Sbor Armády spásy Brno

Sbor Armády spásy Brno

O SBORU

Brněnský sbor existuje proto, aby přijímal lidi všech věkových skupin a kulturních prostředí do Boží rodiny, a umožňuje jim oslavovat Boha, růst ve víře a sloužit druhým.

Církev Armáda spásy je společenství křesťanů protestantského směru, které vyšlo z metodismu. Klademe proto důraz na osobní zkušenost víry, která se projevuje křesťanským způsobem života a pomocí druhým lidem.

Věříme, že každý člověk má šanci, protože každý je důležitý a každý je cenný. Jsme mezinárodní hnutí, které nyní působí ve 128 zemích světa a víme, že Bůh miluje všechny lidi. Proto chceme ostatním pomáhat. Naší inspirací je Bible a naším příkladem je Ježíš Kristus.

PROGRAMY V TÝDNU

Všech křesťanských aktivit se může zúčastnit každý, kdo o ně má zájem, nemusíte být členem sboru!

neděle
 • 15.00 – 16.30 BOHOSLUŽBY, Staňkova 6, Brno
 • 16.30 – 17.00 pohoštění (káva, čaj)
pondělí
 •  13.30 – 14.30 BOHOSLUŽBY azylový dům, Mlýnská 25
 •  18.30 – 20.30 hlubší duchovní vyučování (pro pozvané)
středa
 • 16.00 – 18.00 biblická hodina azylový dům, Mlýnská 25
 • 19.00 – 20.30 modlitby, Körnerova 1, Brno
čtvrtek
 • individuální pastorační rozhovory s vedoucími sboru – místo a čas dle domluvy
 • 18.00 – 20.00 hudební zkouška chválící skupiny (dle potřeby, není veřejná), Staňkova 6, Brno
pátek
 • 14.00 – 16.00 kaplanská péče (dle domluvy) azylový dům, Mlýnská 25
 • 14.45 – 15.30 BIBLICKÁ HODINA s malováním pro děti (1x za měsíc), Körnerova 1, Brno
 • 18.00 – 19.00 MISIJNÍ BOHOSLUŽBY, Körnerova 1, Brno
sobota
 • 14.00 – 18.00 ruční práce pro klienty, azylový dům, Mlýnská 25

DALŠÍ SLUŽBY

Individuálně lze domluvit bezplatné pastoračního poradenství pro tíživé životní situace a obnovení duchovního života s Bohem. Poradenství probíhá na křesťanských základech a součásti může být i modlitba za uzdravení či konkrétní potřeby. Čas pro schůzku prosím domlouvejte telefonicky na čísle +420 773 795 006 Markéta Mamojková.

Kontakty:

Sbor Armády spásy Brno
Staňkova 6
602 00 Brno

email: armadaspasybrno@gmail.com

www.facebook.com/armadaspasybrno

Igor Mamojka
vedoucí sboru
T:  +420 773 795 005

E-mail.: igor_mamojka@czh.salvationarmy.org

Markéta Mamojková
vedoucí sboru
T: +420 773 795 006

E-mail.: marketa_mamojkova@czh.salvationarmy.org

www.facebook.com/armadaspasybrno

Sborovou práci v Brně můžete podpořit zasláním finančního daru na č. účtu 263172859/0300, variabilní symbol uveďte prosím 100777. Děkujeme moc za Vaši podporu!

 

 

Zpět na pobočku Brno