Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Poslání

Azylový dům pro matky s dětmi v Jirkově poskytuje matkám s dětmi a těhotným ženám ubytování na přechodnou dobu. Zajišťujeme možnost přípravy stravy, hygieny a spolupracujeme na řešení nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup a podporu k samostatnosti uživatelů.

Kapacita azylového domu pro matky s dětmi je 7 žen a 20 dětí.

 

Cíle

Cílem služby je to, aby uživatelé zvládali řešení své složité sociální situace sami a to zejména v těchto oblastech:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí v oblasti svých práv,
 • zvyšování kompetencí v oblasti bydlení,
 • pomoc při výchově dětí,
 • vytváření a upevňování hygienických zásad a sebeobsluhy,
 • hospodaření s finančními prostředky,
 • pomoc při upevnění kontaktu s rodinou,
 • zvyšování kompetencí v oblasti zaměstnání.

 

Cílová skupina

Sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi Armády spásy v Jirkově je určena pro těhotné, matky nebo ženy, které mají dítě vlastní nebo svěřené do péče, které jsou fyzicky soběstačné a převážně pobývají na území města Jirkova a jeho okolí. Služba je poskytována obvykle na jeden rok a od uživatelů je očekáván aktivní zájem na řešení své nepříznivé sociální situace.
Věková hranice ženy je stanovena od 18 let věku a dítěte zpravidla do 18 let nebo starší jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání.

 Sociální služba není určena:

 • zájemci o poskytnutí služby, který nespadá do cílové skupiny,
 • pro matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby,
 • pro matky mající akutní infekční onemocnění nebo by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.

 

Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje

 • ubytování s umožněním celkové hygieny těla a podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
 • podmínku pro přípravu stravy,
 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

  

Podmínky přijetí

 • osobní jednání
 • finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat)
 • platný občanský průkaz, pas nebo příp. náhradní doklad
 • posudek praktického lékaře, ne starší jeden měsíc
 • aktivní přístup k řešení své nepříznivé životní situace

 

Ke stažení

 

Kontakty

Jirkov, Studentská 1242

vedoucí přímé práce:

Barbora Chrpová, DiS., 773 770 296, barbora_chrpova@armadaspasy.cz

sociální pracovnice:

Bc. Vendula Hefnerová, DiS., 773 770 286, vendula.hefnerova@armadaspasy.cz

Bc. Kristýna Konopická, 773 770 480, kristyna.konopicka@armadaspasy.cz

 

Kancelář sociální pracovnice je otevřena:

Po: 07:30-12:30, 15:30-17:00
Út: 07:30-12:30
St: 07:30-12:30
Čt: 07:30-12:30
Pá: 08:30-12:30

V jiný čas na základě předchozí domluvy. Služba se poskytuje nepřetržitě.logo_jirkov
podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE

 

Zpět na CSS Jirkov