Vyjádření k návrhu zákona o podpoře v bydlení

Armáda spásy dlouhodobě podporuje připravovaný zákon o podpoře v bydlení jako legislativní ukotvení, které chybí.

Sociální bydlení vnímáme jako zásadní a důležitý nástroj, který, jak věříme, vede k účinnému řešení fenoménu bezdomovectví. Při realizaci sociálního bydlení v rámci naší organizace se prioritně zaměřujeme na výkon sociální práce, prostřednictvím které by měla být zajištěna odpovídající míra sociální podpory a pomoci osobám nacházejících se v bytové nouzi.

V současné době v České republice stále není žádné legislativní ukotvení, které by definovalo oblast sociálního nebo dostupného bydlení. Proto vítáme, že cílem návrhu zákona o podpoře v bydlení je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které by mělo přinést potřebné nástroje a souhrn efektivních řešení.

Jako Armáda spásy vznik takové legislativní normy dlouhodobě podporujeme. Věříme, že nově připravovaný zákon nebude nahrazovat či omezovat námi poskytované služby, a především nebude nijak omezovat pomoc lidem, kterým dnes již pomáháme.

Zájem získat bydlení všem potřebným lidem skrze legislativní povinnosti závazné pro všechny města a obce v České republice je natolik důležitý, že případná obava o provoz stávajících služeb v současném formátu není na místě. Jestliže tento zákon pomůže udržet či zajistit bydlení desítkám tisíc rodin a jednotlivců, bylo by proti našemu hlavnímu poslání takovému zákonu bránit.

Toto vyjádření je výsledkem dlouholeté práce v oblasti prevence bezdomovectví, konzultací vedení Armády spásy s kolegy pracujícími v této službě a se zástupci ministerstva pro místní rozvoj.

Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v České republice, z.s.