Odborné sociální poradenství – Chodov

Odborné sociální poradenství - Chodov

Po dohodě se zástupci Města Chodov jsme otevřeli sociálně-právní poradnu pro občany města. Občanům je k dispozici jedna sociální pracovnice a jedna právnička a to 2 hodiny týdně.

V roce 2015 jsme poskytli poradenství 21 osobám z Města Chodov. Z pravidla se jednomu návštěvníkovi věnujeme min 60 min, další část práce poradny je věnována administraci a přípravě dokumentů uživatelů služby. V rámci poradenství jsme řešili tato témata:

 • insolvence – srážky ze mzdy, dluhy, exekuce a výdělky,
 • dávky z ÚP – nárok, podmínky, výpočet,
 • klient s handicapem – podpora při zastání jeho práv, odkaz na vhodné soc. služby,
 • pracovně právní spor – informace k možnosti žaloby,
 • invalidní důchod – vysvětlení průběhu řízení, podpora při vyplňování formulářů,
 • rodinná tématika – předběžné opatření, spolupráce s OSPOD,
 • závěť, dědictví, vydědění, notář a notářský poplatek,
 • návykové látky, psychiatrické onemocnění a léčba, předání kontaktu na vhodnou soc.službu,
 • současná problematika ubytoven a jejich proplácení z dávek ÚP, možnosti řešení při nepřiznání dávky, předání kontaktů na sociální služby Armády spásy v Karlových Varech a další poskytovatele v Sokolově,
 • domácí násilí – bezpečnostní plán, motivace ke komunikaci s intervenčním centrem, nabídka pozvání pracovníka IC do poradny, podpora,
 • a dále: zřízení živnosti, společné vlastnictví manželů x vlastnický podíl, možný vzor darovací smlouvy, dluhy v rámci dědictví atd.

 

Provozní doba: každé pondělí 16-18 hod

Adresa: 
Revoluční 1193,
357 35 Chodov

Zpět na pobočku Chodov