Plán vzdělávání – sociální služby

Plán vzdělávání - sociální služby

Plán vzdělávání na rok 2021

Aktualizace provedena k 11. 10.

LEDEN
22. 1. Jak komunikovat duchovní témata s uživatelem, 2 část (on-line)
26. 1. Uživatelé pod vlivem návykových látek (on-line)
27. 1. Setkání oblastních metodiků se zaměstnanci oddělení rozvoje a kvality

ÚNOR
4. 2. Aktualizace „žlutých tabulek“ ADJ (on-line)
9 – 11. 2. Audit kvality v NDC Opava
10. 2. Úvod do socioterapie (on-line)
23. 2. Aktualizace „žlutých tabulek“ PB (on-line)
25. 2. Mentoring: Sociální bydlení – pro Prevenci bezdomovectví (on-line)

BŘEZEN
10. 3. Evaluace plateb v NPV (on-line)
16. 3. Setkání oblastních metodiků se zaměstnanci oddělení rozvoje a kvality
18. 3. Mentoring: Osamělost lidí bez domova – zneužívání lidí bez domova (zrušeno)
23. 3. Aktualizace „žlutých tabulek“ TP – streetwork (on-line)
25. 3. Návykové chování nezávislé na substanci – CARITAS (on-line)
31. 3. Prevence vyčerpání v době covidové, Mgr. Dalibor Špok, Ph.D. (on-line)

DUBEN
6. 4. Problematika obchodování s lidmi, Ineke van Buren (odloženo)
8. 4. Vyhodnocení modulu NPV posun klienta – pro Moravskoslezský kraj (on-line)
13. 4. Mentoring: Jak otevřít spirituální téma s uživatelem (on-line)
14. 4. Možnosti regionálního fundraisingu na úrovni organizačních jednotek (on-line)
15. 4. Propojení duchovní a sociální práce, výhody a úskalí, Ardi van Hattem & Henk van Hattem (on-line)
15. 4. Vyhodnocení modulu NPV posun klienta – pro Čechy a Střední Moravu (on-line)
20. 4. Aktualizace „žlutých tabulek“ NZDM (on-line)
21. 4. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Organizační struktura (Ostrava)
22. 4. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Nábor & výběr (Ostrava)
27. – 29. 4. Audit kvality v NZDM Přerov
27. 4. Problematika mlčenlivosti v sociálních službách (on-line)
29. 4. Mentoring: Hodnoty Armády spásy – organizační kultura, zásady, podle kterých chceme pracovat, aj. (on-line)

KVĚTEN
4. 5. Mentoring: Psychohygiena a sebepéče pracovníka (on-line)
18. 5. Mentoring pro Přístavy (zrušeno)
18. – 19. 5. Dvoudenní setkání oblastních metodiků se zaměstnanci oddělení rozvoje a kvality
25. 5. Aktualizace „žlutých tabulek“ SASRD (on-line)
26. 5. Národní konference (on-line)
27. 5. Mentoring: NZDM – sdílení dobré praxe (on-line)

ČERVEN
3. 6. Setkání mentorů se zaměstnanci oddělení a rozvoje a kvality
8. – 10. 6. Audit kvality v ADJ Brno
8. – 9. 6. Dvoudenní základní kurz housing first – akreditace MPSV, 16 hodin (Ostrava)
10. 6. Mentoring: Práce s uživatelem s duševním onemocněním (Ostrava)
15. 6. Komunikace na sociálních sítích (on-line)
16. 6. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Adaptace & zaškolení (Ostrava)
17. 6. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Řízení výkonnosti (Ostrava)

SRPEN
31. 8. Mentoring: Sociální práce s příběhem klienta – případová studie – kazuistika, případová konference v týmu (Ostrava)

ZÁŘÍ
7. 9. Setkání oblastních metodiků se zaměstnanci oddělení rozvoje a kvality
14. – 16. 9. Audit kvality v AD Jirkov
16. 9. Mentoring: Podpora vs kontrola (Ostrava)
21. 9. Aktualizace „žlutých tabulek“ DZR (Ostrava)
22.9. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Vzdělávání & rozvoj
23. 9. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Řízení kariéry & ukončování spolupráce
29. – 30. 9. CARITAS – Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení zaměřeného přístupu (Olomouc)

ŘÍJEN
1. 10. CARITAS – Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení zaměřeného přístupu (Olomouc)
7. 10. Mentoring: Jak motivovat uživatele (Ostrava)
13. – 14. 10. Koncepční setkání sociálního managementu
13. – 15. 10. CARITAS – Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení zaměřeného přístupu (Olomouc)
20. – 22. 10. Audit kvality v TP (street) Praha

LISTOPAD
4. 11. Mentoring: Práce s uživatelem se specifickými potřebami – agrese, alkohol, drogy aj. (Ostrava)
9. 11. Setkání oblastních metodiků se zaměstnanci oddělení rozvoje a kvality
24. 11. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Prezentace a reflexe úkolu z portfolia (Ostrava)
25. 11. Řízení lidských zdrojů v praxi sociálních služeb – Reflexe lektorského týmu (Ostrava)

PROSINEC
2. 12. Setkání mentorů se zaměstnanci oddělení a rozvoje
8. 12. Metody sociální práce s osobami bez přístřeší – akreditovaný kurz MPSV, 64 hodin, 1. část (Ostrava)
9. 12. Metody sociální práce s osobami bez přístřeší – akreditovaný kurz MPSV, 64 hodin, 2. část (Ostrava)
14. – 16. 12. Audit kvality v PB Frýdek-Místek

Oddělení komunikace a fundraisingu:
V roce 2021 ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí proběhnou webináře z oblasti komunikace a fundraisingu. Přesná témata i termíny budou specifikovány cca v únoru 2021.

Mzdové a personální oddělení:
V roce 2021 se budou v prvním a v druhém pololetí realizovat personální a mzdové školení.

ICT oddělení:
Plánujeme 2021 realizovat tyto vzdělávací aktivity:
• Zastupitelnost
◦ ABRA Akademie – správa systému
◦ ABRA Akademie – exporty
◦ ABRA Akademie – tiskové sestavy
◦ Serverové služby
◦ Konfigurace síťových systémů pomoví Mikrotik prvků
◦ VPN pomocí prvků Mikrotik
• Samostudium
◦ Posílení samostudia – publikace kurz JAVA
◦ Knihy a materiály pro samostudium
• Systém M365
◦ Pilotní nastavení spolupráce ICT a Digiskills
◦ Spolupráce s Digiskills – formace vzdělávání formou ambasadorů

Poznámka:
Oddělení rozvoje a kvality zorganizuje ve spolupráci s VOŠ Caritas tato vzdělávání pro pracovníky v přímé práci (s akreditací MPSV), která vyplynula z analýzy vzdělávacích potřeb z roku 2020 (termíny závisí v tuto chvíli na Caritas):
• 6 denní kurz na téma Krizová intervence (akreditace MPSV)
• Sebezkušenostní výcvik – 136 hodin, (akreditace MPSV)
Výše uvedené vzdělávací celky budou mít přesah do roku 2022 (začnou v roce 2021 a skončí v roce 2022).

Ke stažení

Zpět na Vzdělávání