Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

Ode dne 14. 10. 2020 bude poskytování služby omezeno, omezení se týká všech klubů, služba bude poskytována v  ambulantní formě v provozní době:

Pondělí

9:00 – 11:00 hod  mladší uživatelé (6-12 let)

12:00 – 13:00 hod mladší uživatelé (6-12 let)

13:00 – 16:00 hod  starší uživatelé (13-26 let)

Úterý, čtvrtek, pátek

9:00 – 11:00 hod  mladší uživatelé (6-12 let)

12:00 – 13:00 hod mladší uživatelé (6-12 let)

13:00 – 16:00 hod  starší uživatelé (13-20 let)

Středa

12:00 – 13:00 hod mladší uživatelé (6-12 let)

13:00 – 16:00 hod  starší uživatelé (13-20 let)

Kapacita klubu – maximálně 5 uživatelů a jeden pracovník v jedné místnosti.

Služba bude poskytována jen v případě, že budou k dispozici respirátory.

—————————————

Poslání služby

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamarád je poskytovat bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu dětem, mládeži a mladým dospělým v obtížné životní situaci. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup.

Cílová skupina

Děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 6 do 26 let, kteří se setkávají, nebo se mohou setkat s nepříznivou životní situací.

Cíle sociální služby

Cílem sociální služby je vytvoření bezpečného prostoru dětem,  mládeži a mladým dospělým, ve kterém:

  • uživatel využil bezpečné prostředí klubu, kde mu někdo naslouchá,
  • uživatelé mají možnost se potkat, seznámit s kamarády, mohou si odpočinout od problémů, které mají doma, ve škole,
  • uživatel má základní přehled o přirozených zákonech ve společnosti a společenských hodnotách,
  • uživatel využil podporu nebo pomoc při řešení osobního trápení, těžkostí ve vztazích, s rodinou, se zaměstnáním, se šikanou, s identitou,
  • uživatel tráví svůj volný čas společensky přijatelnými aktivitami,
  • uživatel dostal informace o rizikovém způsobu života (cigarety, alkohol, drogy, sexualita, kriminalita, gambling), které mohou pomoci snížit rizika, související se způsobem života spojených s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti.

Zásady poskytované služby

Zásada rovného přístupu

  • ke každému dítěti i mladému člověku přistupujeme stejně, s úctou, pochopením a bez diskriminace (dělá někdo rozdíly mezi tebou a ostatními?). Uživatelé mají v klubu své místo bez předsudků – bez nadávek, ponížení, konfliktů.

Základem sociální služby je respekt k lidské bytosti jako takové, ať je to dospělý či dítě jakéhokoli věku.

Zásada nízkoprahovosti

  • Sociální služba je bezplatná, diskrétní, anonymní, v době otevření klubu mohou uživatelé kdykoli přijít a kdykoli odejít a nejsou povinni zapojit se do klubových činností.

Zásada respektu vlastní vůle uživatele

  • každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby (pokud je to v možnostech sociální služby). Uživatelé dělají, co je baví, co chtějí v rámci možností a pravidel klubu.

Adresa a kontakty

Armáda spásy v České republice, z. s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád
Francouzská 1181
742 21 Kopřivnice

tel: +420 773 770 461

Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka
+420 737 215 431, marcela.stryjova@armadaspasy.cz

Šárka Flodrová – vedoucí sociální služby
+420 773 770 474, sarka.flodrova@armadaspasy.cz

Vendula Bittnerová  – vedoucí přímé práce

+420 773 770 468, vendula.bittnerova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci:
+420 773 770 462

+420 773 770 467

Provozní doba

leden – červen, září – prosinec

pondělí 12:00 – 18:00
úterý 10:00 – 11:00 12:00 – 18:00
středa 12:00 – 16:00
čtvrtek 10:00 – 11:00 12:00 – 18:00
pátek 10:00 – 11:00 12:00 – 16:00

červenec – srpen

pondělí 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
úterý 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
středa 12:00 – 16:00
čtvrtek 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
pátek 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Ke stažení


moravskoslezsky-kraj-logo  logo_koprivnice

Logo_PBO-page-001     

Zpět na pobočku Kopřivnice