Azylový dům pro muže a ženy

Azylový dům pro muže a ženy

Poslání

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Jirkov je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu, podporovat je v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění do společnosti.

 

Kapacita azylového domu

28 míst

 

Cíle

Cílem azylového domu je podporovat uživatele v aktivitě při zlepšování nepříznivé sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohli začleňovat do společnosti, směřující k jejich úplné samostatnosti.
Kroky k dosažení cíle, podpora:

 • s adaptací,
 • s vyřízením dokladů,
 • s vyřízením sociálních dávek, důchodů,
 • při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
 • při hledání zaměstnání,
 • při přípravě na samostatné bydlení (péče o domácnost, hospodaření, soužití),
 • pří hledání bydlení,
 • zprostředkování návazných služeb,
 • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
 • při zajištění lékařské péče (zprostředkování, hospitalizace),
 • při řešení závislostí,
 • při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím (např. řešení dluhů).

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace.

Zájemce nebude přijat pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. zájemce prokazatelně nespadá do cílové skupiny, zájemce nemá doklad totožnosti (služba není poskytovaná anonymně)).
 • plná kapacita
 • zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře ne starší 1 měsíc o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu, nebo praktický lékař potvrdí, že zdravotní stav neumožňuje využívat služeb azylového domu)
 • jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby viz § 91 z 108/2006 sb. (např. nadále trvá zákaz využití služby, vždy je přesná doba nepřijetí stanovena v písemném rozhodnutí o ukončení služby).

 

Azylový dům poskytuje

 • základní sociální poradenství,
 • ubytování s umožněním celkové hygieny těla a podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
 • podmínky pro přípravu stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Podmínky přijetí

 • osobní jednání
 • finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat)
 • platný občanský průkaz, pas nebo příp. náhradní doklad
 • posudek praktického lékaře, ne starší jeden měsíc
 • aktivní přístup k řešení své nepříznivé životní situace 

 

Ke stažení

 

Kontakt

Jirkov, Boženy Němcové 1059

 

recepce: nonstop provoz 773 770 367

sociální pracovnice: Jana Veselá, DiS., 773 770 229

vedoucí přímé práce: Bc. Michaela Skopová, 773 770 448


 

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkovpodporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE

 

 


Zpět na CSS Jirkov