Azylový dům – Praha 7

Azylový dům - Praha 7

Pokud máte zájem zažádat o ubytování na azylovém domě, zastavte se na adresu: Tusarova 1271/60, Praha 7 – Holešovice (vchod z ulice V Háji) v uvedené době na sepsání žádosti:

 • PO 14:00 – 16:00 hod.,
 • ÚT 10:00 – 12:00 hod.,
 • ST 10:00 – 12:00 hod.,
 • ČT 14:00 – 16:00 hod.,
 • PÁ 10:00 – 12:00 hod.

Poslání:

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce se snažit napomáhat při jejich začlenění do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách.

Cena:

Cena za ubytování v azylovém domě činí 195 Kč/den.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší od 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační pro pobyt v azylovém domě a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace.

Základní obsah poskytované služby:

UBYTOVÁNÍ

 • ubytování v 1 – 2 lůžkových pokojích
 • podmínky pro umožnění celkové hygieny těla
 • podmínky pro zajištění úklidu, praní osobního prádla, výměny ložního prádla

STRAVOVÁNÍ

Uživatelé se stravují individuálně, jsou zajištěny podmínky pro přípravu stravy.

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • sociální poradenství
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Zásady služby:

viz veřejný závazek

U každého uživatele vycházíme z toho, co má za sebou a v jaké situaci se aktuálně nachází.  Na základě těchto informací se ho snažíme vést k tomu, aby více přemýšlel nad tím, kam chce směřovat a jak toho docílit. Někdo již má konkrétní představu, čeho a jak by chtěl dosáhnout a ty další se v tom snažíme podpořit.

Kapacita služby je 68 lůžek (39 pro muže, 29 pro ženy)

Služba je poskytována nepřetržitě.

Služba byla spolufinancována EU 2016–2022.

Kontakty:

Bc. Erik Görcsös, vedoucí přímé práce – 773 770 417, erik.gorcsos@armadaspasy.cz

Kateřina Smolová, DiS.; sociální pracovník – 773 770 447, katerina.smolova@armadaspasy.cz

Marie Wamberová, DiS.; sociální pracovník – 773 770 416, marie.wamberova@armadaspasy.cz

Věra Fidrichová, DiS.; sociální pracovník – 773 770 418, vera.fidrichova@armadaspasy.cz

Barbora Pelikusová, DiS.; sociální pracovník – 773 770 415, barbora.pelikusova@armadaspasy.cz

Jan Krs; pastorační pracovník – 773 770 224, jan.krs@armadaspasy.cz

Recepce azylového domu, 773 770 312

Ke stažení:

Ochrana osobních údajů:

Zpět na CSS B. Bureše