Víkend pro děti

Ve dnech 3. a 4. června se v ostravském komunitním centru konala akce pro děti. Účastnily se jí děti z Ostravy, Přerova a Kopřivnice a tématem pobytu byl biblický příběh Jonáš.

Páteční pozdní odpoledne si děti užily na zahradě komunitního centra, kde je čekaly zajímavé aktivity, například dovádění na trampolíně, kuželky či střílení z luku a v podvečer si u táboráku opekly špekáčky. Další program pak probíhal uvnitř, děti hrály seznamovací hry a dozvěděly se první část biblického příběhu o Jonášovi. 

V sobotu po snídani si děti poslechly, jak příběh pokračoval a vyrazily na výlet. Jelo se tramvají na Vaňkův kopec, kde poobědvaly v restauraci. Po obědě šly děti zkoumat včelí stezku, což byla trasa s naučnými tabulemi. Své znalosti z včelí stezky děti využily při bojové hře, kterou hrály při zpáteční cestě.

Počasí bylo nádherné a všechny děti si to velmi užily.