Azylový dům pro muže

Azylový dům pro muže

Poslání

Posláním Azylového domu Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, ubytování, vytvořit podmínky pro samostatnou stravu a podporovat je v jejich úsilí o začlenění do společnosti.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži od 18 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, zvládají základní úkony péče o vlastní osobu a mají zájem řešit svou sociální situaci.

 

Cíle

Cílem služby je viditelný pokrok každého uživatele během pobytu v zařízení, alespoň v jedné

z těchto oblastí:

 • získání dlouhodobého bydlení (např. byt, podnájem),
 • práce a zaměstnání (získání zaměstnání, udržet si zaměstnání, získání pracovních návyků),
 • získání vhodnější sociální služby (např. domovy pro seniory, terapeutické komunity),
 • kontakt s rodinou,
 • převzetí zodpovědnosti:
  • jednání s úřady,
  • hospodaření s finančními prostředky (např. splácení dluhů, samostatné stravování),
  • zdravotní stav (řešit svůj zdravotní stav, podpora hygienických návyků),
  • závislosti,
  • nácvik samostatného bydlení v bytě azylového domu.

 

Zásady

 • Svobodná volba:
  • uživatel si v konkrétní situaci sám zvolí způsob řešení své situace,
  • zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případní důsledky jeho jednání.
 • Individuální přístup:
  • zaměstnanci mají na zřeteli  individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby,
  • zaměstnanci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.
 • Rovný přístup:
  • zaměstnanci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům,
  • všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
 • Odbornost a týmová spolupráce:
  • služba klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

 

Nabízené služby

 • Ubytování,
 • nepřetržitá služba v objektu,
 • podmínky pro běžné úkony osobní hygieny,
 • možnost praní prádla,
 • umožnění přípravy vlastní stravy,
 • nabídka pracovních aktivit,
 • sociální práce metodou individuální a komunitní práce,
 • osobní rozhovory a sociální poradenství,
 • materiální pomoc (nabídka ošacení),
 • nabídka křesťanských duchovních programů v souladu s misijním prohlášením Armády spásy,
 • zprostředkování služeb jiných organizací a specializovaná pomoc dle potřeby uživatele.

 

Obecné informace

Provozní doba: nepřetržitý provoz
Kapacita: 39 lůžek (28 lůžek + 11 lůžek v bytech pod azylovým domem)

 

Ke stažení

 


Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

Zpět na Sociální služby pro muže