Skončilo jarní kolo Sbírky potravin

V sobotu 22. dubna se uskutečnila jarní Sbírka potravin, do které se zapojila i Armáda spásy. V Praze se vybralo necelých 6000 kg potravin a drogistického zboží, v Ostravě se jednalo o 2000 kg.

„S distribucí potravin a drogerie začínáme dnes a pomoc jde do zařízení pro matky s dětmi, lidem v bytové nouzi, rozdávat se bude i přímo lidem na ulici, ale pomůže i klientům a klientkám v našich zařízeních, kteří čekají na příjem ať již z různých dávek či ze zaměstnání a momentálně jsou zcela bez prostředků. Díky této pomoci tak mohou mít alespoň jedno teplé jídlo denně,“ říká Jitka Modlitbová, ředitelka Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy v Praze.

V Praze se v tomto kole sbírky vybralo zhruba o třetinu méně potravin a drogistického zboží. Zda se již projevila krize, větší opatrnost lidí nakupovat nebo sehrála roli pouze náhoda a krásné počasí, které vylákalo lidi o víkendu z města, neumí Armáda spásy odhadnout.

V Ostravě Sbírka potravin pomůže osobám bez přístřeší a klientům ze služby Prevence bezdomovectví, což jsou lidé ze sociálních bytů, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení.

„Potraviny a drogerie se rozdávají lidem v nouzi, které individuálně posuzují sociální pracovníci. Zboží dostáváme k nám do služeb přes Potravinovou banku a pomáhá našim klientům, ale poskytuje se i lidem mimo Armádu spásy, u kterých se rovněž zjišťuje potřebnost,“ říká Marcela Stryjová, ředitelka sociální služby Prevence bezdomovectví Ostrava.

Armáda spásy si velice váží podpory každého, kdo i přes hezké počasí zůstal ve městě a nakoupil trvanlivé potraviny a zboží z drogerie.

„Přišli za námi lidé, kteří přivezli plný košík, například karton rýže, cukru a mléka, dále různé těstoviny a konzervy a přáli, ať to hlavně lidem v nouzi pomůže. Dorazila za námi dokonce i paní, která přinesla mimo jiné i lízátka pro personál, který obsluhoval sběrná místa a děkovala za službu, kterou pracovníci Armády spásy dělají. Hodně věcí přivezla například i jedna důchodkyně, což jsme velmi ocenili,“ hodnotí pomoc lidí Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.