Projekt Nocleženka již po osmé

Armáda spásy spouští 1. listopadu již osmý ročník projektu Nocleženka, díky kterému může veřejnost pomoci v zimním období lidem bez domova.  Zakoupením tzv. nocleženky v hodnotě 100 Kč zajistí dárce pro člověka bez přístřeší nejen noc v teple noclehárny Armády spásy, ale také polévku s pečivem, teplý nápoj, možnost se osprchovat, provést osobní hygienu, zdravotní prohlídku, ošetření v ordinaci praktického lékaře a v neposlední řadě pak možnost promluvit si se sociálním pracovníkem, což je velmi důležitou součástí při řešení složité životní situace.   


„V roce 2022 se díky štědrosti dárců vybralo 30 tisíc nocleženek, což nám umožnilo zajistit dostatečné kapacity v těch nejstudenějších nocích. Velmi si vážíme solidarity veřejnosti, která s klesajícími teplotami stoupá. Člověka bez domova ovšem neohrožují na životě pouze hluboké mrazy, i teploty kolem 0 °C mohou být fatální,“ říká Jakub Roun, vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu a dodává: „Když dárce nocleženku zakoupí, je vždy informován, jakmile je „jeho“ nocleženka uplatněna, a to díky evidenčnímu číslu, které má každá zakoupená nocleženka přidělené. Poukazy rozdělujeme mezi jednotlivé noclehárny a klientům jsou rozdávány terénními či sociálními pracovníky. Pokud nastanou velké mrazy, jsou nocleženky uplatňovány plošně pro celou noclehárnu.“

O projekt Nocleženka je mezi veřejností velký zájem, a to i díky osvětě, která projekt doprovází a přispívá tak k většímu zájmu o problematiku bezdomovectví. V roce 2018 přispěli lidé na 42 tisíc nocleženek, v roce 2019 se jednalo o 21 tisíc, v roce 2020 o 19 tisíc poukazů, rok 2021 byl i kvůli kruté zimě s počtem 50 tisíc nocleženek rekordní a v roce 2022 se díky dárcům vybralo 30 tisíc nocleženek.

Nocleženky jsou využívány ve všech noclehárnách Armády spásy. Jedná se o Prahu, Brno, Karlovy Vary, Ostravu, Krnov, Opavu, Šumperk, Jirkov a Havířov. Pokud venkovní teploty klesnou pod bod mrazu, jsou v Armádě spásy připraveny kromě nocleháren i denní centra, kde mohou lidé bez domova přečkat mrazivé dny i noci. Armáda spásy v zimních měsících denně poskytuje okolo 2.500 míst. Jestliže se i tak stane, že jsou stavy překročeny, rozšiřuje své kapacity o tzv. volnou židli. To znamená, že pokud není místo, mohou lidé přečkat noc na židli.

„Armáda spásy je vděčná za každou zakoupenou nocleženku a velmi si vážíme každého dárce. V zimě je pro lidi bez přístřeší nejdůležitější, aby byli v teple, což se nám daří zajišťovat právě díky projektu Nocleženka. I když zajištěním jedné noci v noclehárně cesta člověka bez domova určitě nekončí, bývá to prvním krokem k návratu do běžného života. To je naším hlavním, dlouhodobým, ale i nelehkým cílem. I proto máme heslo „Jen nocleh nestačí“ a poukazujeme na systém dlouhodobé pomoci, díky které se naši klienti mohou dostat ze své nelehké životní situace,“ popisuje Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Armáda spásy si je vědoma toho, že každý člověk má za sebou jiný příběh a potýká se s různými problémy. Proto ke svým klientům přistupuje individuálně, vnímá rozdílné potřeby každého z nich a díky tomu se lépe daří hledat cesty k dlouhodobému řešení.

„Zásluhou projektu Nocleženka můžeme našim klientům poskytnout dočasnou střechu nad hlavou, zázemí, sílu a stabilitu, díky tomu je pro ně pak snadnější najít si zaměstnání a ubytování. Mezi našimi klienty máme samozřejmě ty, kteří nocleženek využívají pravidelně, ale výjimkou nejsou ani ti, kteří se dostanou do akutní momentální nouze a potřebují dočasnou pomoc a podporu,“ říká Jan Desenský, ředitel Centra sociálních služeb Karla Larssona Armády spásy v Praze.


Koupit NOCLEŽENKU


Příběh klienta

Pan J. přišel do našeho denního centra na začátku června s tím, že musel zaplatit svůj dluh 60 tisíc korun a kvůli tomu přišel o vše a ocitl se na ulici. Nejdříve spal na lodi Hermes a poté přišel do našeho denního centra a noclehárnu,“ popisuje Andrea Cihelková, sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra v Praze Malešicích.

Pan J. navštěvoval uměleckou školu, kde se učil být fotografem. Měl také brigádu jako hlídač dětského hřiště na Praze 5, kde byl sice velice spokojený, ale nebyla tam možnost ubytování.

„Proto jsme pro něj společně hledali vhodný domov. Nabídli jsme mu také možnost vstoupit do Programu pro pracující, který je určený lidem, kteří pracují a chtějí svou situaci aktivně řešit. Pan J. pracoval i na noční směny a díky tomuto programu se mohl vyspat i přes den, což mu velmi pomáhalo si zaměstnání udržet,“ doplňuje Andrea Cihelková.

Panu J. se naskytla možnost jít do podnájmu, ale neměl dostatek financí na kauci. Tuto situaci mu pomohl vyřešit Úřad práce Praha 4, který mu poskytl finanční pomoc na zaplacení kauce.

„Panu J. měl ale také končit k poslednímu červenci Program pro pracující, proto nás požádal, zda bychom mu ho neprodloužili o několik dní, než se bude moci odstěhovat. To jsme mu umožnili a on tak měl možnost vyřešit ještě nějaké své povinnosti. V polovině srpna přišel s tím, že se mu program může zrušit, jelikož již dostal klíče od svého bytu a jde si pro své věci a odchází,“ říká Andrea Cihelková a dodává: „Pan J. byl velice vděčný za naši službu, za pomoc a jak to sám nazval i za to, že jsme mu pomohli se dostat zpět do normálního života.“


Koupit NOCLEŽENKU


Tisková zpráva