsou ubytováni v jedno až čtyř lůžkových pokojích, které jsou vybaveny sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu a kulturní místnost. Domov je dále vybaven přípravnou stravy, ve které se vydává přivážený oběd a připravují se zde snídaně, večeře a svačiny.

Celkem službu zabezpečuje 25 zaměstnanců, z toho 17 v přímé péči (1 vedoucí přímé péče, 3 zdravotní sestry, 11 pracovníků v sociálních službách, 2 sociální pracovníci).

Poslání sociální služby Armády spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova:

Posláním Domova Přístav, domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám bez přístřeší, bezpečné místo pro důstojný život dle jejich potřeb. Formou pobytové služby pomáháme osobám mobilním i imobilním se sníženou fyzickou a duševní soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc odborného personálu. Sociální službu poskytujeme formou individuální sociální práce a přímé obslužné péče u lůžka s uživatelem.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou Domova Přístav jsou osoby bez přístřeší starší 26 let, mobilní i imobilní, které mají sníženou fyzickou nebo psychickou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, chronického duševního onemocnění, nebo různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme:

 • osobám těžce duševně či zdravotně nemocným vyžadujícím ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním infekčním onemocněním (MRSA, TBC, žloutenka typu B a jiné)
 • osobám, kterým poskytovatel (Domov Přístav) vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Cílem služby je:

1) Dosažení stabilizace zdravotního stavu u uživatele a případně i jeho zlepšení

 • Zajištění pobytové služby.
 • Zajištění pravidelné stravy.
 • Zabezpečení ošetřovatelské péče (pomoc s ošetřením ran a dekubitů, pomoc a dohled nad pravidelnou léčbou).
 • Zajištění potřebné lékařské péče (do Domova Přístav dochází pravidelně obvodní lékař a psychiatr).

2) Sociální podpora uživatelů služby

 • Podpora v osvojení si nebo zachování si hygienických a společenských návyků.
 • Možnost podpory sociální pracovnice při jednání s úřady a soudy (např. splátkové kalendáře, podpora při vyřizování sociálních dávek atd.).
 • Pomoc při vyhledávání a vyplňování žádostí do následných zařízení (např. domov pro seniory, chráněné bydlení, hospicové zařízení atd.).

3) Podpora začleňování do společnosti

 • Spolupráce s rodinou.
 • Zachovat a rozvíjet schopnosti uživatele, nezvyšovat (případně snižovat) závislost na poskytování sociální služby.
 • Rozvíjet sociální kontakty a zlepšovat kvalitu jejich života (různé výlety, osvěty, kulturní akce atd.).

Zásady poskytování sociální služby:

 • Individuální přístup
 • Nestrannost
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služeb.
 • Uplatňování vlastní vůle uživatelů.
 • Zásada mlčenlivosti
 • Křesťanský přístup.
 • Odbornost a vzdělávání

Služba Domova Přístav Ostrava – Zukalova nabízí:

Domov Přístav domovem se zvláštním režimem a nabízí svým uživatelům se specifickými potřebami tyto služby:

 • Ubytování – bydlení v jedno, dvou či vícelůžkových pokojích, nepřetržitá služba v objektu.
 • Poskytování celodenní stravy – strava se skládá ze snídaně, oběda, svačiny a večeře. Obědy jsou dováženy z Kuchyně Přístav Holvekova.
 • Podpora při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů – praní osobního prádla, ošetřovatelská péče, úkony sociální péče, případná materiální pomoc, pomoc s úklidem.
 • Sociálněterapeutickou činnost – osobní rozhovory, duchovní péče, obecné poradenství, sociální práce a asistence
 • Aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu s okolním společenským prostředím – aktivity ve volném čase, návštěvy kulturních akcí, výlety.
 • Pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a práv uživatelů – sociální poradenství, zprostředkování odborného sociálního poradenství, zprostředkování služeb jiných zařízení a organizací, specializovaná pomoc dle potřeb uživatelů.
 • Nabídka duchovní péče – nabídky křesťanských duchovních programů v souladu s misijním prohlášením Armády spásy.

Výše úhrad:

Změna výše úhrad od 1. 2. 2019:

Ubytování: 200 Kč / 1 den.

Strava (celodenní): 170 Kč / 1 den.

Péče: plná výše příspěvku na péči.

Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou ve výši 85 % svého měsíčního příjmu. V tomto případě je povinen uvést všechny své finanční zdroje (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, § 73, písm. 5).

Realizované projekty:

Projekt „Renovace osvětlení v budově Domova Přístav Ostrava – Zukalova“ z rozpočtu Statutárního města Ostravy 

Projekt „Osobní dodávkové vozidlo pro Domov Přístav Ostrava – Zukalova“ s podporou Moravskoslezkého kraje

Projekt Zlepšení péče o imobilní uživatele v Domově Přístav Ostrava – Zukalova s podporou Moravskoslezského kraje

Kontakty:

Adresa:
Domov Přístav Ostrava – Zukalova
Zukalova 1401/3
703 00  Ostrava

číslo b.ú,: 255309077/0300

Ředitelka
Mgr. Jana Plačková
T: 737 215 422

E: jana.plackova@armadaspasy.cz

 

Sesterna:

T: 773 770 267 (non-stop služba)

sestry.zukalova@armadaspasy.cz

Příjem žádostí o službu:
T: 773 770 125
E: zadosti.pristavyostrava@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé péčeMgr. Jan Juračka – 737 215 421  jan.juracka@armadaspasy.cz

Vedoucí provozu – Monika Morcinková – 773 770 268   monika.morcinkova@armadaspasy.cz

ÚčetníAlena Klimšová – 773 770 442 – alena.klimsova@armadaspasy.cz

Sociální pracovniceBc. Lucie Netoličková – 773 770 264 – lucie.netolickova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice – Bc. Jarmila Guziurová – 773 770 265 – Jarmila.guziurova@armadaspasy.cz

Aktivizační pracovnice – Monika Rokoszová -773 770 266 – monika.rokoszova@armadaspasy.cz

Dokumenty ke stažení:

Podporují nás:

  

Zpět na pobočku Ostrava