Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Poslání

Azylový dům pro matky s dětmi v Jirkově poskytuje ženám s dětmi a těhotným ženám ubytování na přechodnou dobu. Zajišťujeme možnost přípravy stravy, hygieny a spolupracujeme na řešení nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup a podporu k samostatnosti uživatelů.

Kapacita azylového domu pro matky s dětmi je 7 žen a 20 dětí.

Cíle

Cílem Azylového domu je stav, kdy má uživatelka potřebné informace, schopnosti a dovednosti, kterými může po odchodu z Azylového domu předcházet ztrátě bydlení. Uživatelka se dokáže orientovat ve své situaci a ví, kam se případně obrátit se žádostí o pomoc při řešení krizových situací.

Kroky k dosažení cíle (podpora):

 • Adaptace,
 • vyřízení dokladů,
 • vyřízení sociálních dávek,
 • komunikace s úřady a dalšími organizacemi,
 • hledání zaměstnání,
 • příprava na samostatné bydlení (péče o domácnost),
 • hledání bydlení,
 • zprostředkování návazných služeb,
 • kontakt s rodinou, s přirozeným prostředím,
 • zajištění lékařské péče,
 • plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím,
 • pomoc při výchově a péči o děti.

Cílová skupina

Sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi Armády spásy v Jirkově je určena pro těhotné, matky nebo ženy, které mají dítě vlastní nebo svěřené do péče, které jsou fyzicky soběstačné a převážně pobývají na území města Jirkova a jeho okolí. Služba je poskytována obvykle na jeden rok a od uživatelů je očekáván aktivní zájem na řešení své nepříznivé sociální situace.
Věková hranice ženy je stanovena od 18 let věku a dítěte zpravidla do 18 let nebo starší jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Zájemkyně nebude přijata v těchto případech.

 1. Zařízení neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá (např. zájemkyně prokazatelně nespadá do cílové skupiny).
 2. Zařízení má plnou kapacitu.
 3. Zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře, který nesmí být starší než 1 měsíc, nebo praktický lékař tento posudek nepotvrdí).
 4. Zájemkyni byla ukončena služba z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby (dle § 91 z 108/2006 sb.) a nadále trvá zákaz službu využívat.

 Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje

 • ubytování s umožněním celkové hygieny těla a podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
 • podmínku pro přípravu stravy,
 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Podmínky přijetí

 • osobní jednání
 • platný občanský průkaz, pas nebo příp. náhradní doklad
 • posudek praktického lékaře, ne starší jeden měsíc
 • aktivní přístup k řešení své nepříznivé životní situace
  cena / den cena za měsíc (30 dní)
jednotlivec*) 195,- 5.850,-
matka s dítětem 165,- 4.950,-
každé dítě 90,- 2.700,-
vyprání prádla pro uživatele   15,-

*)jedná se o těhotnou ženu, nebo matku, která se snaží o navrácení dítěte do své péče

Základní zásady při poskytování služby

 1. Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot – ke každému člověku přistupujeme s úctou a vidíme v něm člověka, který má potenciál ke změně a dáváme mu šanci nového začátku.
 2. Individualita – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zaměstnanci na uživatele pohlíží v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Kontakty

Jirkov, Studentská 1242

recepce NONSTOP: 773 770 367

sociální pracovnice:
Petra Patáková, DiS., 775 880 095, petra.patakova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce:
Bc. Michaela Skopová, 773 770 448, michaela.skopova@armadaspasy.cz

Kancelář sociální pracovnice je otevřena:
Po: 07:30 – 16:30
Út: 07:30 – 15:30
St: 07:30 – 15:30
Čt: 07:30 – 15:30
Pá: 08:30 – 14:30
V jiný čas na základě předchozí domluvy. Služba se poskytuje nepřetržitě.


PROJEKT Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175.

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkov podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE


Zpět na CSS Jirkov