Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

POSLÁNÍ

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je bezplatně poskytovat dětem ve věku od 6 do 15 let bezpečné místo pro trávení volného času (vyrábění, hraní her, tanec a zpěv, počítač, výlety,…). Nabízíme jim pomoc, radu a podporu při osobních, rodinných nebo školních problémech.

 

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB

Navštěvovat naše NZDM mohou všechny děti ve věku od 6 do 15 let, které mohou zažívat různé nepříjemné události např. rodinné problémy (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, nepřítomnost jednoho nebo obou rodičů v rodině, konflikty s rodiči), výchovné problémy (neosvojování si základů slušného chování), konflikty s učiteli, nedostatek kamarádů, problémy se školním prospěchem a s přípravou do školy; dětem, jež se potýkají s nevhodným chováním (šikana či jiné agresivní chování); dětem, které jsou ohroženy trestnou činností a užíváním návykových látek, a také těm, které se potýkají s různými životními rozhodnutími (volba budoucího povolání).

 

CÍL SLUŽBY

Cílem NZDM je snižovat rizika spojená s dětstvím a dospíváním související se způsobem života. Tohoto cíle dosahujeme:

 • vytvářením bezpečného a motivujícího prostředí pro trávení volného času
 • vytvářením podmínek pro přípravu do školy
 • rozvíjením schopností a nadání dětí
 • poskytováním podpory dětem nacházejících se v obtížné životní situaci
 • vedením dětí k zodpovědnosti za své chování
 • informováním dětí o svých právech a povinnostech

 

ZÁSADY

 • možnost zůstat v anonymitě, to znamená, že nám dítě nemusí říkat své jméno, bydliště, školu
 • zásada nezneužití, tj. není dovoleno využívat volný čas a důvěry dětí ve svůj osobní prospěch
 • zásada neupřednostňování z hlediska školního prospěchu, rodinného zázemí, pravidelnosti docházky do NZDM, etnické či náboženské příslušnosti
 • zásada diskrétnosti, tj. důvěrné informace, které nám dítě sdělí, dalším osobám nesdělujeme, mimo ohlašovací povinnost
 • týmová spolupráce mezi pracovníky a dobrovolníky NZDM
 • křesťanský přístup (věrohodnost, odpuštění, nabídka života v Kristu)

 

Veřejný závazek ke stažení.

 

Kontakty

Armáda spásy
SNP 805/2
736 01  Havířov-Šumbark

tel. 773 770 181

 

sociální pracovník: Bc. Richard Chmelík
tel.: 773 770 180
e-mail: richard_chmelik@armadaspasy.cz

sociální pracovník: Bc. Blažena Sedláková
tel.: 773 770 181
e-mail: blazena.sedlakova@armadaspasy.cz

 

Záznam o službě

Jsme členem Pracovní skupiny NZDM v Moravskoslezském kraji.

 

nadace-agrofert-logo

Zpět na pobočku Havířov