Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je bezplatně poskytovat dětem ve věku od 6 do 15 let,které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života, pomoc a podporu při osobních, rodinných nebo školních problémech a nabízet bezpečné místo pro trávení volného času (vyrábění, hraní her, tanec a zpěv, počítač, výlety,…) ve kterém jsou motivováni ke změně.

Cílovou skupinou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou děti:

  • ve věku od 6 do 15 let,
  • nacházející se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení volného času,
  • osoby, které jsou soběstačné při využívání sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Prostory poskytující tuto službu nemají bezbariérový přistup.

CÍL SLUŽBY:

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je snižovat rizika spojená s dětstvím a dospíváním související se způsobem života a řešením nepříznivých sociálních situací. Hodnotíme pomoc a podporu při řešení rodinných problémů studiem individuálních plánů a obsahu práce s nimi. Cílem služby je rovněž posun klienta, jeho aktivizace, smysluplné trávení volného času a prevence sociálně patologických jevů.

Nabízet bezpečné místo pro trávení volného času, čerpání podpory, pomoci a motivace z průběhu poskytované služby. Sdílení, navazování kontaktů a upevňování vztahů v kolektivu. Aktivní trávení volného času, motivační rozhovory na aktuální témata, morální podpora, podpora v krizové situaci. Vyhodnocení cílů služeb.

ZÁSADY:

  • DOBROVOLNOST – Všichni uživatelé mohou do služby kdykoliv přijít a odejít a dobrovolně se zúčastnit skupinových aktivit. (v rámci provozní doby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež). Pozorování klientů- introspekce, rozhovory s uživateli.
  • DŮVĚRA – tj. důvěrné informace, které nám uživatel sdělí, dalším osobám nesdělujeme, mimo ohlašovací povinnost. Rozhovor s uživateli, poskytnutí diskrétnosti, důvěry, respektování případné odlišnosti klienta.
  • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE mezi pracovníky NZDM (např. při řešení uživatelovi nepříznivé situace apod.) Supervize, intervize, porady, vzájemné respektování, vytváření klidného pracovního prostředí, společný cíl.

Kontakty

Armáda spásy
SNP 805/2
736 01  Havířov-Šumbark

tel. 773 770 181

Vedoucí ambulantních a terénních služeb: Bc. Martina Potyšová
tel.: 773 770 392
e-mail: martina.potysova@armadaspasy.cz

sociální pracovník: Mgr. Blažena Sedláková
tel.: 773 770 180
e-mail: blazena.sedlakova@armadaspasy.cz

sociální pracovník: Mgr. Jana Šutová
tel.: 773 770 181
e-mail: jana.sutova@armadaspasy.cz

Ke stažení

Jsme členem Pracovní skupiny NZDM v Moravskoslezském kraji.

     

nadace-agrofert-logo

Zpět na Ambulantní a terénní služby Havířov