Domov Přístav Ostrava – Zukalova

Domov Přístav Ostrava - Zukalova

Poslání

Posláním Domova Přístav, domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám bez přístřeší, bezpečné místo pro důstojný život dle jejich potřeb. Formou pobytové služby pomáháme osobám mobilním i imobilním se sníženou fyzickou a duševní soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc odborného personálu. Sociální službu poskytujeme formou individuální sociální práce a přímé obslužné péče u lůžka s uživatelem.

Kontakt:

Domov Přístav Ostrava – Zukalova
Zukalova 1401/3
703 00  Ostrava

T: 773 770 267 (non-stop služba)

číslo b.ú,: 255309077/0300

Veřejný závazek

Kontakty na zaměstnance 

Dokumenty ke stažení:

Realizované projekty:

Oprava schodiště a výmalba v Domově Přístav Ostrava – Zukalova

Projekt „Renovace osvětlení v budově Domova Přístav Ostrava – Zukalova“ z rozpočtu Statutárního města Ostravy 

Projekt „Osobní dodávkové vozidlo pro Domov Přístav Ostrava – Zukalova“ s podporou Moravskoslezkého kraje

Projekt Zlepšení péče o imobilní uživatele v Domově Přístav Ostrava – Zukalova s podporou Moravskoslezského kraje

Bezbariérový přístup k Domovu Přístav Ostrava – Zukalova s podporou Moravskoslezského kraje

Podporují nás:

  

Zpět na pobočku Ostrava