Pomoc pro zničené obce na jihu Moravy

Jih Moravy zasáhla přírodní pohroma. Armáda spásy proto spustila sbírku na pomoc zasaženým obcím. Vaše dary následně využijeme na řešení následků katastrofy. Děkujeme!

V současné době koordinujeme naši pomoc se zasaženými obcemi, krizovým štábem a ostatními neziskovými organizacemi tak, aby byla co nejúčinnější.

V následujících dnech se plánujeme zapojit do:

  • distribuce potravin a hygieny, 
  • distribucí darovaného oblečení a dalších potřeb,
  • vytvořením dobrovolnického týmu,
  • dalších činností dle potřeby.

Chci přispět