Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Kontakty:

Jana Petričková, vedoucí přímé práce pro ambulantní služby
tel. 773770107, e-mail: jana.petrickova@armadaspasy.cz

Barbora Jurczkova, sociální pracovnice pro nízkoprahové denní centrum a noclehárnu
tel. 773770446, e-mail: barbora.jurczkova@armadaspasy.cz

Lucie Návratová, sociální a terénní pracovník, tel: 773770311, e-mail: Lucie.navratova@armadaspasy.cz

Michaela Davidova, sociální a terénní pracovnice , tel. 773770421, e-mail:michaela.davidova@armadaspasy.cz

Iva Krištofova, sociální a terénní pracovnice, tel:773770108,e-mail: iva.kristofova@armadaspasy.cz

Lucie Hrdličková, sociální a terénní pracovnice, tel:775880052,
e-mail:lucie.hrdlickova@armadaspasy.cz

Vladislav Zeman, pracovník v sociálních službách pro nízkoprahové denní centrum
tel. 773770109

Poslání:

Posláním nízkoprahového denního centra je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci sociálního poradenství, základního hygienického servisu a stravy.

Cílová skupina:

Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům a ženám bez přístřeší starším 18 let, jež při sebeobslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby.

Služba je ambulantní a není poskytována osobám:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá – např. pobyt a bydlení.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí ambulantní sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 • Poskytovatel vypověděl osobě v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy („Pravidla při porušení domovního řádu“).

Cílem nízkoprahového denního centra je:

 • Snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života naší cílové skupiny na ulici.
 • Snížení zdravotních rizik infekčních – možnost využití jedné z forem základních služeb jako je hygienický servis.
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím základního poradenství poskytovaného sociálními pracovníky v rámci poskytovaných služeb nízkoprahového denního centra. Cílem poradenství je pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů.
 • Motivovat uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti (např.: přechod na vyšší stupeň – noclehárna, azylový dům, komerční ubytovna).

Materiální a personální zabezpečení služby

 • Okamžitá kapacita nízkoprahového denního centra je 60 míst.
 • Provozní doba Nízkoprahového denního centra je pondělí až pátek od 9.00 do 15.00 hodin., v sobotu a o svátcích od 9.00 do 14.00 hod.
 • Jedná se o bezplatnou sociální službu.
 • Službu zabezpečuje přepočteným počtem úvazků celkem 7 zaměstnanců v přímé péči, z toho sociální pracovnice, a vedoucí ambulantních služeb.

Základní obsah poskytované služby:

Základní činnosti

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  – možnost provedení celkové hygieny těla (osprchování, odvšivení).
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  – občerstvení v zimě formou teplého čaje, v létě formou slazeného nápoje bezplatně po celou dobu otevření,
 • – prodej základního občerstvení (polévka, káva, chléb) v době od 9:00 – 11:30 a od 12:30 – 13:30.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyřízením dokladů, dávek hmotné nouze, zprostředkování ubytování, pomoc s vyřízením důchodu, komunikace s úřady, pomoc při hledání práce a řešení nepříznivé finanční situace).

Další činnosti

 • Poskytování základní zdravotní péče v Ordinaci pro chudé v areálu sociálních služeb Adelante.
 • Výdej šatstva – v případě potřeby možnost v provozních hodinách bezplatně využít šatník.
 • Praní osobního prádla a možnost jeho vysušení v sušičce. Služba je za poplatek 15,-Kč.

Záznamy o činnostech

na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory