Noclehárna pro muže

Noclehárna pro muže

Poslání

Posláním Noclehárny Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům bez přístřeší nocleh s večeří, podmínky pro hygienu a požadovanou podporu, a to vše tak, aby tato pomoc vedla k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší a zvládají základní úkony péče o vlastní osobu.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 •  zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle služby

Cílem Noclehárny pro muže v Havířově je podpora a motivace uživatele k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Kroky k dosažení cíle:

 • poskytnutí přenocování,
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výměna oblečení,
 • pomoc při vyplňování tiskopisů,
 • podpora jednání s úřady, institucemi, lékaři,
 • předání kontaktů na další služby.

 

Nabízené služby

 • poskytnutí přenocování 45,-Kč/noc,
 • zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
 • praní a sušení prádla za poplatek 15,- Kč + 15,-Kč,
 • potravinová pomoc formou teplé polévky s pečivem,
 • sociální práce metodou individuálního plánování,
 • sociální poradenství,
 • nabídka křesťanských duchovních programů.

 

Zásady služby

1. Svobodná volba:

 • Uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • Zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Individuální přístup:

 • Zaměstnanci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Zaměstnanci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

3. Rovný přístup:

 • Zaměstnanci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

4. Odbornost a týmová spolupráce:

 • Služba klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

 

Obecné informace

Provozní doba:           19,00 – 7,00 hodin

Kapacita:                    18 lůžek

 

Zařízení není bezbariérové

 

Ke stažení

 

Zpět na Sociální služby pro muže