Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

foto: Libor Běčák, VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Karvinský deník

O projektu

Služba působí ve dvou oblastech, poskytuje poradenství zaměřené především na oblast bydlení a poskytuje terénní sociální službu v pronajatých bytech.

Vlastníkem bytů, ve kterých je služba poskytována je město Havířov. Armáda spásy má tyto byty v nájmu, uživatelům byty pronajímá.

 

Poslání

Posláním služby Prevence bezdomovectví je pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci v oblasti samostatného bydlení formou terénní práce a poradenství v přirozeném prostředí uživatelů.

 

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ze sociálně vyloučených lokalit, které chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit. Jedná se o jednotlivce, muže a ženy starší 18 – ti let nebo rodiny s dětmi, jejichž zákonný zástupce je starší než 18 let.

 

Zásady

  • služba je poskytována na základě individuální potřeby definované uživatelem v souladu s cíli služby
  • poskytovaná služba respektuje jedinečnost každého uživatele, jeho individuální potřeby a právo na seberealizaci
  • služba je vykonávána kvalifikovanými pracovníky
  • poskytování služby vychází z křesťanských hodnot, Etického kodexu sociálních pracovníků a Etického kodexu zaměstnance Armády spásy

 

Cíle

  • kontaktovat osoby v nepříznivé sociální situaci
  • podporovat je k samostatnosti,
  • posílit dovednosti, znalosti a informovanost tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s udržováním domácnosti, vedením hospodaření, rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti.

 

Provozní doba

pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
úterý Terénní práce a schůzky dle individuální domluvy
středa Terénní práce a schůzky dle individuální domluvy
čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
pátek Terénní práce a schůzky dle individuální domluvy

 

Kontakty

Prevence bezdomovectví
Obránců míru 619/3
73601 Havířov-Šumbark

terénní sociální pracovník: Mgr. Táňa Ševčíková
tel.: 773 770 389
e-mail: tana.sevcikova@armadaspasy.cz

terénní sociální pracovník: Mgr. Dan Freisler 
tel.: 773 770 391
e-mail: dan.freisler@armadaspasy.cz

 

Ke stažení

Zpět na Ambulantní a terénní služby Havířov