Domov Přístav Ostrava – Zukalova

Domov Přístav Ostrava - Zukalova

Poslání

Posláním Domova Přístav Ostrava – Zukalova, je poskytovat převážně osobám bez přístřeší bezpečné místo pro důstojný život. Individuálně podle potřeb uživatele se snažíme předcházet rizikům, která přináší život s demencí, duševním onemocněním nebo se závislostí. Naše pobytová služba nabízí osobám mobilním i imobilním se sníženou fyzickou a duševní soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc odborného personálu, přímou obslužnou, ošetřovatelskou a sociální péči.

Kontakt:

Domov Přístav Ostrava – Zukalova
Zukalova 1401/3
703 00  Ostrava

číslo b.ú,: 255309077/0300

Dokumenty ke stažení:

Veřejný závazek

Kontakty na zaměstnance 

Leták

Domovní řád

Ceník 

Dokumenty pro podání žádosti o službu:

  • Žádost o přijetí do sociální služby Přístav – vyplňuje žadatel doc pdf
  • Vyjádření lékaře – příloha k žádosti, vyplňuje lékař doc pdf

Dokumenty před přijetím:

  • Doklad o bezinfekčnosti – vyplňuje se až před přijetím žadatele doc pdf
  • Potvrzení lékaře o neschopnosti žadatele samostatně jednat – vyplňuje lékař pouze pokud žadatel není schopen samostatně jednat ve věci uzavření smlouvy doc pdf

Ochrana osobních údajů: 

Dokumenty k přijetí: 
Žádost o přijetí do sociální služby Domova Přístav Ostrava -Zukalova doc. a pdf.
Lékařská zpráva o zdravotním stavu žadatele doc. a pdf.
Potvrzení o bezinfekčnosti doc. a pdf.
Potvrzení o neschopnosti samostatně jednat doc. a pdf.

Projekty: 

Projekt „Bezbariérovost a požární ochrana v Domově Přístav Ostrava – Zukalova“ s podporou Statutárního města Ostravy

Projekt „Oprava koupelen  Domově Přístav Ostrava – Zukalova“ s podporou Moravskoslezského kraj

Oprava schodiště a výmalba v Domově Přístav Ostrava – Zukalova

Projekt „Renovace osvětlení v budově Domova Přístav Ostrava – Zukalova“ z rozpočtu Statutárního města Ostravy 

Projekt „Osobní dodávkové vozidlo pro Domov Přístav Ostrava – Zukalova“ s podporou Moravskoslezkého kraje

Projekt Zlepšení péče o imobilní uživatele v Domově Přístav Ostrava – Zukalova s podporou Moravskoslezského kraje

Bezbariérový přístup k Domovu Přístav Ostrava – Zukalova s podporou Moravskoslezského kraje

Podporují nás:

  

Zpět na pobočku Ostrava